fbpx

Mysterium fascinans 2017

Duch liturgii

W tym roku już po raz dziesiąty w Krakowie odbędą się rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans. W ciągu dekady ich nazwa stała się rozpoznawalna w całej Polsce. Setkom uczestników kojarzy się z harmonijnym połączeniem pięknie celebrowanej liturgii z pogłębioną refleksją na jej temat. Tegoroczne rozważania poprowadzi o. Cassian Folsom OSB, profesor rzymskiego Anselmianum.

Hasło tegorocznej edycji – „Duch liturgii” – jest świadomym odniesieniem do poprzedniej edycji, jej kontynuacją i poszerzeniem, ale również nawiązaniem do znanej książki kard. Josepha Ratzingera, później papieża Benedykta XVI, który w trakcie swojego pontyfikatu pokazywał nam naczelne miejsce liturgii w życiu Kościoła i w życiu chrześcijanina.

Wraz z naszym gościem specjalnym, ojcem Cassianem Folsomem OSB, wieloletnim przeorem benedyktyńskiej wspólnoty w Nursji, będziemy szukać tego, co istotne dla właściwego rozumienia liturgii, tego, co odnosi się do sztuki celebracji (ars celebrandi) obu form rytu rzymskiego.

Ojciec Folsom, który jest profesorem w Papieskim Instytucie Liturgicznym – rzymskim Anselmianum, będzie wprowadzał nas w tajemnice celebrowanych misteriów, pokazując jak obie formy rzymskiego rytu uzupełniają się i przenikają. Równocześnie pod hasłem „Duch liturgii” kryje się pytanie o to, w jaki sposób żyć liturgią na co dzień, albo inaczej mówiąc, jak liturgia kształtuje duchowość chrześcijańską. Chcemy zatem pytać o to, jak liturgia kształtuje całość chrześcijańskiego życia; innymi słowy to, co możemy nazwać liturgiczną osobowością człowieka wierzącego: życie w obecności Słowa, przeniknięte duchem dziękczynienia i ofiary, w nieustannym uwielbieniu Boga.

Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Wybierając prelegentów kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej. Obok gościa specjalnego, na jubileuszową edycję zaprosiliśmy osoby związane z naszymi rekolekcjami, tych, którzy przez minione dziesięć lat budowali środowisko wokół Mysterium fascinans: ks. Krzysztofa Porosłę, ks. Roberta Woźniaka, ks. Macieja Zacharę MIC, ks. Bogusława Miguta, ks. Dominika Ostrowskiego, o. Tomasza Grabowskiego OP i o. Dominika Jurczaka OP. Tegorocznym rekolekcjonistą – po trzyletniej przerwie – będzie krakowski biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak. Oczywiście nie zabraknie Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, która będzie animowała śpiew chorału gregoriańskiego w czasie rekolekcji.

Jubileuszowa edycja

Nie zabrakło akcentów, podkreślających jubileuszowy charakter tegorocznego spotkania: pięć osób, które uczestniczyły we wszystkich edycjach otrzymało złote identyfikatory, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do świętowania przy kawałku wielkiego, urodzinowego tortu w sobotnie popołudnie.

Rekolekcje Mysterium fascinans rokrocznie gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Podczas każdej z dotychczasowych edycji na rekolekcjach gościli wybitni teologowie i liturgiści – wśród nich ks. prof. Cesare Giraudo, ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni. Zaproszenia przyjmowali także m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC, o. dr Mateusz Przanowski OP, dr Tomasz Dekert i wielu innych znakomitych mówców.

Rekolekcje odbywają się od 2008 roku we wrześniu z inicjatywy Krzysztofa Porosły, który rozpoczynał ich organizację jako kleryk krakowskiego seminarium. Dotychczas miały miejsce w ośrodkach rekolekcyjnych w Skomielnej Czarnej, Bystrej, Zembrzycach i Krakowie. Dzisiaj, zapraszając na dziesiątą edycję, jesteśmy przekonani, że nie mogą się one odbywać inaczej, niż w rytm celebrowanej liturgii.

Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (którzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i zakonnicy. Gorąco ufamy – i modlimy się o to, by rekolekcje były nie tylko mądre, ale również pełne inspiracji ku nawróceniu.

Tegoroczni prowadzący

Tomasz Grabowski OP
Stały współpracownik
Ks. Krzysztof Porosło
Duszpasterz, dogmatyk
Dominik Jurczak OP
Członek zespołu, konsultor

Zarys tematyki edycji

Przed dziesięcioma laty, w gronie trzydziestu kilku osób, odbyła się pierwsza edycja Rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans. Wtedy chyba nikt się nie spodziewał, jak bardzo rekolekcje te rozrosną się i jak – na przestrzeni lat – będzie rozwijała się ich forma. Dzisiaj, zapraszając na dziesiątą edycję, która odbędzie się w budynku krakowskiego seminarium od 8 do 10 września, jesteśmy przekonani, że nie mogą się one odbywać inaczej, niż w rytm celebrowanej liturgii. Eucharystia i liturgia godzin to nie elementy rekolekcyjnego planu, obok właściwych konferencji rekolekcyjnych, lecz najważniejszy jest sam Bóg mówiący oraz działający w liturgii i poprzez liturgię sprawowanej w obu formach rytu rzymskiego.

Hasło tegorocznej edycji – „Duch liturgii” – jest świadomym odniesieniem do poprzedniej edycji, jej kontynuacją i poszerzeniem, ale również nawiązaniem do znanej książki kard. Josepha Ratzingera, później papieża Benedykta XVI, który w trakcie swojego pontyfikatu pokazywał nam naczelne miejsce liturgii w życiu Kościoła i w życiu chrześcijanina. Wraz z naszym gościem specjalnym, ojcem Cassianem Folsomem OSB, byłym przeorem benedyktyńskiej wspólnoty w Nursji (1998-2016), będziemy szukać tego, co istotne dla właściwego rozumienia liturgii, tego, co odnosi się do sztuki celebracji (ars celebrandi) obu form rytu rzymskiego.

Ojciec Folsom, który jest profesorem w Papieskim Instytucie Liturgicznym na rzymskim Anselmianum, będzie wprowadzał nas w tajemnice celebrowanych misteriów, pokazując jak obie formy rzymskiego rytu uzupełniają się i przenikają. Równocześnie pod hasłem „Duch liturgii” kryje się pytanie o to, w jaki sposób żyć liturgią na co dzień, albo inaczej mówiąc, jak liturgia kształtuje duchowość chrześcijańską. Chcemy zatem pytać o to, jak liturgia kształtuje całość chrześcijańskiego życia; innymi słowy to, co możemy nazwać liturgiczną osobowością człowieka wierzącego: życie w obecności Słowa, przeniknięte duchem dziękczynienia i ofiary, w nieustannym uwielbieniu Boga.

Obok gościa specjalnego, na jubileuszową edycję zaprosiliśmy osoby związane z naszymi rekolekcjami, tych, którzy przez minione dziesięć lat budowali środowisko wokół Mysterium fascinans: ks. Krzysztofa Porosłę, ks. Roberta Woźniaka, ks. Macieja Zacharę MIC, ks. Bogusława Miguta, ks. Dominika Ostrowskiego, o. Tomasza Grabowskiego OP i o. Dominika Jurczaka OP. Tegorocznym rekolekcjonistą – po trzyletniej przerwie – będzie krakowski biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak. Oczywiście nie zabraknie Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, która będzie animowała śpiew chorału gregoriańskiego w czasie rekolekcji.

Wszystkich, którzy uczestniczyli we wcześniejszych edycjach oraz wszystkich, którzy pragną przyjechać po raz pierwszy, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w jubileuszowej edycji, w tych jedynych rekolekcji liturgicznych w Polsce. Ograniczeni ilością miejsc krakowskiego seminarium zapraszamy do zapisania się jak najwcześniej.

Ks. Krzysztof Porosło

Nagrania z rekolekcji

Posłuchaj nagrań na:
Spotify | Stroytel | Audible | Tidal

 • Rekolekcje Mysterium fascinans

  Bieżące, Duszpasterskie, Edukacyjne, Muzyczne, Mysterium fascinans, W realu
 • Mysterium fascinans 2021

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Projekty na stronie głównej, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2020

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Projekty na stronie głównej, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2019

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2018

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2016

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2015

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2014

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu
 • Mysterium fascinans 2013

  Archiwalne, Duszpasterskie, Mysterium fascinans, Rekolekcje, W realu

Msza św. za śp. ks. Franciszka Chowańca


Piątkowa Msza św. podczas rekolekcji tradycyjnie odprawiana jest w intencji śp. ks. Franciszka Chowańca z okazji rocznicy jego śmierci. Tak było i w tym roku.

Ks. prałat Franciszek Chowaniec urodził się w 1931 roku. Pierwszy i wieloletni moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Krakowskiej, powołany do tej funkcji przez kard. Karola Wojtyłę, pełnił ją w latach 1977-2001. Ks. Chowaniec zapoznał kard. Wojtyłę z ks. Franciszkiem Blachnickim, założycielem Ruchu Światło-Życie. W latach 1979-1996 uczestniczył w ponad 20 turnusach oaz rekolekcyjnych. Do 2014 r. prowadził kursy i rekolekcje dla animatorów liturgicznych, rozkochując rzesze młodych ludzi w tajemnicy liturgii, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła.