fbpx

Tradycja a reforma – konferencja

W dniach 17-18 czerwca 2005 r. Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie zorganizował konferencję „Tradycja a reforma liturgii” z udziałem Aidana Nicholsa OP.

Sympozjum było poświęcone źródłom i konsekwencjom Soborowej reformy liturgicznej oraz aktualnemu stanowi teologii liturgii i praktyki celebracji w Polsce. Bezpośrednią przyczyną zorganizowania konferencji jest wydana nakładem Wydawnictwa Christianitas książka „Patrząc na liturgię” Aidana Nicholsa OP.

W piątek, 17 czerwca, odbyła się promocja książki. W prezentacji oraz dyskusji panelowej na temat tradycji i odnowy liturgicznej wziął udział sam autor, a także o. Tomasz Kwiecień OP oraz Paweł Milcarek, przedstawiciel wydawcy książki.

„Patrząc na liturgię” to książka poświęcona krytycznej analizie źródeł i konsekwencji posoborowej reformy liturgicznej. Stanowiła pomoc w pracy nad książką „Duch liturgii” Josepha kard. Ratzingera. Mimo że na Zachodzie ukazała się już w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, polskie wyadanie pojawiło się dopiero teraz z inicjatywy wydawnictwa Christianitas.

Aidan Nichols OP jest liturgistą, historykiem, Mistrzem świętej Teologii (tytuł naukowy udzielany w zakonie dominikanów), a także honorowym wykładowcą uniwersytetu w Cambridge. Wykładał również m.in. na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie (Angelicum). Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z Tradycją Kościoła, teologią Hansa Ursa von Balthasara, tomizmem.

Po spotkaniu, poświęconym książce o. Nicholsa, odbył się w bazylice Najśw. Trójcy koncert zespołu muzyki dawnej „Redivivum” pt. „Wieczorna modlitwa psalmami”. Obydwa wydrzenia są częścią trwającej właśnie konferencji „Tradycja a reforma liturgii”, organizowanej w dniach 17-18 czerwca 2005 przez Dominikański Ośrodek Liurgiczny. Na sobotę zaplanowano m.in. otwarte wykłady o. Aidana Nicholsa oraz Mszę św. w kościele św. Idziego.

 

Jeśli uważasz, że ten projekt jest wartościowy, prosimy pomóż nam, udostępniając go światu: