fbpx

Mysterium fascinans 2014

W Jego ranach nasze zdrowie. Sakramenty uzdrowienia

VII rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans odbyły się w dniach 12-14 września 2014 r. w Krakowie. Mają już swoje stałe miejsce w kalendarzach miłośników liturgii w Polsce, ponieważ w tym roku odbędą się już po raz siódmy. W Biblii „siódemka” oznacza pełnię, doskonałość.

Robimy wszystko, aby taka była ta edycja. Choć każdą edycję cechuje dbałość o harmonię zdobywania wiedzy podczas wykładów i jej praktykowania w celebrowanej liturgii, za każdym razem program jest też udoskonalany na podstawie uwag i oczekiwań uczestników.

W tym roku konferencje, katechezy i homilie skoncentrują się na sakramentach uzdrowienia, czyli pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Jak tłumaczy ks. Krzysztof Porosło, inicjator i główny organizator rekolekcji, skarb Bożego życia otrzymany przez celebrację sakramentów inicjacji chrześcijańskiej przechowujemy w naczyniach glinianych, które niezwykle łatwo stłuc i uszkodzić przez słabość, choroby, cierpienie, śmierć, a nawet zniszczyć przez grzech. W tych wszystkich sytuacjach potrzebujemy uzdrowienia ze strony Boga. Nasze uzdrowienie jest poza nami. Nasze uzdrowienie jest w ranach Zbawiciela – w przebitym sercu Jezusa Chrystusa, gdzie początek wzięły sakramenty Kościoła, skąd wytrysnęło samo życie, pełnia życia.

Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Homilie w czasie rekolekcji będzie głosił ceniony krakowski biblista i rekolekcjonista, ks. Wojciech Węgrzyniak, a referaty wygłoszą ks. dr hab. Artur Malina, ks. dr Maciej Zachara MIC, ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, o.  dr Mateusz Przanowski OP oraz w duecie: o. Tomasz Grabowski OP i Magdalena Ryszka.

Aby wziąć udział w tych niezwykłych rekolekcjach, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Zapisy u góry strony w dniach od 9.06 do 25.08 lub do wyczerpania miejsc) i wpłacić zaliczkę. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (którzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i zakonnicy. Gorąco ufamy – i modlimy się o to – że biblijna „siódemka” zaowocuje niezwykłym czasem łaski, bogactwem i intensywnością działania Boga, szczególnie działaniem uzdrawiającym.

fot. Grzegorz Czerwiński/gregory.com.pl

Zarys tematyki edycji

To już VII rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans. W Biblii „siódemka” oznacza pełnię, doskonałość. Czy siódma edycja taka będzie? Czy będą to najlepsze rekolekcje z całej serii? Na pewno zrobimy wszystko, co tylko możliwe, żeby jak najlepiej je przygotować. Wsłuchujemy się w głosy uczestników wcześniejszych edycji i pragniemy odpowiadać na kierowane propozycje i wysuwane sugestie, mające udoskonalić program, czy przygotowane materiały. Ale to, co najistotniejsze pozostaje w rękach Bożych. To On ma w tym czasie być na pierwszym miejscu, to On ma być uwielbiany w celebracji liturgii, to On przez liturgię będzie nas uświęcał. Gorąco jednak ufamy – i modlimy się o to – aby ta biblijna „siódemka” zaowocowała niezwykłym czasem łaski, bogactwem i intensywnością działania Boga – szczególnie działaniem uzdrawiającym.

Po dwóch edycjach poświęconych sakramentom wtajemniczenia, w tym roku pragniemy skupić się na kolejnej grupie sakramentów – uzdrowienia. Będziemy chcieli wejść w głąb teologicznego znaczenia i piękna celebracji sakramentów pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Każdy z nas doskonale wie, że skarb Bożego życia otrzymany przez celebrację sakramentów inicjacji chrześcijańskiej przechowujemy w „naczyniach glinianych” (2 Kor 4, 7), które niezwykle łatwo stłuc i uszkodzić przez słabość, choroby, cierpienie, śmierć, a nawet zniszczyć przez grzech. W tych wszystkich sytuacjach potrzebujemy uzdrowienia ze strony Boga. Dzisiaj Kościół kontynuuje Chrystusową misję uzdrawiania oraz zbawiania ciał i dusz ludzkich celebrując sakramenty uzdrowienia (por. KKK 1421). O jednym z nich pięknie mówił papież Franciszek: „Sakrament pojednania jest sakramentem uzdrowienia. Kiedy idę do spowiedzi, to pragnę się uleczyć, uleczyć moją duszę, serce, z powodu czegoś niedobrego, czego się dopuściłem” (Audiencja ogólna, 19.02.2014). Nasze uzdrowienie nie jest w naszych rękach. Nawet ciągle rozwijająca się medycyna czy coraz większa ilość psychologicznych kozetek nie jest w stanie uleczyć miejsca, które jest najbardziej zranione – naszego serca. Nasze uzdrowienie jest poza nami. Nasze uzdrowienie jest w ranach Zbawiciela – w przebitym sercu Jezusa Chrystusa, gdzie początek wzięły sakramenty Kościoła, skąd wytrysnęło samo życie, pełnia życia, które jest nam dzisiaj udzielane w liturgii. Stąd tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem zaczerpniętym ze słów IV Pieśni Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza, który to fragment odczytujemy w czasie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek: „W Jego ranach nasze zdrowie” (Iz 53, 5).

Tegoroczne rekolekcje będą się charakteryzowały popularną formą poruszanych tematów. Referaty będą miały charakter mistagogiczny tzn. akcent będzie kładziony na wprowadzanie w celebrację i tajemnicę dwóch sakramentów uzdrowienia. Idea jest prosta: skomplikowaną teologię przełożyć na język zrozumiały i obrazowy. Homilie w czasie rekolekcji będzie głosił znany i ceniony – znany także uczestnikom zeszłorocznej edycji rekolekcji – krakowski biblista i rekolekcjonista  – ks. Wojciech Węgrzyniak. Referaty zaś wygłoszą: ks. dr hab. Artur Malina, ks. dr Maciej Zachara MIC, ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, o. dr Mateusz Przanowski OP oraz w duecie o. Tomasz Grabowski OP i Magdalena Ryszka.

Centralnym momentem pierwszego dnia i zarazem całych rekolekcji będzie wejście w sam środek tajemnicy Bożego miłosierdzia, gdyż będziemy wtedy sprawować sakrament pokuty i pojednania. We wspomnianym wyżej przemówieniu papież Franciszek mówił, że „sprawowanie sakramentu pojednania oznacza bycie otoczonym serdecznym uściskiem: jest to uścisk nieskończonego miłosierdzia Ojca”. Celebrację rozpoczniemy od wspólnego nabożeństwa pokutnego, a zwieńczymy dziękczynną Eucharystią. W ten sposób wyraźnie zostanie ukazany kościelny, wspólnotowy wymiar celebracji tego sakramentu. Grzech nigdy nie jest wyłącznie moją osobistą sprawą. Mój grzech dotyka Kościoła, moich braci, dlatego staję wobec zranionej wspólnoty Kościoła, którą przepraszam i równocześnie proszę o modlitwę wstawienniczą.  W sobotę – jak to już jest w zwyczaju rekolekcji – akcent zostanie położony na celebrację liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego: Mszy i Liturgii Godzin, przy niezwykłym wykonaniu chorału gregoriańskiego przez Scholę Cantorum Minorum Chosoviensis. Niedzielny dzień – zwieńczenie rekolekcji – wypełni Eucharystia w Królewskiej Katedrze na Wawelu oraz katecheza mistagogiczna, którą wygłoszą o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło. W czasie tegorocznych rekolekcji będzie więcej warsztatów, które angażują i integrują uczestników.

Na rekolekcje serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą wejść w przestrzeń pięknie celebrowanej liturgii, refleksji mistagogicznej nad sakramentami uzdrowienia, a nade wszystko przeżyć czas niezwykłego, uzdrawiającego działania Boga w rekolekcjach. W sposób szczególny zapraszamy osoby świeckie, które co roku stanowią największą grupę uczestników (minimalny wiek to 16 lat). Równie gorąco zapraszamy wszystkie siostry zakonne, kapłanów, diakonów i kleryków. Zapisy na rekolekcje rozpoczynamy w czerwcu, a zamykamy 25 sierpnia. Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej.

 

Jeśli uważasz, że ten projekt jest wartościowy, prosimy pomóż nam, udostępniając go światu: