Dominikański kalendarz liturgiczny

35,00 

Od 2019 roku przygotowujemy Dominikański kalendarz liturgiczny na potrzeby Zakonu Kaznodziejskiego i Rodziny dominikańskiej. Dbamy o dopracowanie go w każdym szczególe, aby był wygodnym narzędziem w dbaniu o piękno celebracji we wspólnotach dominikańskich.

  

 • Opis

  Opis produktu

  Od 2019 roku przygotowujemy Dominikański kalendarz liturgiczny na potrzeby Zakonu Kaznodziejskiego i Rodziny dominikańskiej. Dbamy o dopracowanie go w każdym szczególe, aby był wygodnym narzędziem w dbaniu o piękno celebracji we wspólnotach dominikańskich. Kolejne wydanie ukazuje się w pierwszej połowie grudnia roku poprzedzającego.

  Dominikański kalendarz liturgiczny w formie ebooka (tylko plik PDF) można będzie zamówić na tej stronie.

  Odpowiedzialny za kalendarz jest o. Dominik Jurczak OP, prowincjalny promotor liturgii
  Redakcja: dr Dominik Jurczak OP, Piotr Andrzej Górski OPs
  Skład, okładka i oprawa graficzna: Joanna Grabarska
  Korekta: Mikołaj Walczak OP
  Koordynator projektu: Michał Wsiołkowski

 • Wydanie na 2021 rok

  Wydanie na 2021 rok

  Na początku grudnia zakończyliśmy przyjmowanie zamówień na drukowane kalendarze na 2021 rok z powodu wyczerpania zaplanowanego nakładu. Zapraszamy do zakupu wersji PDF, szczegóły już wkrótce.

  Tak jak w ubiegłych latach, wspólnoty dominikańskie były zaproszone do zgłaszania zapotrzebowania poprzez formularz internetowy, który otrzymali ich przełożeni. W przypadku zainteresowania dodrukiem, prosimy o indywidualny kontakt.

  Zamówione kalendarze będzie można odbierać w Sklepie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, znajdującym się w krużgankach krakowskiego klasztoru, mniej więcej w połowie grudnia; informację, gdy będą już dostępne, prześlemy mailem. Jeśli nie ma możliwości odbioru osobistego, kalendarze zostaną przesłane na wskazany adres.

  Wstęp

  Drodzy Bracia i Siostry,

  kolejny raz mam zaszczyt i radość oddać do Waszych rąk Dominikański kalendarz liturgiczny.

  Każdy zajmujący się sprawami liturgii doskonale wie, że kalendarz to coś znacznie więcej niż „praktyczny podręcznik”, by nie zgubić się w gąszczu liturgicznych informacji, lecz to znak jedności dominikańskiej modlitwy, przy zachowaniu różnorodności form życia, posług czy zaangażowań. Jedynie w taki sposób możemy stworzyć Rodzinę Dominikańską, oddającą się Bogu i posłudze Słowa. Jestem głęboko przekonany – potwierdzają to także liczne „informacje zwrotne” – że Dominikański kalendarz liturgiczny jest namacalnym tego świadectwem.

  Bez wątpienia ostatni czas i pandemia koronawirusa nie należał do najprostszych, także w wymiarze liturgicznym. Wielokrotnie zostaliśmy przymuszeni do niełatwych decyzji, poszukiwania rozwiązań ad hoc, rezygnując z codziennych posług lub znacząco je modyfikując. Jako prowincjalny promotor liturgii chciałbym podziękować, że pomimo trudnych warunków, często przy braku jednoznacznych wskazówek czy podpowiedzi, nie zabrakło umiłowania liturgii oraz poszukiwania teologicznego sensu celebracji. Sposób, w jaki sprawujemy liturgię, to także forma świadectwa i głoszenia! To jednak, co w sposób nieprzewidziany wybiło nas z codzienności, powinno stać się szansą na odnowę. Mowa o rozmaitych aspektach liturgicznego dominikańskiego życia, by wspomnieć wyłącznie o mszy konwentualnej, do refleksji nad którą zachęcała nas ostatnia Kapituła Prowincjalna. Niech mi wolno będzie Was zachęcić, by czas powrotu do „nowej normalności” potraktować również jako liturgiczne wyzwanie!

  Pozwólcie, że wzorem ubiegłego roku wspomnę o kilku „aktualnościach liturgicznych”.

  Po pierwsze, w kontekście panującej pandemii koronawirusa, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała formularz mszalny „w czasie pandemii” (in tempore universalis contagii). Ponieważ ma on charakter pokutny, Kongregacja zaleca, by używać szat liturgicznych w kolorze fioletowym. Informacje odnoszące się do tego, kiedy wolno używać formularza, znajdują rubryce przed samym formularzem.

  Po drugie, w kalendarzu umieszczone zostały modlitwy za jednostki Zakonu oraz Rodzinę dominikańską, do których zachęca ostatnia Kapituła Generalna w Bien Hoa. Proponuję, by intencje dołączać do modlitw w trakcie wspólnotowych jutrzni lub nieszporów. Dominikański Ośrodek Liturgiczny dla wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej przygotował wkładki do tzw. brewiarza; można je nabyć w sklepie, znajdującym się przy wejściu na krużganki w krakowskim klasztorze. Przy okazji zachęcam do zakupów, wspierając tym samym pracę instytucji naszej Prowincji.

  Po trzecie, jako że na początku 2022 roku ma odbyć się Kapituła Prowincjalna, stąd nie może zabraknąć modlitwy w intencji pomyślnego jej przebiegu. Zazwyczaj modlitwa ta zaczyna się z chwilą zwołania Kapituły przez Prowincjała. Proprium Ordinis Praedicatorum z 1982 proponuje na taką okazję dołączanie wezwań w trakcie wspólnych jutrzni i nieszporów. Polskie tłumaczenie, za które podziękowania należą się o. Mirosławowi Wylęgale, zostały umieszczone w kalendarzu.

  Po czwarte, wewnątrz znajdziecie zaktualizowany Kalendarz Polskiej Prowincji Dominikanów. Zatwierdzony on został 5 listopada 2020 roku przez Radę Prowincji (Reg. Prow. 500/20) i przesłany do aprobaty przez Radę Generalną Zakonu oraz do „recognitio” przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Procedura ta jest konieczna do przygotowania i wydania nowych ksiąg liturgicznych Polskiej Prowincji, na które od lat czekamy.

  Po piąte, Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła tekst Litanii loretańskiej oraz ujednoliciła niektóre z dobrze znanych i często używanych modlitw. Intencją tych, którzy prosili o takie zatwierdzenie, była próba utrzymania jednomyślności we wspólnej modlitwie, tak, by wierni uczęszczający do naszych kościołów mogli swobodnie przemieszczać się między nimi.

  Po szóste, 5 października 2020 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uznała św. Jana Pawła II za patrona województwa małopolskiego. Z liturgicznego punktu widzenia oznacza to, że dzień jego wspomnienia (22 października) w niektórych z naszych kościołów obchodzony będzie w randze uroczystości. Również jako uroczystość – na wniosek sióstr i zgodnie z postanowieniem Prowincjała – mniszki z Radoń będą celebrować Najświętszą Matkę Różańcową (7 października) w swojej kaplicy w randze uroczystości.

  Tak jak w ubiegłych wydaniach, Dominikański kalendarz liturgiczny został wyposażony w teksty, których brak w polskich wydaniach ksiąg liturgicznych. Zachęcam do pobierania i samodzielnego drukowania przygotowanych formularzy, pamiętając jednak, że Kalendarz nie jest księgą liturgiczną. Przed każdym z okresów liturgicznych umieszczone zostały komentarze, by służyły pomocą w przygotowywaniu liturgii, dodano także „ogłoszenie świąt” (Annuntiatio Festorum) na uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) oraz zatwierdzone teksty na Wigilię Zesłania Ducha Świętego, organizowaną przy wielu naszych klasztorach. Zaznaczone zostały również niektóre z „okrągłych” jubileuszy (święceń i profesji), by nie zapomnieć o modlitwie za siebie nawzajem.

  Na koniec niech mi wolno będzie podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie Kalendarza: Piotrowi A. Górskiemu z Warszawy, Joannie Grabarskiej z Gdańska, Michałowi Wsiołkowskiemu (koordynatorowi projektu) i br. Mikołajowi Walczakowi z Krakowa oraz całemu zespołowi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Wydanie tak pięknego i funkcjonalnego kalendarza, bez tej szerokiej współpracy, po prostu nie byłoby możliwe.

  Niech zatem Dominikański kalendarz liturgiczny na 2021 rok służy zbudowaniu wszystkich!

  Dominik Jurczak OP
  prowincjalny promotor liturgii

  (fragmenty wstępu)

   

 • Wydanie na 2020 rok

  Wydanie na 2020 rok

  Wstęp

  Drodzy Bracia i Siostry,

  Z radością oddaję do Waszych rąk wydanie Dominikańskiego kalendarza liturgicznego na 2020 rok. Cieszę się, że ubiegłoroczna edycja – odświeżona i poszerzona – spotkała się z tak życzliwym przyjęciem. Dla mnie, jako promotora liturgii w Polskiej Prowincji, to wyraźny sygnał, że Dominikański kalendarz liturgiczny wpisuje się w potrzeby Rodziny Dominikańskiej, że wspomaga jej modlitewną jedność, stając się pomocą i przewodnikiem po celebracjach. Tegoroczne wydanie zostało przygotowane w podobnej optyce, za co podziękowania należą się sporej grupie osób: zaczynając od Joanny Grabarskiej i Piotra A. Górskiego, przez br. Mikołaja Walczaka z Krakowa, a skończywszy na zespole Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Bez tej szerokiej współpracy i zaangażowania wydanie tak pięknego i funkcjonalnego Kalendarza po prostu nie byłoby możliwe.

  W ubiegłorocznym wstępie starałem się zwrócić uwagę na specyfikę dominikańskich celebracji, w szczególności na problematykę klasztornych kalendarzy oraz sposobu ich przygotowania, co zazwyczaj budziło i budzi sporo emocji. Jako że nadal napływają do mnie pytania w tej kwestii, odsyłam do zamieszczonych tam wskazówek; a w razie niejasności służę pomocą.

  W tym roku chciałbym rozpocząć od kilku „nowości liturgicznych”, których – jak się okazuje – wcale nie tak mało.

  Po pierwsze, od kilku miesięcy mamy nowy kalendarz Zakonu, zatwierdzony przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz promulgowany przez generała Zakonu. W praktyce oznacza to kilka zmian, jak, między innymi, obniżenie rangi celebracji św. Alberta Wielkiego (15 listopada) ze święta do wspomnienia, czy reorganizację wspomnień świętych dominikańskich, by rzeczywiście w całym Zakonie odpowiadały kryterium powszechności oraz pokrywały się z datami narzuconymi przez kalendarz rzymski. Niektóre ze wspomnień, które dotychczas funkcjonowały jako obowiązkowe, stały się celebracjami ad libitum.

  W konsekwencji nieznacznym modyfikacjom ulec musiał kalendarz Polskiej Prowincji, także dlatego, że od ostatniej edycji mamy dwa nowe dominikańskie domy: Jamna i Lednica. Warto jednocześnie zaznaczyć, że tak uaktualniony kalendarz Prowincji otwiera drogę do zakończenia prac nad lekcjonarzem i mszałem dominikańskim, o tłumaczenie i zatwierdzenie którego upominają się ostatnie kapituły prowincjalne. Nie jest to droga prosta, a zaktualizowany kalendarz Prowincji to krok konieczny.

  Oczywiście nie sposób w tym miejscu przemilczeć kilku zmian wprowadzonych przez papieża Franciszka. Mniej istotnymi są wspomnienia ad libitum dodane do kalendarza rzymskiego: św. Pawła VI, papieża (w Kościele powszechnym przypada 29 maja, w diecezjach polskich 27 maja) oraz Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej (10 grudnia). Większe znaczenie ma motu proprio Aperuit illis, w którym papież ustanowił trzecią niedzielę okresu zwykłego niedzielą Słowa Bożego. W 2020 roku przypadnie ona 26 stycznia. Z założenia ma być ona poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego w Kościele, podkreślając jego ekumeniczny wymiar. Zapraszam do lektury całego dokumentu (link można znaleźć przy dniu 26 stycznia). Przy okazji zachęcam nie tyle do aktywizmu liturgicznego, mającego dać upust kreatywności liturgicznej, zwłaszcza podczas mszy świętej, ile do tego, by przyjąć odmienną optykę, by zastanowić się, jak rzeczywiście wesprzeć celebrację eucharystyczną bez niepotrzebnego jej deformowania. Dobrym rozwiązaniem mogą być grupy dzielenia Słowem przed niedzielną Eucharystią, na wzór lectio divina, także wewnątrz dominikańskich wspólnot jako forma przygotowania do homilii, czy umieszczenie księgi Pisma Świętego w wejściu do kościoła, tak by służyło wszystkim poza samą celebracją. Podobnych rozwiązań, wspierających krzewienie Słowa Bożego, można sobie wyobrazić więcej.

  Skoro o Słowie Bożym mowa, warto zwrócić uwagę, że w tegorocznej edycji Dominikańskiego kalendarza liturgicznego odnośniki do czytań (tzw. sigla) podano według nowych wydań lekcjonarza: tomy I-V wydanie z 2015 roku, tom VI z 2019 roku. Ma to swoje znaczenie, bowiem w niektórych celebracjach zmienione zostały całe czytania; starsze wydania lekcjonarza, zostawiając na boku kwestię tłumaczeń, nie są do końca aktualne.

  Tak jak ubiegłym razem Dominikański kalendarz liturgiczny wyposażony został w teksty, których brakuje w polskich wydaniach ksiąg liturgicznych, bo, na przykład, zostały zatwierdzone po ich publikacji. Zachęcam do pobierania i samodzielnego wydrukowania odpowiednio przygotowanych formularzy; przypomnę, że sam Kalendarz nie jest księgą liturgiczną. Przed każdym z okresów liturgicznych umieszczone zostały komentarze, by służyły pomocą w przygotowywaniu liturgii, dodano także „ogłoszenie świąt” (Annuntiatio Festorum) na uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) oraz zatwierdzone teksty na Wigilię Zesłania Ducha Świętego, organizowanej przy wielu naszych klasztorach. Zaznaczone zostały również niektóre z „okrągłych” jubileuszy (święceń i profesji), by nie zapomnieć o modlitwie za siebie nawzajem.

  Niech zatem kolejna odsłona Dominikańskiego kalendarza liturgicznego służy nam wszystkim!

  Dominik Jurczak OP
  prowincjalny promotor liturgii
  (fragmenty wstępu)

   

 • Wydanie na 2019 rok

  Wydanie na 2019 rok

  Wstęp

  „Dominikański kalendarz liturgiczny” na 2019 rok w niektórych miejscach nazywany jest przewodnikiem. W rzeczy samej, takie jest zadanie naszego Kalendarza: ma służyć pomocą tym, którzy – mniej lub bardziej – związani są z Zakonem Kaznodziejskim oraz z jego liturgią. Oznacza to, że nie jest to „książka” jedynie dla braci, mniszek czy świeckich dominikanów, co oczywiste i naturalne; ma on stanowić i de facto stanowi punkt odniesienia dla całej bogatej Rodziny Dominikańskiej związanej z Zakonem Kaznodziejskim, by wspomnieć w tym miejscu jedynie o zgromadzeniach sióstr dominikanek lub niemałej grupie anonimowych osób, chcących pozostawać w jedności z Polską Prowincją. To ogromny dar i moc płynąca ze wspólnej i jednomyślnej modlitwy, która przez osiem wieków charakteryzowała dominikańską liturgię.

  „Dominikański kalendarz liturgiczny” na 2019 rok został przygotowany w oparciu o te same kryteria, co we wcześniejszych latach: ma on być wyrazem liturgicznej jedności naszej Prowincji, uwzględniając także wszystkich, którzy przyznają się do łączności modlitewnej z nami. Dlatego w tegorocznym wydaniu kalendarza znalazły się celebracje własne sióstr dominikanek, które odwołują się i korzystają z naszych rozwiązań. Niekwestionowaną różnicą w stosunku do wcześniejszych lat jest mniejsza ilość wspomnień obowiązkowych wynikających z nowej wersji „Kalendarza liturgicznego Prowincji Polskiej”, przyjętego przez Radę Prowincji 30 października 2018 roku ad experimentum. Po ponad 30 latach od zatwierdzenia „Kalendarza liturgicznego Prowincji Polskiej” (5 sierpnia 1987 roku) konieczna była rewizja, biorąca pod uwagę m.in. zmiany w „Kalendarzu liturgicznym całego Zakonu Kaznodziejskiego” czy modyfikacje strukturalne Prowincji (nowe klasztory, restrukturyzacja Zakonu itd.). W konsekwencji, zmniejszyła się liczba wspomnień obowiązkowych, jednak – dokładnie tak jak to było dotychczas – każdy klasztor ma możliwość celebrowania wspomnień dowolnych. Decyzja dotycząca tego, czy celebrować, czy nie, pozostaje w kompetencji przeora (liturgisty) danego klasztoru. Należy jednak uważać, by nie doprowadzić do sytuacji, gdy nasze liturgie będą nieustannym wspominaniem świętych i błogosławionych, zwłaszcza w okresach szczególnych jak Adwent czy Wielki Post.

  W tegorocznym wydaniu „Dominikańskiego kalendarza liturgicznego” zreorganizowana została część wstępna, zostały dodane komentarze przed każdym z okresów liturgicznych, by służyły pomocą w przygotowywaniu liturgii oraz „ogłoszenie świąt” (Annuntiatio Festorum) do wykorzystania przy okazji uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia). W samym kalendarzu umieszczone zostały niektóre z „okrągłych” jubileuszy (święceń czy profesji), by nie zapomnieć o modlitwie za siebie nawzajem. Na samym końcu znaleźć można pieśni, skomponowane na „Rok pokory”, w ramach przygotowania do Jubileuszu 800-lecia erygowania naszej Prowincji.

  Na koniec, niech mi będzie wolno wyrazić radość z faktu, że tegoroczny „Dominikański kalendarz liturgiczny” zrealizowany został w ramach Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, który po ostatniej Kapitule Prowincjalnej stał się w pełni jedną z instytucji Prowincji.

  Dominik Jurczak OP
  prowincjalny promotor liturgii
  (fragmenty wstępu)

Możesz lubić także…