Biuletyn liturgiczny

0,00 

Owocem konferencji „Tradycja a reforma”, którą zorganizowaliśmy w 2005 roku, było wydanie pierwszego „Biuletynu Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego”, poświęconego tematyce muzyki liturgicznej. W naszym archiwum znajduje się jeszcze kilka drukowanych egzemplarzy, ale cały numer można także pobrać w formie pliku pdf.

  

 • Opis

  Opis produktu

  Dla większości z nas pierwszym doświadczeniem wiary, z którym spotkaliśmy się w naszym życiu jeszcze jako dzieci była liturgia. Jak trafnie zauważa autor jednego z artykułów Biuletynu, liturgia „dotyka naszej wyobraźni teologicznej”, co znaczy, że wiara człowieka jest kształtowana również przez obrzędy, przez uczestnictwo w nich. Wiara rodzi się ze słuchania – mówi św. Paweł – ale w omawianym przez nas kontekście trzeba dodać: wiara rodzi się, czy też kształtuje się również, poprzez wzrok: „chodźcie i zobaczcie” – mówi Jezus do uczniów, pragnących dowiedzieć się, gdzie mieszka ich Mistrz (zob. J 1, 38-39).

  Gdybyśmy przeprowadzili ankietę i zapytali ogół wiernych, co Sobór Watykański II zmienił, jak wpłynął na nasze życie religijne, zapewne większość odpowiedzi brzmiałaby: „Po Soborze zmieniła się Msza”. Bardziej świadomi wierni powiedzieliby natomiast: „Zmienił się sposób celebracji liturgii”.

  Istotnie, Sobór zaczął swoje prace od obrad nad liturgią i te prace – według kard. J. Ratzingera – stały się „wizytówką” wielkiego zgromadzenia.
  Przypadek? Nie, albowiem liturgia dotyka źródła: miłości Trójjedynego Boga do swojego stworzenia; więcej, ona otwiera na to źródło… Zapewne i taka myśl towarzyszyła Ojcom Soboru, stąd prace zaczęto właśnie od liturgii. Warto pamiętać o tym, że konstytucja Sacrosanctum Concilium, która stanowi owoc owych prac nie wyznaczyła ram obecnie celebrowanej liturgii. Stało się to później, na co też zwraca uwagę jeden z artykułów w naszym Biuletynie. Sama konstytucja jest pięknym tekstem o charakterze teologicznym, a głównym jej założeniem – jak pisze dalej J. Ratzinger – była „wewnętrzna odnowa oparta na pogłębionej świadomości i pełniejszym spotkaniu z Bogiem w chrześcijańskim kulcie Bożym”3. Jak udało się zrealizować te założenia w Novus Ordo? Czy Komisja przygotowująca tzw. Mszał Pawła VI dobrze wczytała się w intencje Ojców Soboru? W tej kwestii nadal mamy wielość poglądów. W pierwszym numerze Biuletynu przedstawimy głosy w tej dyskusji. Publikowane przez nas artykuły starają się bliżej spojrzeć na to, jak soborowa Konstytucja o Liturgii została wcielona w życie, czy wszystkie jej punkty zostały zrealizowane zgodnie z intencją Soboru. Obok ocen pozytywnych nie braknie także głosów krytycznych, propozycji „reformy reformy”.

  Oprócz zagadnienia reformy liturgicznej, poruszanego w tym numerze, pragniemy przypominać sylwetki najwybitniejszych teologów liturgii, praktyków, których myśl, działalność, ale także sposób celebracji kształtowały pokolenia wiernych. W tym numerze prezentujemy sylwetki Romano Guardiniego oraz Aidana Nicolsa. Stałą rubrykę poświęcamy również muzyce liturgicznej, jako integralnej części celebrowanej liturgii.

  Pobierz numer 1
  Pobierz nuty do Psalmu 129 (omawiany w nr 1 Biuletynu)
  Zamów wersję drukowaną

 • Spis treści

  Spis treści

  Edytorial, Dawid Kusz OP

  TRADYCJA A REFORMA LITURGII

  Sacrosanctum Concilium dzisiaj, Janusz Pyda OP
  Gawęda o reformie liturgicznej, Józef Puciłowski OP
  Co zrobić z soborową reformą liturgii, Aidan Nichols OP
  „Święta krowa” współczesnej liturgii, Tomasz Kwiecień OP
  Okoliczności powstania Deklaracji Oksfordzkiej, Eliza Litak
  Deklaracja Oksfordzka

  Recenzja

  Patrząc na liturgię A. Nicholsa OP – wstęp, Tomasz Kwiecień OP

  Ordo Missae przed i po Soborze

  Porównanie obrzędów mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim i Novus Ordo Missae, Grzegorz Artur Górski

  Musica Sacra

  Analiza Psalmu 129 Orlando di Lasso, Dawid Kusz OP

  Sylwetka

  Guardini, Eliza Litak

  Repertuar

  Repertuar na Popielec, I niedzielę Wielkiego Postu, II niedzielę Wielkiego Postu, III niedzielę Wielkiego Postu; Monika Mystkowska

  Publikacje

  Płyta Niepojęta Trójco – Dawid Kusz OP

 • Reminiscencje

  Reminiscencje

  Po pierwszym numerze „Biuletynu”

  Kilka tygodni temu ukazał się pierwszy numer Biuletynu Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, poświęcony reformie soborowej oraz jej skutkom. Serdecznie dziękujemy za wszelkie głosy świadczące o Państwa zainteresowaniu naszym Biuletynem. Przede wszystkim zaś, cieszymy się bardzo, że – najwyraźniej – Biuletyn choć częściowo spełnił rolę, na jaką liczyliśmy: rozbudził żywą dyskusję o liturgii.

  Pomysł, by wydawać bezpłatny biuletyn, powszechnie dostępny w internecie i stanowiący niejako ukoronowanie ‘codziennej’ pracy naszej redakcji, zrodził się już w 2005 r., zaś jego autorem, promotorem i największym entuzjastą był br. Tomasz Grabowski OP, pełniący wówczas obowiązki dyrektora DOL. Brat Tomasz wymyślił również temat pierwszego numeru, zainspirowany zorganizowaną przez DOL w czerwcu 2005 r. konferencją Tradycja a reforma liturgii, w czasie której zostały m.in. wygłoszone konferencje o. Aidana Nicholsa OP oraz o. Tomasza Kwietnia OP, zamieszone w Biuletynie. Niestety, przez ponad rok nie udało się zrealizować naszego pomysłu, m.in. ze względów organizacyjnych; nie chcieliśmy również publikować Biuletynu, dopóki nie będzie jak najlepiej dopracowany, zaś temat w nim poruszony – jak najdogłębniej przez nas przemyślany. Dopiero na początku tego roku uznaliśmy, że możemy Państwu zaprezentować pierwszy numer. Jeszcze raz chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy się do jego powstania przyczynili, przede wszystkim autorom tekstów.

  Liczymy, że uda nam się kontynuować nasze prace i wydawać kujne numery Biuletynu. Zależy nam, by przyczynił się on do tworzenia w Polsce ‘środowiska liturgicznego’, skupiającego ludzi zafascynowanych liturgią, jej przeszłością oraz szansami na przyszłość. Chcielibyśmy bardzo, aby pomagał odkrywać bogactwo tradycji liturgicznej oraz sprawiał, że owa tradycja stanie się bliższa, żywa, obecna w dyskusjach i naszej codzienności.

  Każdy numer Biuletynu poświęcony będzie głównie jednemu problemowi; najprawdopodobniej tematem najbliższego będzie chorał gregoriański oraz możliwości stosowania go współcześnie. Poza tym, przewidujemy działy stałe, poświęcone: muzyce liturgicznej, porównaniu starego i nowego rytu mszy św., postaciom szczególnie zasłużonym dla rozwoju liturgii, doborowi repertuaru na niedziele i święta, oraz recenzjom wybranych publikacji dotyczących liturgii.

  el