Mamy wielką przyjemność ogłosić, że serie wydawnicze „Źródło i szczyt” Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego oraz „Myśl liturgiczna” Wydawnictwa WAM zostały połączone w jedną serię pod nazwą „Mysterium fascinans”.

Tytuł „Mysterium fascinans” może kojarzyć się z rekolekcjami, organizowanymi od lat we wrześniu przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny – i słusznie, bo zarówno rekolekcje, kiedy celebrujemy liturgię i wchodzimy w głębię tej tajemnicy, która nas pociąga i fascynuje, jak też czytanie o liturgii, pogłębianie swojej wiedzy o różnych tradycjach i współczesnych wyzwaniach, przed którymi liturgia stoi, to rzeczywistości połączone.

Pierwszą książką w nowej serii będzie „Liturgia i nowa ewangelizacja” amerykańskiego teologa i liturgisty Timothy P. O’Malley’a. Pragnienie, aby liturgia obejmowała wszystkie aspekty naszego życia – małżeństwo, rodzinę, pracę, edukację, politykę, czas wolny – może wydawać się idealistyczne. W rzeczywistości taki stan rzeczy jest całkowicie osiągalny.

Timothy O’Malley proponuje, aby spojrzeć na przebieg mszy świętej w inny sposób niż dotychczas – czynnie uczestnicząc w dziele nowej ewangelizacji. Nie ogranicza się do teoretycznych rozważań, ale daje praktyczne rady dotyczące m.in. rozeznawania, z których mogą skorzystać zarówno świeccy, jak i duchowni.

Drugą książką będzie „Modlić się mszą świętą” pod redakcją ks. Krzysztofa Porosły. Dlaczego na Zachodzie czyni się znak krzyża od lewej do prawej strony? W jakich okolicznościach przed chrześcijaństwem używano zawołania Kyrie eleison? Co miał na myśli Jezus, mówiąc o „ciele i krwi”? Czy podczas Modlitwy Pańskiej wierni mogą rozkładać ręce, podobnie jak robi to celebrans? Czego nie powinno się głosić z ambony?

Jeśli chce się autentycznie doświadczyć liturgii, to warto jak najlepiej ją poznać. Powyższe pytania to tylko nieliczne spośród tych, na które odpowiadają autorzy „Modlić się mszą świętą”. Tomasz Grabowski OP, Dominik Jurczak OP, ks. Krzysztof Porosło, ks. Piotr Roszak i ks. Maciej Zachara MIC – specjaliści w dziedzinie liturgii – przeprowadzają przez wszystkie części mszy świętej. Zwięźle opisują najdrobniejsze jej aspekty, które często umykają uwadze podczas „zwykłego” niedzielnego nabożeństwa, a których docenienie pozwala o wiele głębiej przeżyć liturgię. Obok kwestii ponadczasowych dotykają również spraw głęboko aktualnych, takich jak przyjmowanie komunii świętej na rękę czy dopuszczanie kobiet do posług lektoratu i akolitatu.

Obydwie publikacje zamówić w przedsprzedaży do 12.09.2021, a później zakupić w regularnej sprzedaży. Dostępne będą przedpremierowo także na naszym stoisku podczas rekolekcji Mysterium fascinans. Książki są dopiero początkiem szerszego zbioru, dlatego zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz bloga i newslettera, gdzie będziemy informować o dalszych planach wydawniczych.