Uroczystą celebracją Mszy św. u dominikanów na warszawskim Służewie zakończyła się dzisiaj XIII edycja rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans. Celebransem i kaznodzieją był tegoroczny rekolekcjonista, profesor historii sztuki i wytrawny duszpasterz bp Michał Janocha z Warszawy.

Podczas liturgii modlili się liczni służewscy parafianie, jak również uczestnicy rekolekcji z okolic Warszawy (na żywo) i z całej Polski (za pośrednictwem transmisji internetowej).

Temat bieżącej edycji brzmiał: Wcielenie ducha liturgii. Architektura i sztuka chrześcijańskiego kościoła. Jak wyjaśnia pomysłodawca i współorganizator rekolekcji, ks. dr Krzysztof Porosło, „duch liturgii nie istnieje abstrakcyjnie, tylko jako pewna idea opisywalna teologicznie, ale potrzebuje się wcielić w konkretne formy rytuału, tekstów modlitw, postaw ciała, architektury oraz sztuki. Poprzez formę staje się widzialne piękno niewidzialnego Boga przy zachowaniu pełnego bojaźni szacunku do Jego tajemnicy”. Stąd nasi zaproszeni goście – teolodzy, artyści i architekci – stawiali pytania mające na celu odkrywanie tej właśnie formy ducha liturgii.

I tak ks. prof. Félix María Arocena Solano z Pampeluny wygłosił wykład nt. ikoniczności ołtarza w przestrzeni liturgicznej, historyk sztuki o. Piotr Oleś OP przybliżył teologię ambony jako ołtarza słowa, ks. Bartosz Wronikowski – artysta i student mozaiki z Centro Aletti – przedstawił sztukę mozaiki jako teologii wyrażonej w kamieniu, a architekt Jakub Turbasa, autor książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, podzielił się refleksją nad nową architekturą sakralną na przykładzie autorskich projektów. Ponadto stały gość MF, ks. dr Maciej Zachara MIC, wprowadził uczestników do nadzwyczajnej formy Mszy, ks. Krzysztof Porosło wraz z ojcami Łukaszem Miśko i Dominikiem Jurczakiem poprowadzili seminarium dla zaawansowanych, a kilkoro przedstawicieli Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie spotkało się w panelu z o. Romualdem Jędrejko OP, wieloletnim koordynatorem prac przy kościele św. Jacka w Rzeszowie rozmawiając o tym, jak dzisiaj zbudować piękny kościół.

Wszystkie te wykłady, prezentacje i rozmowy odbywały się za pośrednictwem internetu. Była to bardzo trudna decyzja, podjęta przez organizatorów rekolekcji w obliczu pandemii koronawirusa. Uczestnicy mieli okazję modlić się z nami liturgią godzin oraz łączyć się duchowo z celebracją Eucharystii, transmitowanymi przez internet, jak również uczestniczyć osobiście w rekolekcyjnych Mszach celebrowanych na zakończenie tegorocznej edycji w kilku miastach Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu czy Rzeszowie.

– „Mimo że zabrakło tak ważnego dla Mysterium fascinans spotkania z ludźmi i wymiany doświadczeń, to jednak bardzo się cieszę, że nie odwołaliśmy tegorocznych rekolekcji” – mówi o. Łukasz Miśko OP, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. – „Mam ogromną nadzieję, że tegoroczna trudna edycja przyniesie piękny owoc i że za rok uda nam się wszystkim spotkać w Krakowie”.