Tradycyjnie pod koniec sierpnia – w tym roku pomiędzy 22 a 29 sierpnia 2021 – w Jarosławiu na Podkarpaciu odbywa się Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”, który od lat z przyjemnością odwiedzamy i relacjonujemy.

W tym roku koncertując, uczestnicząc w seminariach, prowadząc warsztaty, śpiewając na liturgiach, w Jarosławiu gości liczne grono muzyków, będących także naszymi przyjaciółmi i współpracownikami. Marcel Pérès, który m.in. prowadził kilkukrotnie nasze warsztaty, prowadzi także jeden z dwóch festiwalowych warsztatów. Spotkanie jarosławskie jest dalszym ciągiem prac nad tzw. Kodeksem Occo. Centralną częścią koncertu powarsztatowego będzie msza „Pange Lingua” Josquina Desprez, którego 500. rocznica śmierci przypada w sierpniu bieżącego roku. Msza na Boże Ciało wykonana zostanie w jarosławskiej kolegiacie pod wezwaniem Bożego Ciała, najstarszym pojezuickim kościele w Polsce.

Drugim koncertem Marcela Pérèsa będzie „Musique pour Maciej – Muzyka dla Macieja” czyli improwizacje fortepianowe, które zostaną wykonane na fortepianie historycznym ze zbiorów śp. Macieja Kazińskiego. Koncert odbędzie się w Kościele oo. Reformatów.

W Jarosławiu wystąpi także litewski zespół GŠ Ansamblis, który uczestniczył i wystąpił także na naszych Warsztatach Muzyki Niezwykłej. Podczas festiwalu wykona barokowe pieśni nabożne w języku litewskim, pochodzące ze źródeł katolickich i ewangelickich. Wiele z nich stanowi świadectwo wspólnej kultury Rzeczypospolitej. W śpiewnikach z terenów dawnej Litwy odnaleźć można najstarsze znane zapisy pieśni funkcjonujących do dziś w polskiej tradycji ustnej (np. kolęd). Koncert będzie przybliżeniem – ciągle jeszcze bardzo mało u nas znanej – litewskiej strony wspólnej tradycji.

Drugi festiwalowy warsztat poprowadzi Andrij Szkrabiuk, który także prowadził jedną z sekcji niedawnych Warsztatów Muzyki Niezwykłej. Pod jego kierownictwem uczestnicy przygotowują śpiewy składające się na JEREKOJAN: JERG KJURAKAMTIC – Ormiańskie Nieszpory z soboty na niedzielę: «Pieśń powitania Dnia Pańskiego», oraz HOQEHANGIST – Ormiańskie nabożeństwo za zmarłych, którym również uczczona zostanie pamięć zmarłych artystów.

Wysłuchać będzie można także zespołu Jerycho, który wykona program przedstawiający śpiewy uroczystej maryjnej mszy wotywnej na Adwent, od swojego introitu zwanej „Roratami”. Arte dei Suonatori pod dyrekcją Marcina Świątkiewicza, z gościnnym udziałem Bruno Cocseta wykonają wspólnie przygotowany program, na który złożą się osiemnastowieczne utwory instrumentalne. Natomiast Justyna Rekść-Raubo w podziemiach Kolegiaty pw. Bożego Ciała wykona utowory J.S. Bacha, Mariany Marais, Tobiasa Hume’a oraz własne improwizacje w ramach nocnego nokturnu.

Zwyczajowo przez cały okres trwania festiwalu odbywa się cykl tematycznych seminariów. Codziennie celebrowane są także Msze oraz śpiewane gregoriańskie jutrznie i nieszpory; odbywają się również warsztaty chorału dominikańskiego wg. Hieronima z Moraw, przygotowujące do oficjum.

Na miejscu naszą Fundację reprezentuje w tym roku o. Wojciech Sznyk OP oraz Szymon Burek, specjalny wysłannik portalu Liturgia.pl.