Na ostatnie, pasyjne dni tegorocznego Wielkiego Postu, chcemy się z Wami podzielić nagraniem dwóch najnowszych kompozycji o. Dawida Kusza OP. Ufamy, że Vinea mea (Winnico moja) i O, bone Jesu (O dobry Jezu) pomogą Wam zamyślić się nad głębią i stałością miłości Boga do nas, miłości, która nie cofa się wobec naszej niewierności czy odrzucenia.

Choć w polskiej pobożności cały Wielki Post ma silny pasyjny rys, to w liturgii tematyka męki i śmierci Zbawiciela pojawia się dopiero od V niedzieli tego okresu. Zauważamy tę zmianę najczęściej w wystroju naszych kościołów, bo powszechny jest zwyczaj zakrywania na te ostatnie tygodniu Postu krzyży, a w niektórych krajach również figur i obrazów. W te ostatnie dni okresu pokuty i nawrócenia dobrze jest karmić naszą modlitwę pamięcią Miłości Ukrzyżowanej.

Vinea Mea

Pierwszy z dwóch utworów Dawida, Vinea mea, jest fragmentem responsorium śpiewanego przez wieki podczas nabożeństwa Tenebrae, czyli tzw. Ciemnych Jutrzni. Jego słowa to wołanie Jezusa – Oblubieńca czule pielęgnującego Izrael, swoją wybraną winnicę: „Winnico moja wybrana, ja cię zasadziłem; jakże to zwróciłaś się ku gorzkości, aby mnie ukrzyżować, a puścić wolno Barabasza? Winnico moja wybrana…”. Tekst responsorium jest rozbudowanym obrazem z proroka Jeremiasza (Jr 2, 21), a wyrzut czyniony przez Chrystusa bazuje na paradoksie ludzkiej nieadekwatnej odpowiedzi na dar boskiej czułości, paradoksie znanym z wielkopiątkowego śpiewu Improperia, obecnym w polskiej tradycji pasyjnej dzięki pieśni Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił.

Drugi utwór to muzyczna modlitwa według tradycyjnych, anonimowych słów łacińskich: „O, dobry Jezu, zmiłuj się nad nami! Bo Tyś nas stworzył i Tyś nas odkupił swoją Krwią najcenniejszą”. Jest to wołanie o miłosierdzie, ale – jak jego pierwowzór w liturgii, starożytny śpiew Kyrie eleison – jest on też wyznaniem wiary w zwycięstwo Boga, zwycięstwo, w którym pragniemy uczestniczyć i stać się nowym stworzeniem, stworzonym na nowo przez posłuszeństwo Drugiego Adama, którego krew usuwa skutki nieposłuszeństwa Pierwszego Adama.

Premiera singla odbędzie się w piątek 26 marca 2021 (a już w środę na YouTubie ukaże się tytułowy utwór), będzie on dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej: do bezpłatnego słuchania w serwisach YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal. Życzymy Wam owocnej modlitwy z dźwiękiem naszych nowych nagrań w sercu.