Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii

34,90 

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny pragnie przybliżyć polskiemu czytelnikowi publikację stanowiącą niezwykle ważny głos w owej toczącej się wciąż debacie na temat znaczenia i właściwego kształtu liturgii katolickiej.

  

 • Opis

  Opis produktu

  Mimo iż od ogłoszenia przez Benedykta XVI motu proprio Summorum pontificum (2007) minęła już ponad dekada, to kontrowersje, jakie rozgorzały wokół tego dokumentu, bynajmniej nie zostały zażegnane. W tej sytuacji Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny pragnie przybliżyć polskiemu czytelnikowi publikację stanowiącą niezwykle ważny głos w owej toczącej się wciąż debacie na temat znaczenia i właściwego kształtu liturgii katolickiej. W książce Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii (2008) Laurence Paul Hemming nie tylko dowodzi swej dogłębnej znajomości historycznych form rytu rzymskiego, ale przedstawia także nowatorskie poglądy na temat roli publicznego kultu w życiu każdego chrześcijanina. Liturgia stanowi według niego jedną z głównych dróg, jakimi Bóg objawia się człowiekowi, a z refleksji nad owym Bożym dziełem powinna wypływać wszelka teologia. Autor przestrzega także przed interpretowaniem liturgii przez pryzmat zakorzenionego w kartezjanizmie racjonalizmu, który legł u podłoża znacznej części reform przeprowadzonych w XX wieku.

  „Ja sam wypowiadam się zaledwie jako teolog, dostarczając, mam nadzieję, pobożnej i delikatnej prowokacji mającej na celu pogłębienie miłości i zrozumienia dla naszego publicznego kultu, zapoczątkowanego przez samego Chrystusa Pana i stanowiącego środek do naszego zbawienia. […] Mam nadzieję na umieszczenie świętej liturgii Kościoła w samym centrum naszego codziennego życia, jako jego culmen et fons – szczytu i źródła”.
  [fragment Słowa wstępnego]

  Laurence Paul Hemming – brytyjski teolog i filozof, diakon archidiecezji westminsterskiej. Należy do grona najwybitniejszych ekspertów w zakresie katolickiej liturgii. Jest także autorem książki poświęconej życiu i ideom papieża Benedykta XVI (Benedict XVI: Fellow Worker for the Truth: Pope of Faith and Hope, 2005). Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się ponadto związki teologii z filozofią oraz myśl Martina Heideggera (Heidegger’s Atheism: The Refusal of a Theological Voice, 2002; Postmodernity’s Transcending: Devaluing God, 2005). Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia św. Katarzyny ze Sieny.