fbpx

Szkoła Kantorów

Szkoła Kantorów to kurs śpiewu liturgicznego. Powstała z troski o piękno i z potrzeby wzmocnienia funkcji kantora.

Szkoła Kantorów to dwuletni,
stacjonarny kurs wokalno-liturgiczny

Fundacja prowadzi go od 2011 roku. Szkoła przeznaczona jest dla amatorów zajmujących się muzyką liturgiczną, którzy nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego oraz dla osób już wykształconych muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej.

Pierwszy rok

Rok pierwszy poznaje teorię muzyki, uczy się czytania nut głosem, uczestniczy w zajęciach z kształcenia słuchu oraz poprawnej emisji głosu. Wdraża się również w chorał gregoriański i śpiew tradycyjny.

Zasady muzyki (24 godziny)

Zajęcia z zasad muzyki mają kluczowe znaczenie dla tych osób, które nie posiadają wykształcenia muzycznego i do tej pory zajmowały się muzyką w amatorski sposób. Pozwalają na poznanie i uporządkowanie wiedzy na temat teorii muzyki. Uczymy się wybranych zagadnień – tych, które potrzebne są w praktyce kantorskiej, m.in. płynnego poruszania się w kluczu wiolinowym i basowym, rytmu, interwałów, tonacji, trójdźwięków i ich przewrotów. Każdy uczestnik jest wyposażony w materiały, na podstawie których może systematycznie ćwiczyć swoje umiejętności w przerwach między zjazdami; liczy się z dużą ilością zadań domowych, mających na celu ugruntowanie wiedzy zdobytej na zajęciach.

Praktyczne Umiejętności Kantorskie, czyli PUK (24 godziny)

to przede wszystkim zajęcia praktyczne; to połączenie elementów zajęć z czytania nut a vista i kształcenia słuchu – ćwiczymy swoją muzykalność. To, co poznajemy na zasadach muzyki, ćwiczymy na PUK-u. Uczymy się rozpoznawania i śpiewania interwałów, trójdźwięków (również używając kamertonu), a przede wszystkim ćwiczymy czytanie nut głosem.

Emisja głosu i śpiew 4-głosowy (12 godzin + konsultacje indywidualne)

Na zajęciach ze zbiorowej emisji głosu oraz śpiewu 4-głosowego uczymy sposobów na rozśpiewywanie siebie i 4-głosowej scholi. Poszukujemy również poprawnego w estetyce brzmienia głosu w śpiewie i w mowie oraz poszerzamy swoje indywidualne zdolności wokalne.

Śpiew gregoriański (24 godziny)

Zajęcia z chorału obejmują naukę bogatego repertuaru monodycznych śpiewów liturgicznych zarówno chorału gregoriańskiego jak i innych tradycji (np. chorał dominikański) oraz najcenniejszych polskich śpiewów tradycyjnych. Na tych zajęciach uczymy się notacji chorałowej, poznajemy w praktyce gregoriańskie tony psalmowe, śpiewamy m.in. hymny, antyfony, psalmy, responsoria, czytania.

Kształcenie słuchu (24 godziny)

Zajęcia nie tylko rozwijają słuch uczestników, ale przede wszystkim rozwijają umiejętność czytania nut głosem. Na tych zajęciach skupiamy się na najbardziej podstawowych i niezbędnych umiejętnościach kantora, uczymy się czystego śpiewu, ćwiczymy intonację oraz dostrajanie interwałów, akordów.

Impostacja (12 godzin + konsultacje indywidualne)

Podczas tych zajęć uczymy się ćwiczeń, mających na celu podniesienie kondycji wokalnej, czyli dłuższe i bardziej efektywne operowanie głosem. Poznajemy także zasady prawidłowej wymowy oraz pracujemy nad dykcją.

Nauka śpiewów (24 godziny)

Poszerzanie repertuaru; pieśni ze śpiewników Niepojęta Trójco i spoza nich oraz przygotowywanie śpiewów na egzamin końcowy. Prowadzenie o. Mirosław Piśniak OP i o. Wojciech Sznyk OP.

Wymagania wobec uczestników I roku

Na pierwszy rok Szkoły Kantorów zapraszamy osoby, które nie mają wykształcenia muzycznego, a chciałyby poznać podstawy związane z teorią muzyki – zwłaszcza te przydatne w codziennej pracy kantora.

Podczas przesłuchania będziemy prosić o wykonanie dowolnej pieśni liturgicznej oraz o poprawne wykonanie kilku ćwiczeń wokalno-muzycznych. Chodzi o to, aby wykazać się posiadaniem umiejętności wokalnych wystarczających do podjęcia dalszej nauki.

Absolwent I roku powinien:

 • Znać zasady muzyki i umieć je zastosować w praktyce kantorskiej,
 • Umieć prawidłowo emitować głos oraz poprowadzić zbiorową rozśpiewkę,
 • Umieć samodzielnie zaśpiewać swój głos w czterogłosowej scholi,
 • Znać podstawowe zasady rządzące muzyką liturgiczną,
 • Wiedzieć jak poprowadzić takie nabożeństwa liturgiczne, jak: Liturgia Godzin, majówka, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego.

Drugi rok

Zajęcia drugiego roku adresowane są do: osób mających podstawową wiedzę i umiejętności muzyczne, do prowadzących już schole liturgiczne oraz do absolwentów I roku Szkoły Kantorów.

Emisja głosu i śpiew 4-głosowy (24 godziny)

Na zajęciach ze zbiorowej emisji głosu oraz śpiewu 4-głosowego uczymy sposobów na rozśpiewywanie siebie i scholi, poprawnego wydobycia dźwięku w śpiewie i w mowie oraz poszerzamy swoje indywidualne zdolności wokalne, poszukując również pięknego estetycznie brzmienia głosu, adekwatnego do muzyki liturgicznej.

Liturgika i muzyka liturgiczna (24 godziny)

Co to jest liturgia? Jak powinna wyglądać piękna i godna celebracja? Jaka jest funkcja muzyki w liturgii? Kim jest kantor? Jakie jest jego miejsce w Kościele? Jakie przepisy regulują kwestie związane z muzyką liturgiczną i gdzie ich szukać? Co to jest chorał i dlaczego warto go śpiewać? Jak tworzyć repertuar na Mszę św.? Na te i wiele innych, ważnych pytań odpowiadamy sobie na zajęciach z podstaw muzyki liturgicznej. 

Prowadzenie scholi (24 godziny)

Posumowaniem wszystkich zdobytych umiejętności jest praktyczne, indywidualne prowadzenie scholi. Na tych zajęciach uczymy się pracy z zespołem wielogłosowym, umiejętności podawania dźwięków, dyrygowania, przygotowywania repertuaru liturgicznego. Podkreślamy szczególny rodzaj prowadzenia śpiewu liturgicznego, funkcji kantora i scholi oraz to, co odróżnia je od zwykłego zespołu muzycznego.

Śpiew gregoriański (24 godziny)

Zajęcia z chorału obejmują naukę bogatego repertuaru monodycznych śpiewów liturgicznych zarówno chorału gregoriańskiego jak i innych tradycji (np. chorał dominikański) oraz najcenniejszych polskich śpiewów tradycyjnych. Na tych zajęciach uczymy się notacji chorałowej, poznajemy w praktyce gregoriańskie tony psalmowe, śpiewamy m.in. hymny, antyfony, psalmy, responsoria, czytania.

Kształcenie słuchu (24 godziny)

Zajęcia z kształceniu nie tylko rozwijają słuch uczestników, ale przede wszystkim rozwijają umiejętność czytania nut głosem. Na tych zajęciach skupiamy się na rozpoznawaniu interwałów i trójdźwięków oraz piszemy dyktanda słuchowe.

Impostacja (13,5 godziny)

Podczas tych zajęć uczymy się ćwiczeń, mających na celu podniesienie kondycji wokalnej, czyli dłuższe i bardziej efektywne operowanie głosem. Poznajemy także zasady prawidłowej wymowy oraz pracujemy nad dykcją. Zajęcia prowadzi Artur Zajt.

Wymagania wobec uczestników II roku

Na II rok Szkoły Kantorów zapraszamy osoby, które mają wiedzę muzyczną (niekoniecznie wykształcenie muzyczne) na poziomie przynajmniej I stopnia szkoły muzycznej. Osoby muszą wykazywać się znajomością zasad muzyki oraz umiejętnościami takimi, jak rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków.

Podczas przesłuchania będziemy prosić o wykonanie dowolnej pieśni liturgicznej oraz o rozpoznanie i podanie od dźwięku kamertonu kilku interwałów oraz trójdźwięków. Chodzi o to, aby wykazać się posiadaniem podstawowych umiejętności wokalnych i muzycznych oraz znajomością podstawowych zasad muzyki i kształcenia słuchu.

Absolwent drugiego roku powinien:

 • Wiedzieć kim jest kantor i jaka jest jego rola w Kościele, umieć podjąć obowiązki związane z tą rolą.
 • Umieć dyrygować 4-głosową scholą w czasie Mszy św.
 • Umieć prawidłowo dobrać repertuar muzyczny na Mszę św.
 • Znać podstawowe zasady notacji gregoriańskiej, znać tony gregoriańskie.
 • Umieć zaśpiewać wszystkie elementy Liturgii Godzin (m.in. hymny, antyfony, psalmy, responsoria).
 • W czasie liturgii eucharystycznej umieć poprawnie zaśpiewać części stałe i zmienne (m.in. Introit, psalm, czytanie, aklamację przed Ewangelią, Offertorium, Communio, Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
 • Umieć poprowadzić nabożeństwa liturgiczne takie, jak: Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania Loretańska, różaniec, Gorzkie żale.

Ty też zacznij śpiewać

Zapisy na nowy rok akademicki przyjmujemy przez cały wrzesień (niekiedy zaczynają się już w wakacje). Zapoznaj się z poniższymi informacjami (zakładka „Zasady zgłoszeń” i kolejne) i wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby wziąć udział w najbliższej rekrutacji:

Formularz zgłoszeniowy

Wykładowcy Szkoły Kantorów

W Szkole Kantorów wykładowcami są mistrzowie w dziedzinie muzyki liturgicznej – osoby, które mają ugruntowaną wiedzę teoretyczną, poświadczoną latami praktyki. W większości są to kantorzy z różnych stron polski, pasjonaci muzyki liturgicznej.

Marcin Wasilewski-Kruk
Dyrygent, wokalista
Sławomir Witkowski
Specjalista od śpiewu gregoriańskiego
Łucja Nowak
Prowadzenie scholi
Anita Pyrek-Nąckiewicz
Prowadzenie scholi
Artur Zajt
Impostacja
Anna Kubik
Zasady muzyki
Tomasz Samulnik OP
Duszpasterz i muzyk
Wojciech Sznyk OP
Wiceprezes Fundacji
Dominik Jurczak OP
Członek zespołu, konsultor
 • Zasady zgłoszeń

  Jeśli chcesz zostać uczestnikiem Szkoły Kantorów, prosimy Cię o:

  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na tej stronie (do września włącznie lub do wcześniejszego wyczerpania wolnych miejsc – termin zgłoszeń może ulec zmianie) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 30 zł.
  • Wzięcie udziału w przesłuchaniu, które zostanie przeprowadzone przez wykładowców Szkoły Kantorów (szczegóły poniżej).
  • Jeśli wynik przesłuchania okaże się pozytywny, zostaniesz uczestnikiem Szkoły Kantorów po uiszczeniu opłaty za zajęcia.

 • Ważne zastrzeżenia

  • Zajęcia ruszą, jeśli zbierze się odpowiednia grupa uczestników na każdy z roczników (w przeciwnym razie wpłaty będą zwracane).
  • Zajęcia z założenia chcemy prowadzić na miejscu, ale oczywiście, gdyby się okazało, że sytuacja zdrowotna w kraju znacząco się pogorszy, będziemy musieli przejść do trybu hybrydowego, a w ostateczności online.
  • W roku 2021/2022 można zgłosić się po raz drugi na drugi rok (po odbyciu we wcześniejszych latach), aby ponownie doskonalić swoje umiejętności – opłata semestralna jest w takim przypadku obniżona (wymagany jest certyfikat ukończenia II roku).

 • Przesłuchania wstępne

  Przesłuchania w ramach pierwszego naboru 2021/2022 odbędą się w Klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12 w dniach:

  18.09.2021 – w godzinach 15.00-18.00
  od 20.09.2021 do 23.09.2021 – w godzinach 17.00-20.00
  od 29.09.2021 do 30.09.2021 – w godzinach 18:00-20:00
  01.10.2021 – w godzinach 16:00-18:00
  02.10.2021 – w godzinach 09:00-10:00

  Wybór terminu spośród powyższych jest możliwy w formularzu zgłoszeniowym (można go później także zmienić na stronie swojego zgłoszenia w przypadku konieczności). Istnieje też możliwość indywidualnego umówienia się na dodatkowy termin (prosimy o kontakt mailowy).

  Rozmowa ma na celu ustalenie kompetencji muzycznych kandydatów oraz poznanie ich dotychczasowych doświadczeń liturgiczno-muzycznych. Na przesłuchanie prosimy przygotować jedną pieśń kościelną (można ją zaśpiewać ze śpiewnika lub z pamięci).

  Absolwenci I roku Szkoły Kantorów nie są zobowiązani do brania udziału w przesłuchaniu i uiszczania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 30 zł. W ich przypadku warunkiem rozpoczęcia zajęć na II roku jest pozytywne zdanie egzaminów kończących rok I oraz zapisanie się przez formularz zgłoszeniowy na nowy semestr.

 • Terminy zjazdów w roku 2021/2022

  Zajęcia w roku akademickim 2021/22 planujemy prowadzić stacjonarnie w Krakowie, ale gdyby się okazało, że sytuacja zdrowotna w kraju znacząco się pogorszy, będziemy musieli przejść do trybu hybrydowego, a w ostateczności online.

  Semestr I
  2 października (1)
  16 października (2)
  13 listopada (3)
  27 listopada (4)
  4 grudnia (5)
  18 grudnia (6)
  8 stycznia (7)
  29 stycznia (8 – sesja)
  Semestr II
  5 lutego (9)
  19 lutego (10)
  5 marca (11)
  9 kwietnia (12)*
  7 maja (13)
  14 maja (14)
  11 czerwca (15)
  18 czerwca (16 sesja)
  * lub weekendowe zajęcia wyjazdowe 8-10 kwietnia, w zależności od warunków epidemicznych w Polsce.

  Sobotnie zajęcia trwają z reguły w godzinach 8:50-19:00, dodatkowo o 8.00 zapraszamy na Mszę św. (dla chętnych).

 • Płatność za uczestnictwo

  Opłata za jednen rok nauki w Szkole Kantorów to 1350,00 zł brutto, czyli 1097,56 zł + VAT (wpisowe jest płatne oddzielnie i nie odlicza się go od tej opłaty, w sumie płatności wynoszą więc 1380 zł brutto; wpisowe można wpłacić korzystając z przycisku na stronie zgłoszenia).

  Opłatę należy uiścić przelewem pomiędzy otrzymaniem odpowiedzi o pozytywnym wyniku przesłuchania, a pierwszymi zajęciami, na rachunek bankowy: 04 1140 2004 0000 3202 7522 9739. Brak odnotowania przelewu uniemożliwi uczestnictwo w zajęciach.

  Istnieje możliwość płatności ratalnej za uczestnictwo w kursie. Taka forma płatności realizowana jest poprzez system DotPay w jednym z dwóch systemów ratalnych: mRaty realizowane przez mBank SA lub E-rata z DotPay, realizowane przez Alior Bank (proszę kliknąć na nazwę usługi, aby otworzyć kalkulator rat i zobaczyć jej opis). Poza wspomnianymi systemami ratalnymi nie ma możliwości odroczenia płatności ani rozłożenia na części.

  W wiadomości e-mail potwierdzającej pozytywny wynik przesłuchania uczestnik znajdzie link do wyboru płatności (przelew, system ratalny oraz możliwość zamówienia faktury). W przypadku wyboru płatności ratalnej, możliwość skorzystania z niej jest zależna od zdolności kredytowej, obliczanej przez wybrany bank w procesie on-line, który trwa zazwyczaj do 10 minut. W przypadku nieotrzymania wiadomości lub dodatkowych pytań, na każdym etapie pomocą służy biuro Fundacji pod numerem telefonu 12 430 19 34.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego zobowiązuje do uczestnictwa w projekcie i uiszczenia pełnej opłaty (zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Uczestnikowi w terminie 14 dni od zawarcia umowy przysługuje prawo do odstąpienia od niej przez przesłanie pisemnego oświadczenia; w wypadku późniejszej rezygnacji, wpłata nie może być zwrócona w całości ani w żadnej części, niezależnie od etapu uczestnictwa (por. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

  W przypadku ewentualnego zawieszenia zajęć w związku z koronawirusem, wpłacona kwota, pomniejszona o koszt odbytych już zajęć, zostanie zwrócona każdemu uczestnikowi.

„Kantor nie musi skupiać na sobie uwagi, ale ma służyć swoimi umiejętnościami tam, gdzie jest taka potrzeba i możliwość. W jednej parafii celem będzie podniesienie poziomu śpiewu na niedzielnej mszy świętej, w innej bardziej lub mniej regularna posługa podczas Liturgii godzin, jeszcze gdzie indziej zorganizowanie śpiewania pieśni nabożnych”

Wojciech Sznyk OP

Koordynator projektu

Zobacz nasze filmy

Na naszym kanale YouTube publikujemy informacje na temat zajęć, ale także praktyczne pomoce w posłudze kantorskiej.
Koniecznie zasubskrybujcie kanał lub śledźcie playlistę!

Zajęcia odbywają się
w Klasztorze Ojców Dominikanów
ul. Stolarska 12, Kraków

Kontakt z sekretariatem:
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny
ul. Stolarska 6/30, 31-043 Kraków

tel. (+48) 12 430 19 34 wew. 8
e-mail: [email protected]