fbpx

Ks. Maciej Zachara MIC

Liturgista

Marianin. Rocznik 1966. Studiował liturgię na rzymskim Anselmianum, od początku pociągała go historia inicjacji chrześcijańskiej. Licencjat poświęcony był problematyce liturgii chrzcielnej w starożytnym dziełku Tradycja apostolska, a doktorat kwestii kolejności udzielania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w historii liturgii rzymskiej.

Wykładał liturgikę w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie oraz teologię liturgii w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. Obecnie jest duszpasterzem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, zarazem prowadzi ćwiczenia z liturgiki w seminarium oraz wstępne wykłady z liturgiki i łaciny w mariańskim nowicjacie w Skórcu k. Siedlec. Jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, ponadto odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele przy ul. Staszica w Lublinie.

Jest autorem popularyzatorskich książek Msza święta. Liturgiczne ABC oraz Krótka historia mszału rzymskiego, a także kilkuset artykułów, w większości popularyzatorskich, na temat różnych zagadnień liturgicznych, publikowanych w różnych periodykach. Prowadzi bloga na portalu Liturgia.pl.

Szczególne własne zainteresowania liturgiczne to: studium wczesnośredniowiecznych sakramentarzy, historia chrztu i bierzmowania, rozwój obrzędów mszalnych.

Poza tym interesuje się historią, słucha muzyki country i jest wiernym kibicem AS Roma.