Na początku października rozpoczęliśmy katechumenat, czyli roczne przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Komunii św. Przygotowanie to odbywa się w dwóch grupach: polskiej oraz międzynarodowej.

W polskiej grupie dziewięcioro kandydatów przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, jeden kandydat do przyjęcia bierzmowania i pierwszej Komunii świętej oraz dwóch kandydatów do wszystkich trzech sakramentów inicjacji. Z kolei w grupie międzynarodowej czworo kandydatów przygotowuje się do bierzmowania, a kolejnych czworo wyraża chęć przyjęcia wszystkich sakramentów wtajemniczenia. Tegoroczni uczestnicy pochodzą z różnych części świata: Wietnamu, Wenezueli, Tunezji, Turcji, Francji, Kanady i Hiszpanii.

W ciągu roku formacyjnego wszyscy kandydaci raz w tygodniu spotykają się w swojej grupie na wspólnej modlitwie, czytaniu Pisma św. i zgłębianiu nauczania Chrystusa w Kościele. W dobie pandemii spotkania mogą odbywać się w podwójnej formie – jeżeli jest to możliwe spotykamy się w klasztorze, ale w każdej chwili jesteśmy gotowi przejść na zdalną wspólnotę. Oprócz cotygodniowych spotkań, planujemy dwa wyjazdy formacyjno – integracyjne.

Wierzymy, że przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia ma sens we wspólnocie żywego Kościoła, gdzie znajdujemy miejsce na wspólną liturgię, modlitwę, studium Słowa Bożego i wypływającego z niego nauczania Kościoła. W grupie, w której jest miejsce na wątpliwości, pytania, ale też na podzielenie się swoim doświadczeniem wiary. Dlatego oprócz katechumenów i prowadzących przygotowanie braci dominikanów, wspólnotę budują także katechiści (towarzysze), czyli osoby, które przyjęły już wszystkie sakramenty wtajemniczenia i chcą wspierać katechumenów i kandydatów do bierzmowania świadectwem swojej wiary, swoją obecnością i gotowością do pomocy. Cieszy też rozległość doświadczeń i zainteresowań naszych tegorocznych katechistów, które wnoszą oni do wspólnoty: mamy wśród nich m.in. świeckich teologów, filozofa, lekarza, historyka sztuki i doktoranta mikrobiologii.

Więcej na temat przygotowania osób dorosłych do sakramentów można znaleźć na naszej stronie projektu.