W środę w warszawskim Radio dla Ciebie można było wysłuchać rozmowy o Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2021. Ojcowie Wojciech Sznyk i Łukasz Miśko z naszej Fundacji rozmawiali z red. Marcinem Styczniem w audycji „Południe z Animuszem”.

W rozmowie padły pytania o kondycję muzyki liturgicznej w polskim Kościele, o zainteresowanie warsztatami czy śpiewem gregoriańskim.

– W chorale gregoriańskim nie tylko mistyczna warstwa muzyczna powinna nas przyciągać, ale także prymat Słowa – podkreślił o. Łukasz Miśko. – Na tym zawsze polegała ta muzyka, że słowo miało wieść i miało być tak celebrowane, żeby tej treści słowa dało się jak najwięcej wycisnąć: przeżuć i przekontemplować.

W odpowiedzi na pytanie o historię i zasięg wydarzenia, o. Łukasz podkreślił, że choć Warsztaty Muzyki Niezwykłej są najstarszym i największym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce, nie są jedynym.

– „Pod szyldem Warsztatów Muzyki Niezwykłej były to szóste warsztaty, niemniej jednak one są kontynuacją projektów warsztatowych, które wyrosły z przygotowania muzyki na Triduum Paschalne. Takie warsztaty (…) od wczesnych lat dwutysięcznych, od 2004, już w jakiejś formie się odbywały. A teraz w różnych miastach Polski – często niezależnie od nas – takie warsztaty mają miejsce.

Zapraszamy do wysłuchania zapisu rozmowy na stronie radia.