fbpx

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2015

W dniach 14-20 sierpnia 2015 po raz trzeci organizujemy Warsztaty Muzyki Niezwykłej dla wokalistów i instrumentalistów, którzy są zainteresowani współczesną i dawną muzyką liturgiczną. W tym roku tworzymy program, który obejmie jeszcze więcej modlitwy, liturgii, śpiewu i muzyki. Zaproszenie do wzięcia udziału w Warsztatach kierujemy tradycyjnie do osób oddających się śpiewowi i grze na instrumentach profesjonalnie lub amatorsko, do wszystkich zainteresowanych muzyką sakralną, współczesną muzyką liturgiczną, a także chorałem gregoriańskim i śpiewem prawosławnym. W sposób szczególny zapraszamy muzyków symfonicznych.

Przede wszystkim, zależy nam, by w trakcie Warsztatów uczestnicy mogli doświadczyć piękna i głębi wspólnie celebrowanej liturgii. Wierzymy, że to doświadczenie pozwoli im zbliżyć się do Boga. Codzienna katecheza głoszona przez dominikanów ma pomóc w zaangażowanym uczestnictwie w modlitwie. W program Warsztatów włączyliśmy nabożeństwa wywodzące się z tradycji Kościoła Zachodniego i Wschodniego. Jeden z dni poświęcimy wyłącznie muzyce cerkiewnej. Dlatego serdecznie zapraszamy osoby z Kościoła grekokatolickiego i prawosławnego, byśmy mogli wspólnie dzielić doświadczenie wiary.

Warsztaty, jak zawsze, składają się z dwóch bloków. Pierwsza część obejmuje dni od piątku do niedzieli (14-16 sierpnia), druga od poniedziałku do czwartku (17-20 sierpnia). Zajęcia praktyczne prowadzone będą w podgrupach:

  • dla początkujących – sekcja męska i żeńska,
  • dla zaawansowanych – sekcje: sopran, alt, tenor, bas,
  • sekcje tematyczne: chorał gregoriański, prowadzenie zespołów wokalnych, instrumentaliści.

Popołudnia przeznaczymy na zajęcia w chórze osobno na poziomie zaawansowanym i podstawowym. Oprócz zajęć praktycznych w trakcie warsztatów uczestnicy biorą udział w liturgii (jutrznia, nieszpory i msza święta), a także w koncertach i nabożeństwach. W tym roku:

Uczestnicy warsztatów będą mogli zwiedzać wystawę dzieł sztuki znajdujących się w klasztorze dominikanów w Krakowie organizowaną w ramach nocy Cracovia Sacra.

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz formowanie dojrzałej wiary. Uczestnicy są kształceni w taki sposób, by mogli służyć umiejętnościami zdobytymi podczas Warsztatów w swoich środowiskach – parafiach, grupach religijnych i szkołach.

Prowadzącymi zajęcia są wybitni specjaliści, kompozytorzy i aktywni muzycy z całej Polski. Gromadzimy najbardziej znanych i szanowanych twórców kultury chrześcijańskiej. Tegoroczne zajęcia poprowadzą: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski, Dawid Kusz OP, Rafał Maciejewski, Katarzyna Młynarska, Piotr Pałka, Urszula Rogala, Michał Sławecki, Borys Somerschaf, Jakub Tomalak, Marcin Wasilewski-Kruk, Sławomir Witkowski, Elżbieta Wtorkowska. Konferencje wygłosi o. Łukasz Popko OP, a homilie o. Tomasz Grabowski OP i br. Wojciech Sznyk OP.

Sekcja instrumentalna

Na II blok warsztatów (17-20 sierpnia) zapraszamy także instrumentalistów. Na pracę nad repertuarem będą oni mieli łącznie 18 godzin 45 minut: przed południem od 9.00 do 11.30 (z 15-minutową przerwą) i po południu od 14.30 do 17.45 (z 15-minutową przerwą); wyjątkiem jest ostatni dzień, kiedy pracujemy tylko przed południem od 9.00 do 12.15 (z 15-minutową przerwą). Udział orkiestry jest przewidziany w dwóch punktach programu Warsztatów: podczas czuwania modlitewnego (19 sierpnia) i w czasie uroczystej Mszy w Sanktuarium św. Jana Pawła II (20 sierpnia). W związku z tymi wydarzeniami będzie też przestrzeń dla wspólnych prób orkiestry i chóru.

 

Jeśli uważasz, że ten projekt jest wartościowy, prosimy pomóż nam, udostępniając go światu: