Koncert kończący poprzedni sezon Szkoły Kantorów odbył się w sobotę, 3 października 2020 o godzinie 11.00 w kapitularzu. W jego trakcie ośmiu uczestników drugiego roku poprowadziło śpiew wybranych fragmentów pieśni, natomiast śpiewali uczestnicy obu lat.

Nabierzcie ducha – muz. Urszula Rogala, dyr. Dorota Chęcińska:

Przywróć mi życie – muz. Jakub Blycharz, dyr. Joanna Błyszczak:

Cała ziemio – muz. Dawid Kusz OP, dyr. Yana Trubiichuk:

Przypominamy o trwającej rekrutacji na nowy rok akademicki 2020/2021, która została przedłużona do końca października. Pod koniec miesiąca odbędą się ostatnie przesłuchania, a w listopadzie rozpoczniemy zajęcia stacjonarne w Krakowie – o ile tylko pozwolą na to warunki epidemiczne.

Zdjęcia podczas koncertu wykonał Mirosław Chudy, a nagrania zrealizował Mateusz Kucharski.