fbpx

Warsztaty muzyki liturgicznej

W latach 2004-2013 organizowaliśmy różnego rodzaju tematyczne warsztaty muzyczno-liturgiczne, otwierając silny ruch tego typu wydarzeń w całej Polsce. Poniżej wymieniamy najważniejsze projekty z tego okresu.

W minionych latach zorganizowaliśmy szereg warsztatów skupionych wokół muzyki liturgicznej. Stały się one wzorcem dla innych instytucji, które obecnie oferują podobne spotkania.

Dla dyrygentów

4-6 marca 2005 oraz 1-3 września 2006

W programie znalazły się zajęcia z Piotrem Pałką – dyrygentem chóru Voce Angeli, chórzystą Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Piotr przygotował obszerny program biorący pod uwagę między innymi podstawowe zasady muzyki, naukę dyrygowania i sposobów rozśpiewywania zespołu. Ponadto w trakcie zajęć bardzo obrazowo i sugestywnie pokazywał uczestnikom jak rozmawiać ze swoimi chórzystami, jak uczyć ich śpiewać, jak przekazać im swój entuzjazm i zaangażowanie. W piątek uczestnicy wzięli udział w Misterium Męki Pańskiej zorganizowanym przez młodzież z Przystani. W trakcie sobotnich zajęć brat Dawid Kusz OP w wygłoszonej konferencji dzielił się swoimi przemyśleniami na temat istoty liturgii, a w homilii o. Meteusz Przanowski OP mówił o potrzebie „gorącego serca i zimnej głowy” podczas modlitwy śpiewem. Niedzielną Mszę św. odprawił o. Tomasz Nowak OP, który wygłosił poruszające kazanie o prawdzie (na podst. relacji Z. Basisty i M. Leśniak).

Warsztaty chorału gregoriańskiego

13-15 maja 2005

Zafascynowani pięknem chorału gregoriańskiego postanowiliśmy poświęcić mu osobną edycję warsztatów liturgicznych pt. „In vigilia pentecostes”. Do przeprowadzenia ich zaprosiliśmy wybitnych znawców i praktyków chorału: Marcina Bornusa-Szczycińskiego, Roberta Pożarskiego i Marka Rojszyka OP. Przeżyliśmy coś niezwykłego. Odprawiliśmy trzy msze, trzy jutrznie, dwa razy nieszpory i raz matutinum – wszystko z wykorzystaniem dawnego śpiewu, niekiedy stosując się do dawnych rubryk, nieraz używając starych ksiąg liturgicznych.

Dla prowadzących schole

1-3 września 2006

Warsztaty liturgiczno-muzyczne, które skierowane były do animatorów życia muzycznego w kościołach, parafiach: prowadzących schole, małe chóry parafialne, kantorów, odbyły się w Mariackim Domu Rekolekcyjnym w krakowskich Bronowicach. Warsztaty prowadzili: Maciej Tworek – profesor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Piotr Pałka – dyrygent, kompozytor, animator życia muzycznego. Zajęcia obejmowały naukę dyrygowania, metodologię pracy z zespołem wokalnym, zajęcia z emisji głosu, zasad muzyki a także doboru repertuaru na Mszę świętą.

Chorał adwentowy

1-3 grudnia 2006 oraz 30 listopada–2 grudnia 2007

W czasie pierwszych warsztatów „Ad Te levavi animam meam” przygotowywaliśmy wigilię pierwszej niedzieli adwentu. Prowadzili je kantorzy i znawcy chorału: Marcin Bornus-Szczyciński, Łukasz Kubiak OP, Błażej Matusiak OP i Marek Rojszyk OP. Wysłuchaliśmy wykładu Błażeja Matusiaka OP i Marcina Bornusa-Szczycińskiego, a także wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym „O chorale gregoriańskim dla początkujących i zafascynowanych”. Wydarzenie zorganizowali razem z nami: Dominikańskie Duszpasterstwo Postakademickie i Klasztor oo. Dominikanów przy Freta w Warszawie.

Dla muzyków kościelnych

20-22 kwietnia 2007

Warsztaty odbyły się w Mariackim Domu Rekolekcyjnym w Bronowicach, prowadził je dominikanin, o. Tomasz Kwiecień. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II stwierdza: „Muzycy zaś i śpiewacy (…) powinni także otrzymać rzetelne wykształcenie liturgiczne” (KL 115). Wychodząc naprzeciw temu ważnemu zaleceniu Ojców Soboru a także mając świadomość, jak w dużym stopniu zapis ten jest nie realizowany, postanowiliśmy zorganizować warsztaty poświęcone teologii liturgii. Skierowane były one przede wszystkim do muzyków: dyrygentów chórów, śpiewaków, chórzystów, kantorów, organistów, tych wszystkich, którzy pełnią posługę muzyczną na liturgii, ale także do tych, którzy pragną coraz głębiej wchodzić w przeżywanie celebrowanego misterium. Warsztaty obejmowały wykłady z teologii liturgii, a także wspólną modlitwę podczas liturgii eucharystycznej oraz liturgii godzin.

Chorał na Freta

4-6 stycznia 2008

Warsztaty na święto Objawienia Pańskiego „Lux super nos” odbyły się w klasztorze dominikanów przy ul. Freta 10 w Warszawie, zorganizowaliśmy je ze stowarzyszeniem Sztuka żywota. Uczestnicy przygotowali uroczystą wigilię i Mszę św. Zajęcia praktyczne prowadzili kantorzy dominikańscy: Łukasz Kubiak OP, Marek Rojszyk OP i Michał Śliż OP. Wysłuchali również wykładów: Tomasza Grabowskiego OP, pod tytułem: „Objawienie – zapowiedź Zmartwychwstania” i Łukasza Filca OP, zatytułowanego „Dzisiaj zstąpiło niezachodzące Słońce. Historyczne i teologiczne wątki święta Epifanii”.

Triduum Sacrum

12-14 lutego 2010

Zorganizowaliśmy warsztaty muzyczne w trosce o piękno liturgii w czasie obchodzenia Triduum Paschalnego. Na warsztaty zaproszeni byli wszyscy, którzy w swoich parafiach czynnie angażują się w służbę liturgiczną – zwłaszcza kantorzy, organiści, animatorzy muzycznych, kierownicy i członkowie schol. Koordynatorem projektu warsztatów była Agnieszka Bajda, wolontariuszka współpracująca z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, a zarazem pomysłodawczyni tej inicjatywy. Prowadzący: Jakub Tomalak, Paweł Bębenek, Sławek Witkowski, Dawid Kusz OP, Katarzyna Młynarska; konferencjoniści: Tomasz Grabowski OP, Mateusz Przanowski OP, Grzegorz Przechowski OP, Michał Pac OP. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z tych warsztatów (autorzy zdjęć: Anna Młodak, Natasa Repovž, Rafał Maciejewski).

Warsztaty Muzyki Niezwykłej

Po tych doświadczeniach postanowiliśmy zredefiniować pojęcie warsztatów liturgicznych, które wykuwaliśmy przez dekadę. Od 2013 roku organizujemy największe tego rodzaju wydarzenie w Polsce – Warsztaty Muzyki Niezwykłej.

 • Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2022

  Bieżące, Edukacyjne, Muzyczne, Projekty na stronie głównej, W realu, Warsztaty, Warsztaty Muzyki Niezwykłej
 • Warsztaty Muzyki Niezwykłej

  Bieżące, Edukacyjne, Muzyczne, Projekty na stronie głównej, W realu, Warsztaty, Warsztaty Muzyki Niezwykłej
 • Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2021

  Archiwalne, Edukacyjne, Muzyczne, Projekty na stronie głównej, W realu, Warsztaty, Warsztaty Muzyki Niezwykłej, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (tylko)
 • Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2019

  Archiwalne, Muzyczne, W realu, Warsztaty, Warsztaty Muzyki Niezwykłej, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (tylko)
 • Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017

  Archiwalne, Muzyczne, W realu, Warsztaty, Warsztaty Muzyki Niezwykłej, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (tylko)
 • Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2015

  Archiwalne, Edukacyjne, Muzyczne, Warsztaty, Warsztaty Muzyki Niezwykłej
 • Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2014

  Archiwalne, Edukacyjne, Muzyczne, Warsztaty, Warsztaty Muzyki Niezwykłej, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (tylko)
 • Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2013

  Archiwalne, Edukacyjne, Muzyczne, Warsztaty, Warsztaty Muzyki Niezwykłej

Latające warsztaty Szkoły Kantorów

Projekt Latające warsztaty Szkoły Kantorów to propozycja zorganizowania w parafii 1- lub 2-dniowych warsztatów muzyczno-liturgicznych. Możemy przeprowadzić także rekolekcje, konferencje lub warsztaty liturgiczne.

Warsztaty muzyki liturgicznej

Proponowane przez nas latające warsztaty Szkoły Kantorów zazwyczaj obejmują:

 • zajęcia ze zbiorowej emisji głosu,
 • wykłady o liturgii, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki liturgicznej i roli kantora w czasie liturgii,
 • poszerzanie repertuaru liturgicznego poprzez pracę na wybranych utworach liturgicznych.

Warsztaty poprowadzą wykładowcy Szkoły Kantorów. Zajęcia odbywałyby się między godz. 9 a 17 w 3 blokach po dwie godziny:

 • I blok – 9:00-11:00
 • II blok – 11:30-13:30
 • III blok – 15:00-17:00

Latające warsztaty Szkoły Kantorów to propozycja skierowana do wszystkich osób, które w parafii dbają o piękno śpiewu liturgicznego i pragną rozwijać się w tym zakresie; do  uczestników scholi,  członków chórów parafialnych czy zespołów kameralnych.

Głównym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji muzyczno-liturgicznych osób zajmujących się śpiewem w parafii oraz szerzenie tradycji kantorskich.

Zarówno termin, miejsce, jak i szczegóły programu warsztatów zostaną dopasowane do potrzeb parafii, po wcześniejszym spotkaniu z Księdzem Proboszczem oraz osobą odpowiedzialną za śpiew w parafii.

Koszt przeprowadzenia warsztatów obejmowałyby wypłaty dla prowadzących, gdzie wypłata dla każdego prowadzącego za jeden blok zajęć wynosiłaby 200,00 zł netto. Koszt 1-dniowych warsztatów wynosi 600 zł netto, a 2-dniowych – 1200 zł netto (nie licząc kosztów noclegu).

Rekolekcje i konferencje

Ojcowie dominikanie, działający w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym, głoszą rekolekcje – m.in. na temat tajemnicy Eucharystii, liturgii Triduum Paschalnego i sakramentów wtajemniczenia.

Nasze dotychczasowe doświadczenie obejmuje m.in. rekolekcje połączone z warsztatami muzycznymi, rekolekcje parafialne dla młodzieży, spotkania o liturgii dla parafii i innych wspólnot, dni skupienia dla wspólnot zakonnych czy rekolekcje kapłańskie.

Proponowany zakres tematyczny konferencji

 • Teologia liturgii – definicja liturgii, symbole i gesty liturgiczne ze szczególnym uwzględnieniem Mszy świętej oraz sakramentów chrztu i bierzmowania.
 • Teologia czasu i przestrzeni liturgicznej – Świątynie, w których Bóg zawierał przymierze z człowiekiem: Eden, świat Abrahama, świątynia Izraela, przymierze w Chrystusie, świątynia chrześcijańska i jej symbolika, Nowe Jeruzalem, ludzkie ciało. Rok liturgiczny – wyjaśnienie teologiczne.
 • Teologia i liturgia świąt chrześcijańskich.
 • Jak uczestniczyć w mszy świętej, by jej moc nas przemieniała?
 • Sakramentologia ogólna dla wiernych – czym jest sakrament.
 • Sakramentologia szczegółowa: omówienie teologii sakramentów chrztu, bierzmowania, eucharystii, pokuty, namaszczenia chorych, małżeństwa. Jak przygotować się do przyjęcia sakramentów. Jak przeżyć spowiedź, by nas przemieniała? Po co się żenić?
 • Teologia moralna – Życie w Duchu Świętym. Kim jest, jakie są Jego dary, czym są cnoty, charyzmaty, owoce działania Ducha Świętego? Komentarz do ośmiu błogosławieństw.
 • Droga świętego Pawła. Najważniejsze wydarzenia z życia Apostoła i ich interpretacja teologiczna.
 • Ewangelia św. Jana. Komentarz do wybranych fragmentów Ewangelii według św. Jana.
 • Jak czytać Pismo święte, by nas karmiło?

W celu zaproszenia jednego z ojców (lub zespołu Fundacji) prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

Patronat medialny nad warsztatami

Najciekawszym inicjatywom z zakresu muzyki liturgicznej nasz serwis Liturgia.pl z chęcią udziela patronatu medialnego. W szczególnych przypadkach możliwe jest także uzyskanie patronatu honorowego Fundacji.