fbpx

Mysterium fascinans 2013

Duch – nasze uświęcenie

Tematowi działania Ducha Świętego w liturgii będzie poświęcona szósta edycja rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbędą się w połowie września w Krakowie. Weekendowe spotkanie wypełnią jednak nie tylko naukowe wykłady, ale też wspólna celebracja liturgii i modlitwa.

Ubiegłoroczne rekolekcje, na które zapisało się prawie 150 uczestników z całej Polski, były poświęcone sakramentom wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia). W tym roku organizatorzy uznali, że temat uświęcającego działania Trzeciej Osoby Boskiej w sprawowaniu liturgii naturalnie wynika z ubiegłorocznych rozważań i będzie ich kontynuacją.

Wyjątkową cechą tego wydarzenia – już od pierwszej edycji – jest ambicja łączenia refleksji naukowej z żywą celebracją liturgii i rekolekcyjnym charakterem programu dnia, inspirowanym charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Będziemy przyglądać się dynamicznemu działaniu Ducha w sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii – zarówno w tradycji zachodniej, jak i wschodniej. Ale przede wszystkim będziemy chcieli poddać nasze serca i nasze życie przemieniającemu działaniu Ducha w samej liturgii, którą będziemy sprawować – podobnie jak w ostatnich latach, w zwyczajnej i nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Nie zabraknie również rytu dominikańskiego w celebracji Liturgii Godzin.

Każdego roku na wykłady zapraszani są wybitni teologowie – często wykładowcy renomowanych uczelni spoza Polski. Dwa lata temu byli to ks. prof. Cesare Giraudo z Rzymu i ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, a w ubiegłym roku – ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni. W część naukową włączali się także znani polscy liturgiści, m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC i inni.

Ponieważ jednym z celów rekolekcji jest tworzenie środowiska w wymiarze szerszym, niż trzydniowe spotkanie, w tym roku zaproszeni zostali goście z Polski: bp Grzegorz Ryś, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr Wojciech Węgrzyniak czy ks. dr Tomasz Bać. Przewidziane w programie wykłady będą bardziej katechezami, niż odczytami charakterystycznymi dla sympozjów naukowych. Śpiew w czasie liturgii poprowadzą Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Schola Cantate Domino oraz Schola Sióstr Jadwiżanek Wawelskich.

Rekolekcje odbędą się w dniach 13-15 września 2013 r. (od piątku do niedzieli) w budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego (zapisy przedłużone do 5 września włącznie). Wszystkie informacje o rekolekcjach, szczegóły dotyczące zapisów, koszt uczestnictwa oraz plan rekolekcji można znaleźć na stronie internetowej rekolekcji oraz na Facebooku i plakatach.

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny jest współorganizatorem rekolekcji razem z Archidiecezjalną Komisją ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, Archidiecezjalną Komisją Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej, Duszpasterstwem Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

fot. Grzegorz Czerwiński/gregory.com.pl

Zarys tematyki edycji

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego są fundamentem całego życia wiary. To one przez uświęcające działanie Ducha Świętego upodabniają człowieka do Jezusa Chrystusa. Za św. Pawłem i autorem 1 Listu św. Piotra nazywamy Trzecią Osobę Boską „naszym uświęceniem”: „Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6, 11); „W Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa” (1 P 1, 2). Dlatego wychodząc od tematu zeszłorocznych rekolekcji „Żyć w Chrystusie”, które były poświęcone sakramentom inicjacji chrześcijańskiej, w tym roku chcemy zgłębiać tajemnicę Ducha Świętego, a w szczególności uświęcający wymiar Jego działania. Bardzo trafnie i syntetycznie mówi o nim Katechizm Kościoła Katolickiego:

Epikleza („wzywanie-na”) jest modlitwą wstawienniczą, w której kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, by składane ofiary stały się Ciałem i Krwią Chrystusa i aby wierni, przyjmując je, sami stawali się żywą ofiarą dla Boga. […] Celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest doprowadzenie do komunii z Chrystusem, by formować Jego Ciało (KKK 1105.1108).

Na zagadnienie „Duch – nasze uświęcenie” będziemy patrzeć z wielu stron. Spojrzymy okiem biblistów: zarówno eksperta od Starego Testamentu, jak i od Nowego. Właściwą perspektywę dla spojrzenia stricte liturgicznego da nam dogmatyk, ukazując uświęcenie jako upodobnienie do Chrystusa. Będziemy przyglądać się dynamicznego działaniu Ducha w sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii – zarówno w tradycji zachodniej, jak i wschodniej. Ale nade wszystko będziemy chcieli poddać nasze serca i nasze życie przemieniającemu działaniu Ducha w samej liturgii, którą będziemy sprawować – podobnie jak w ostatnich latach – w zwyczajnej i w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Nie zabraknie również rytu dominikańskiego w celebracji Liturgii Godzin. Śpiew w czasie liturgii poprowadzą Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Schola Cantate Domino Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej oraz Schola Sióstr Jadwiżanek Wawelskich.

Tegoroczne rekolekcje będą charakteryzowały dwa elementy. Po pierwsze postanowiliśmy zaprosić jedynie polskich, znanych i cenionych ekspertów. Po dwóch edycjach, w trakcie których gościliśmy zagranicznych wykładowców, chcemy wrócić do pierwotnej idei rekolekcji. Naszym celembyło tworzenie teologiczno-liturgicznego środowiska w Polsce, w którym będzie możliwa głęboka, otwarta i merytoryczna refleksja nad liturgią Kościoła. Nasze zaproszenie w tym roku przyjął ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, ks. dr Grzegorz Strzelczyk z Katowic, ks. Wojciech Węgrzyniak z Krakowa, p. Danuta Piekarz z Krakowa, ks. dr hab. Marek Blaza SI z Warszawy, ks. dr Maciej Zachara MIC z Lublina oraz ks. dr Tomasz Bać z Rzeszowa.

Drugim charakterystycznym elementem tegorocznych rekolekcji będzie wyraźny aspekt mistagogiczny. Wszystkie referaty w tym roku są pomyślane jako katechezy wprowadzające w tajemnicę Ducha Świętego działającego w liturgii, a nie jako odczyty naukowe charakterystyczne dla sympozjum naukowego. Podkreślamy to również przez dodatkową katechezę mistagogiczną, która będzie przygotowaniem do przeżywania i celebrowania święta Podwyższenia Krzyża Świętego, wypadającym w drugim dniu rekolekcji. Taka forma jeszcze bardziej ma podkreślić rekolekcyjny wymiar wydarzenia o nazwie Mysterium fascinans.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą wejść w przestrzeń pięknie celebrowanej liturgii, refleksji mistagogicznej i uświęcającego działania Ducha Świętego. W sposób szczególny zapraszamy osoby świeckie, które co roku stanowią największą grupę uczestników (minimalny wiek to 16 lat). Równie gorąco zapraszamy wszystkie siostry zakonne, kapłanów (to z myślą o Was rekolekcje zostały przesunięte na 2. tydzień września, aby nie kolidowały z 1. piątkiem miesiąca), diakonów i kleryków. Zapisy na rekolekcje rozpoczynamy 1 czerwca, a zamykamy 25 sierpnia.

 

Jeśli uważasz, że ten projekt jest wartościowy, prosimy pomóż nam, udostępniając go światu: