fbpx

Mysterium fascinans 2019

Stań się tym, co przyjąłeś. Mistagogia Eucharystii i Liturgii Godzin

Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans odbyły się po raz dwunasty pod hasłem „Stań się tym, co przyjąłeś. Mistagogia Eucharystii i Liturgii Godzin”. Zaplanowaliśmy je w weekend 6-8 września 2019 w Krakowie.

Czym są te rekolekcje

Rekolekcje Mysterium fascinans rokrocznie gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Podczas każdej z dotychczasowych edycji na rekolekcjach gościli wybitni teologowie i liturgiści – wśród nich ks. prof. Cesare Giraudo, ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni. Zaproszenia przyjmowali także m.in. ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC, o. dr Mateusz Przanowski OP, dr Tomasz Dekert i wielu innych znakomitych mówców.

Rekolekcje odbywają się od 2008 roku we wrześniu z inicjatywy Krzysztofa Porosły, który rozpoczynał ich organizację jako kleryk krakowskiego seminarium. Dotychczas miały miejsce w ośrodkach rekolekcyjnych w Skomielnej Czarnej, Bystrej, Zembrzycach i Krakowie. Dzisiaj, zapraszając na dwunastą edycję, jesteśmy przekonani, że nie mogą się one odbywać inaczej, niż w rytm celebrowanej liturgii.

Bogaty program

Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Wybierając prelegentów kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej.

Uczestnicy dwunastej edycji będą mogli wysłuchać nauk rekolekcyjnych o. Tomasza Grabowskiego OP, wieloletniego szefa Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, a obecnie prezesa Wydawnictwa „W drodze”, mieszczącego się w Poznaniu. Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się ks. Sławomir Jeziorski, ks. Robert Tyrała, ks. Macieja Zachara MIC, o. Dominik Jurczak OP, wykładowca na rzymskim Angelicum i Anselmianum, ks. Krzysztof Porosło, doktorant dogmatyki w Pampelunie oraz zeszłoroczny rekolekcjonista, ks. Piotr Roszak.

Przestrzeń

W tym roku rekolekcje wracają do gmachu krakowskiego seminarium. Jak zwykle, umożliwiamy rezerwację noclegu już od czwartku, szczególnie z myślą o uczestnikach przyjeżdżających z daleka lub chcących spokojnie pozwiedzać miasto przed rekolekcjami – wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym.

Partnerzy tegorocznej edycji

Zobacz wideorelację

Z przyjemnością przedstawiamy Wam reportaż z tegorocznych rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans.
Zobaczcie, jak było!

Rekolekcje Mysterium fascinans rokrocznie gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Podczas każdej z dotychczasowych edycji na rekolekcjach gościli wybitni teologowie i liturgiści – wśród nich ks. prof. Cesare Giraudo, ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni. Zaproszenia przyjmowali także m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC, o. dr Mateusz Przanowski OP, dr Tomasz Dekert i wielu innych znakomitych mówców.

Rekolekcje odbywają się od 2008 roku we wrześniu z inicjatywy Krzysztofa Porosły, który rozpoczynał ich organizację jako kleryk krakowskiego seminarium. Dotychczas miały miejsce w ośrodkach rekolekcyjnych w Skomielnej Czarnej, Bystrej, Zembrzycach i Krakowie. Dzisiaj, zapraszając na dziesiątą edycję, jesteśmy przekonani, że nie mogą się one odbywać inaczej, niż w rytm celebrowanej liturgii.

Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (którzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i zakonnicy. Gorąco ufamy – i modlimy się o to, by rekolekcje były nie tylko mądre, ale również pełne inspiracji ku nawróceniu.

Tegoroczni prowadzący

Tomasz Grabowski OP
Stały współpracownik
Ks. Krzysztof Porosło
Duszpasterz, dogmatyk
Dominik Jurczak OP
Członek zespołu, konsultor

Zarys tematyki edycji

Po raz pierwszy w 12-letniej historii Rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans realizujemy jeden temat w czasie dwóch edycji. W zeszłym roku rozpoczęliśmy realizację tematu „Mistagogia Eucharystii i Liturgii Godzin”, który – ze względu na ilość możliwych do poruszenia zagadnień – został rozłożony na dwa lata (nie oznacza to jednak, że w tegorocznej edycji mogą uczestniczyć tylko zeszłoroczni uczestnicy, gdyż znajomość zagadnień poruszanych w zeszłym roku nie jest wymagana do owocnego uczestnictwa w XII edycji).

W ubiegłym roku pochyliliśmy się nad obrzędami wstępnymi Mszy świętej oraz liturgią słowa. Hasłem przewodnim, które nam towarzyszyło, były słowa papieża Piusa X, aby „modlić się liturgią”. Chodziło nam zatem o takie wprowadzenie (mistagogia) w obrzędy liturgiczne, aby nie tyle modlić się w czasie liturgii, jakby o modlitwę trzeba było niejako powalczyć w między czasie, obok spełnianego rytuału liturgicznego, ale żeby modlić się liturgią, a więc wszystkimi słowami modlitw, śpiewami, gestami i postawami ciała, wszystkimi zmysłami zaangażowanymi w odbiór całego bogactwa liturgicznych symboli.

W tym samym duchu będziemy realizować już dwunastą edycję Rekolekcji Mysterium fascinans, które po rocznej przerwie spowodowanej remontem wracają do budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Od piątku do niedzieli (6-8 września 2019 r.) będziemy wraz z zaproszonymi gośćmi pochylać się nad kolejnymi obrzędami Mszy świętej, począwszy od obrzędów przygotowania darów na obrzędach Komunii i rozesłania kończąc.

W tych rozważaniach będzie nam patronował św. Augustyn, którego słowa skierowane w jednym z kazań do neofitów, obraliśmy za motyw przewodni tegorocznej edycji: „Stań się tym, co przyjmujesz”. Można byłoby od razu dodać: „Stań się tym, Kogo przyjmujesz”, gdyż najgłębszym sensem Eucharystii nie jest jedynie konsekracja, której „efektem” jest realna obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi, ale oddanie pełnej czci, chwały i uwielbienia Bogu Ojcu przez Jezusa w Duchu Świętym oraz nasze uświęcenie, a więc zjednoczenie z Bogiem w Chrystusie, upodobnienie do Bożego Syna mocą przyjętej Komunii świętej. O ile prawdziwe jest słynne polskie przysłowie, że „z kim przestajesz, takim się stajesz”, o tyle w wypadku Eucharystii nabiera jeszcze na znaczeniu, gdyż głębia owej przemiany, która się w nas dokonuje na skutek zjednoczenia z Chrystusem w Eucharystii, jest nieporównywalna z jakimkolwiek ludzkim upodobnieniem do drugiego człowieka. Ten motyw, bez wątpienia, będzie nicią przeplatającą prawie wszystkie tegoroczne referaty, które będą głosili doskonale znani wszystkim uczestnikom wykładowcy: o. Dominik Jurczak OP, ks. Maciej Zachara MIC, ks. Krzysztof Porosło i ks. Piotr Roszak, zeszłoroczny rekolekcjonista.

Inaczej niż zazwyczaj będzie wyglądał pierwszy dzień rekolekcji (piątek), gdyż odpowiadając na prośby i sugestie uczestników przekazane nam w ankietach, przygotowaliśmy propozycję bardziej dostosowaną do poziomu wiedzy teologicznej uczestników naszych rekolekcji. Ks. Sławomir Jeziorski (po raz pierwszy obecny w roli wykładowcy; do tej pory przyjeżdżał jako uczestnik) w swoim referacie zrobi elementarne wprowadzenie do Liturgii Godzin, jej historii, znaczenia a nade wszystkiego sposobu modlitwy i płynnego poruszenia się po momentami zawiłej strukturze modlitwy brewiarzowej. Następnie ks. Robert Tyrała (rekolekcjonista VI edycji w 2013 r.), prorektor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, wygłosi referat o ewangelizacyjnym znaczeniu muzyki liturgicznej, odpowiadając na pytanie o to, w jaki sposób i jaka muzyka w liturgii ewangelizuje. W tym samym czasie o. Dominik Jurczak OP poprowadzi warsztaty dla małej grupy uczestników zgłoszonych jako „zaawansowanych w teologii”. W niedzielę, podobnie jak przed rokiem, odbędzie się panel dyskusyjny, w czasie którego zaproszeni wykładowcy będą odpowiadać na pytania, które będę się rodzić u uczestników przez pierwsze dwa dni rekolekcji.

Przewodnikiem w tegorocznych ćwiczeniach duchowych będzie znany nam doskonale, bo związany z rekolekcjami od samego początku, o. Tomasz Grabowski OP, wieloletni prezes Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, a obecnie prezes Wydawnictwa „W drodze” w Poznaniu. Będzie on głosił homilie w czasie wszystkich celebracji liturgicznych oraz w niedzielę zaprosi nas na katechezę mistagogiczną poświęconą zagadnieniu owoców Komunii świętej w życiu człowieka wierzącego.

Oczywiście, Rekolekcje Mysterium fascinans to nie tylko referaty i warsztaty, ale nade wszystko piękna celebracja liturgii. Jak ma to miejsce od wielu lat, w piątek i niedzielę będziemy celebrować Eucharystię i Liturgię Godzin w formie zwyczajnej rytu rzymskiego, zaś w sobotę zanurzymy się w celebracjach według starszych form rytu rzymskiego (Eucharystia) i dominikańskiego (Liturgia Godzin).

Wszystkich stałych bywalców Rekolekcji Mysterium fascinans i tych, którzy dopiero się dowiedzieli o nich, pragniemy serdecznie zaprosić na ich dwunastą edycję. Nie warto zwlekać z decyzją zgłoszenia się, bo – jak pokazał zeszły rok – wolne miejsca znikają błyskawicznie. Do zobaczenia we wrześniu!

Ks. Krzysztof Porosło

 

 • Rekolekcje Mysterium fascinans

  Bieżące, Duszpasterskie, Edukacyjne, Muzyczne, Mysterium fascinans, W realu
 • Mysterium fascinans 2021

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Projekty na stronie głównej, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2020

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Projekty na stronie głównej, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2018

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2017

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2016

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2015

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2014

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2013

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu