Po kilkutygodniowej nieobecności na półki naszego sklepu wraca książka „Kult jako objawienie”. Co za tym idzie, naszą serię o teologii liturgii „Źródło i Szczyt” można wreszcie kupować w komplecie.

Mimo iż od ogłoszenia przez Benedykta XVI motu proprio Summorum pontificum (2007) minęła już ponad dekada, to kontrowersje, jakie rozgorzały wokół tego dokumentu, bynajmniej nie zostały zażegnane. W tej sytuacji postanowiliśmy przybliżyć polskiemu czytelnikowi publikację stanowiącą niezwykle ważny głos w owej toczącej się wciąż debacie na temat znaczenia i właściwego kształtu liturgii katolickiej.

W książce Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii (2008) Laurence Paul Hemming nie tylko dowodzi swej dogłębnej znajomości historycznych form rytu rzymskiego, ale przedstawia także nowatorskie poglądy na temat roli publicznego kultu w życiu każdego chrześcijanina. Liturgia stanowi według niego jedną z głównych dróg, jakimi Bóg objawia się człowiekowi, a z refleksji nad owym Bożym dziełem powinna wypływać wszelka teologia. Autor przestrzega także przed interpretowaniem liturgii przez pryzmat zakorzenionego w kartezjanizmie racjonalizmu, który legł u podłoża znacznej części reform przeprowadzonych w XX wieku.

Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii

Nasza seria książkowa „Źródło i Szczyt” prezentuje klasyczne, zachodnie dzieła poruszające tematykę liturgii. Współtworzymy ją z najlepszymi teologami, tłumaczami i wydawnictwami, z którymi z dumą wydaliśmy już kilka tomów. Dotychczas ukazały się w niej także pozycje: Sakrament i misterium (J. Ratzinger), Liturgia a osobowość (D. von Hildebrand), Ponad Wschodem i Zachodem. Problemy rozumienia liturgii (Robert F. Taft), Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna? (D. W. Fagerberg), W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego (P. F. Bradshaw). Serdecznie polecamy zarówno zestaw (w promocyjnej cenie), jak i każdą publikację z osobna.