fbpx

Zarząd i dokumenty

Zgodnie z naszym Statutem, organami Fundacji są: Fundator, Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji. Do kompetencji Fundatora należy powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Łukasz Miśko OP

Prezes Fundacji

Wojciech Sznyk OP

Wiceprezes Fundacji

„Pieniądz nabiera swojej właściwej wartości dopiero w relacji do rzeczy, na którą jest wydawany. Dlatego ważne jest dla nas, aby każda kolejna złotówka, która do nas trafia, była wydatkowana jeszcze bardziej roztropnie i odpowiedzialnie, a sprawozdawczość prowadzona w sposób absolutnie przejrzysty”

Paweł Połeć

Dyrektor finansowy

Jesteśmy przekonani, że siła Kościoła zależy od tego, w jaki sposób celebruje się liturgię. Dla większości katolików udział we mszy jest podstawową formą przeżywania wiary. Od tego, co zobaczą, usłyszą i przeżyją na mszy zależy jakość ich wiary. Dlatego uczymy wiary i udostępniamy narzędzia do jej przeżywania w liturgii. Wierzymy, że dzięki temu odnowi się Kościół.

Dążymy do tego, byśmy wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Przekazujemy informacje, opinie i materiały poszerzające rozumienie sakramentów. Tworzymy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także wysokiej jakości produkty, pozwalające na co dzień z radością i dumą przeżywać wiarę.