fbpx

Sakramenty dla dorosłych

Prowadzimy grupowe przygotowanie osób dorosłych
do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego:
Chrztu (katechumenat), Bierzmowania i Eucharystii.
Zapraszamy do wspólnej drogi!

Katechumenat to droga stawania się chrześcijaninem, to czas w którym poznajesz podstawowe prawdy wiary, Biblię, uczysz się modlić i uczestniczyć w liturgii, a przede wszystkim poznajesz wspólnotę Kościoła. Katechumenat to droga, dlatego jest podzielony na etapy. W tę drogę nie wyruszasz sam. By ją pokonać, potrzeba przewodnika i osób, które pomogą Ci iść. Dlatego katechumenat przeżywasz w grupie katechumenów i chrześcijan wraz z duszpasterzem.

Start: Prekatechumenat

To okres wstępnych poszukiwań. Musimy się poznać i dowiedzieć się podstawowych rzeczy: czym jest wiara, w jakiego Boga wierzy Kościół i skąd o Nim wie, dlaczego chrześcijanie czytają Biblię i jak z niej korzystać, jak się modlić i po co to w ogóle robić. Ten etap trwa od października do początku Adwentu, a kończy się prośbą o chrzest (lub bierzmowanie). W tym czasie będziemy się starali pokazać Ci, że warto wierzyć w Boga. Gdy ten okres się skończy, staniesz się katechumenem.

Rozbieg: Katechumenat właściwy

Rozpoczyna się obrzędem przyjęcia do katechumenatu zazwyczaj ma to miejsce na początku Adwentu. Katechumen otrzymując znak krzyża i Ewangelię – dwa skarby Kościoła. W tym czasie wspólnie czytamy Ewangelię według św. Marka. Próbujemy poznać kim jest Jezus i dlaczego umarł na Krzyżu. Uczymy się stosować Ewangelię w życiu codziennym.

Ten etap trwa do początku Wielkiego Postu. Kończy go obrzęd wybrania, w czasie którego to wspólnota Kościoła wybiera konkretne osoby, by przyjęły chrzest podczas najbliższych świąt wielkanocnych. W tym czasie przypada pierwszy wyjazd weekendowy.

Sprint: Okres Oczyszczania i Oświecenia

To krótki ale bardzo intensywny czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów. Ma na celu oczyszczenie czyli zmianę myślenia i działania. Nie jesteśmy w stanie sami się nawrócić, dlatego Bóg pomaga nam w tym procesie. Staramy się lepiej poznać samych siebie. W tym czasie przypada szereg obrzędów, tak zwanych skrutyniów. Również na tym etapie katechumeni otrzymują Symbol wiary i modlitwę „Ojcze nasz”. Na koniec przyjmują chrzest, bierzmowanie i komunię.

Osoby przygotowujące się do bierzmowania przystępują do spowiedzi i komunii. Teraz już lepiej znają siebie i wiedzą z jakimi decyzjami wiąże się wiara. W tym czasie przypada drugi wyjazd weekendowy.

Maraton: Okres Mistagogii

Kurs nie kończy się wraz z chrztem. Dla wszystkich uczestników trwa nadal. Kończy się dopiero w dzień Zesłania Ducha Świętego. Na tym etapie staramy się pogłębić to, czego dotychczas się uczyliśmy. Staramy się zrozumieć na czym polega działanie Ducha Świętego. To zupełnie nowa jakość życia. Nie da się o tym opowiedzieć, tego trzeba doświadczyć.

Wieczorem w przeddzień Zesłania Ducha Świętego udzielamy sakramentu bierzmowania.

Wejdź z nami na tę drogę

Jeśli chcesz przystąpić do katechumenatu dorosłych, wypełnij krótki formularz, a następnie przyjdź na pierwsze spotkanie we wrześniu. Zapisy prowadzone są zazwyczaj od wakacji do początku października (z osobami, które zapiszą się po terminie spotkania będziemy kontaktować się indywidualnie).

Formularz zgłoszeniowy

Duszpasterze

By pokonać tę drogę, potrzeba przewodnika i osób, które pomogą Ci iść. Dlatego katechumenat przeżywasz w grupie katechumenów i chrześcijan wraz z duszpasterzem. Pierwsi podobnie jak Ty przygotowują się do przyjęcia sakramentów. Pozostali mają Ci pomóc poznać, zrozumieć i żyć wiarą.

Łukasz Miśko OP
Prezes Fundacji
Wojciech Sznyk OP
Wiceprezes Fundacji
 • Terminy zapisów

  Uwaga! Nie ma możliwości dołączenia do trwającego kursu ani przyjęcia sakramentów wcześniej, niż przewiduje to ustalony terminarz. Osoby jeszcze niezapisne mogą w czasie wakacji (do września 2020 włącznie) zgłosić się na kurs, który potrwa od października 2020 do czerwca 2021 i przyjąć sakramenty w połowie 2021 r. Kolejna okazja do zapisania się będzie we wrześniu 2021 r.

 • Ważne informacje organizacyjne

  • Do uczestnictwa zapraszamy absolwentów szkół średnich (osoby dorosłe, po maturze i starsze – bez górnej granicy wieku). Uczniów szkół średnich prosimy o kontakt z proboszczem własnej parafii lub z duszpasterzem Przystani.
  • Uczestnictwo w kursie wymaga uprzedniego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
  • Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek, 29 września 2020 o 19:00 w Klasztorze Ojców Dominikanów (ul. Stolarska 12, Kraków, sala „Krypta”, wejście przez krużganki i Atrium); osoby, które zapiszą się po tym terminie (w ostatnim tygodniu września) prosimy o indywidualny kontakt.
  • Miejsce spotkań: kurs w roku 2020/2021 odbywa się w klasztorze Ojców Dominikanów (ul. Stolarska 12, Kraków). Dla obydwu grup spotkania odbywają się we wtorki w godzinach od 19:00 do około 21:00. Spotkania są obowiązkowe. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują usunięciem uczestnika z kursu i w konsekwencji nieotrzymaniem sakramentów.
  • Rozmowy indywidualne z duszpasterzem odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w klasztorze oo. Dominikanów (ul. Stolarska 12, Kraków) – jedna w półroczu.
  • Wyjazdy weekendowe są obowiązkowe i płatne (pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, dojazd we własnym zakresie). Odbywają się w jednym z okolicznych ośrodków rekolekcyjnych. Przypadają na weekendy jesienią: 13-15 listopada 2020; i na wiosnę (dokładny termin drugiego wyjazdu zostanie podany na początku kursu).
  • Msze święte: udział we wspólnych niedzielnych mszach świętych ze wspólnotą katechumenatu jest dobrowolny (z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu).
  • Opiekunem kursu jest o. Łukasz Miśko OP, [email protected], drugim duszpasterzem jest o. Wojciech Sznyk OP, [email protected], pomaga im br. Mikołaj Walczak OP. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się także od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 z biurem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny pod numerem tel. 12 444 12 52 lub adresem [email protected].
  • Dokumenty wymagane do otrzymania chrztu świętego: świadectwo urodzenia, świadectwo ślubu kościelnego (lub cywilnego) rodziców, zaświadczenie o religijności rodziców chrzestnych, dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Dokumenty będą potrzebne po Nowym Roku.
  • Dokumenty wymagane do otrzymania bierzmowania: świadectwo chrztu, dane świadka. Dokumenty będą potrzebne przed Wielkanocą.
  • Podane terminy mogą ulec nieznacznym modyfikacjom z przyczyn organizacyjnych (zwłaszcza terminy celebracji liturgicznych, w tym przyjęcia sakramentów, oraz wyjazdów weekendowych).

 • Zapisy

  Zapisy trwają dopóki formularz zgłoszeniowy jest aktywny (zasadniczo od końca czerwca do końca września). W trakcie kursu (roku akademickiego) nie będzie już możliwości dołączenia do grupy (należy zaczekać do wakacji i zgłosić się poprzez formularz w sierpniu lub wrześniu).

Odpowiedzi na częste pytania

Ile trwa kurs?

Nasz kurs jest grupowy i całoroczny, tzn. trwa od początku października do końca czerwca. Nie ma możliwości dołączenia do trwającego już kursu.

Czy muszę chodzić na wszystkie spotkania?

Tak, kurs obejmuje cotygodniowe spotkania w grupie (w ustalony dzień tygodnia wieczorem – z wyjątkiem większych świąt) oraz dwa wyjazdy weekendowe. Obecność jest warunkiem ukończenia kursu.

Czy mogę przyjąć sakramenty wcześniej?

Nie ma możliwości przyjęcia sakramentów wcześniej, niż przewiduje to ustalony terminarz – jest to możliwe dopiero po odbyciu całorocznego przygotowania i obecności na cotygodniowych zajęciach oraz dwóch wyjazdach weekendowych.

Ile to kosztuje?

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne. Prosimy uczestników o pokrycie kosztów uczestnictwa w wyjazdach weekendowych (zakwaterowanie i wyżywienie), ale w indywidualnych przypadkach staramy się pomóc także w tym zakresie.

Co zrobić, jeśli nie mogę spełnić tych warunków?

Jeśli nie odpowiada Ci termin lub charakter spotkań, możesz skorzystać z innych kursów. Przygotowanie do Chrztu w Archidiecezji Krakowskiej odbywa się także w Ośrodku Katechumenalnym przy kościele św. Marka. Bierzmowanie jest udzielane osobom dorosłym także w Bazylice Mariackiej (po odbyciu przygotowania w swojej parafii – zapytaj proboszcza miejsca, w którym aktualnie mieszkasz).

Czy jako uczeń liceum mogę uczestniczyć w przygotowaniu do bierzmowania?

Nasz kurs jest przeznaczony dla osób dorosłych, zazwyczaj w wieku odpowiadającym kończeniu studiów magisterskich (nie ma ograniczeń w górę). Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży szkolnej odbywa się w duszpasterstwie Przystań, a dla studentów – w duszpasterstwie akademickim Beczka.

Do you have preparation in English?

Yes, we do! Please read English version of this page and register to our international group. Should you have any further questions, do not hesitate to contact us or ask father Lukasz.

Zobacz jak rodzą się chrześcijanie

Co roku kilka osób przyjmuje sakrament Chrztu świętego, stając się przybranymi dziećmi Bożymi. Kolejnych kilkadziesiąt lub kilkanaście przyjmuje sakrament Bierzmowania z rąk krakowskich biskupów. Zobacz celebrację Wigilii Zesłania Ducha Świętego pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego.

Spotkania odbywają się
w Klasztorze Ojców Dominikanów
ul. Stolarska 12, Kraków

Kontakt (dane duszpasterzy powyżej):
Dominikański Ośrodek Liturgiczny
ul. Stolarska 6/30, Kraków

tel. (+48) 12 444 12 52
e-mail: [email protected]