Modlitwy za Zakon Kaznodziejski

By ułatwić modlitwę za Zakon Kaznodziejski nasz Ośrodek Liturgiczny przygotował drukowane „wkładki” do brewiarzy.

  

  • Opis

    Opis produktu

    We wstępie do Dominikańskiego kalendarza liturgicznego na 2021 rok, prowincjalny promotor liturgii wspomina o kilku nowościach liturgicznych: jedną z nich jest propozycja modlitw za jednostki Zakonu oraz Rodzinę Dominikańską, do których zachęcała nas ostatnia Kapituła Generalna z Bien Hoa.

    Proponujemy, by takie intencje dołączać do modlitw w trakcie jutrzni lub nieszporów już od Nowego Roku. By ułatwić modlitwę za Zakon Kaznodziejski nasz Ośrodek Liturgiczny przygotował drukowane „wkładki” do brewiarzy – członkowie Rodziny dominikańskiej mogą je odbierać w krakowskim biurze, ul. Stolarska 6/30.

    W przypadku chęci otrzymania wkładek z modlitwą drogą pocztową, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] z podaniem adresu do wysyłki.