Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury (…).
Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem.
Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności
i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
(św. Leon Wielki, Kazanie I o Narodzeniu Pańskim)

Czym jest liturgia Kościoła jeśli nie rozciągniętą w naszym, ludzkim czasie
celebracją daru Wcielenia? Narodzenie Boga otwiera drogę do zbawienia człowieka
przez wodę, chleb i wino, olej namaszczenia, słowo jednające z Ojcem,
i wreszcie przez wspólnotę Kościoła, mistycznego Ciała Pana.

Niech te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Was
nie tylko czasem radości z bliskości Emmanuela, Boga-z-nami,
ale również czasem odkrywania daru Kościoła, daru znaków zbawienia, daru liturgii.

Wszystkim Czytelnikom i Klientom serwisu,
a także Współpracownikom, Przyjaciołom i Dobrodziejom
Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny
życzymy błogosławionych Świąt Wcielenia i wielu łask na Nowy Rok 2020.

Łukasz Miśko OP,
prezes
wraz z wszystkimi pracownikami, Fundacji

PS. W poniedziałek 6 stycznia 2020 o godz. 16:30 zapraszamy na kolędowanie
w Kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków.