Mamy wielką przyjemność podzielić się z Wami naszą nowością: wczoraj pierwsze egzemplarze nowej książki L. P. Hemminga „Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii” dotarły do nas z drukarni i już rozpoczęliśmy jej wysyłkę do Was!

– „Mimo iż od ogłoszenia przez Benedykta XVI motu proprio Summorum pontificum minęła już ponad dekada, to kontrowersje, jakie rozgorzały wokół tego dokumentu, bynajmniej nie zostały zażegnane” – mówi ks. Krzysztof Porosło, współinicjator serii.

– „W tej sytuacji chcemy przybliżyć polskiemu czytelnikowi publikację stanowiącą niezwykle ważny głos w owej toczącej się wciąż debacie na temat znaczenia i właściwego kształtu liturgii katolickiej” – dodaje o. Łukasz Miśko, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, wydawcy książki.

W książce Kult jako objawienie… Laurence Paul Hemming nie tylko dowodzi swej dogłębnej znajomości historycznych form rytu rzymskiego, ale przedstawia także nowatorskie poglądy na temat roli publicznego kultu w życiu każdego chrześcijanina. Liturgia stanowi według niego jedną z głównych dróg, jakimi Bóg objawia się człowiekowi, a z refleksji nad owym Bożym dziełem powinna wypływać wszelka teologia.

Laurence Paul Hemming we wstępie pisze: „Ja sam wypowiadam się zaledwie jako teolog, dostarczając, mam nadzieję, pobożnej i delikatnej prowokacji mającej na celu pogłębienie miłości i zrozumienia dla naszego publicznego kultu, zapoczątkowanego przez samego Chrystusa Pana i stanowiącego środek do naszego zbawienia (…). Mam nadzieję na umieszczenie świętej liturgii Kościoła w samym centrum naszego codziennego życia, jako jego culmen et fons – szczytu i źródła”.

Autor przestrzega także przed interpretowaniem liturgii przez pryzmat zakorzenionego w kartezjanizmie racjonalizmu, który legł u podłoża znacznej części reform przeprowadzonych w XX wieku.

W pierwszej kolejności książka trafiła do wszystkich, którzy zamówili ją podczas wrześniowych rekolekcji Mysterium fascinans oraz w przedsprzedaży; jest już także dostępna w bieżącej sprzedaży w księgarniach.

Kult jako objawienie… jest szóstym tomem serii „Źródło i Szczyt”, realizowanej przez naszą Fundację konsekwentnie od 2011 roku. Jej celem jest przybliżanie teologii liturgii poprzez publikowanie niedostępnych dotychczas w języku polskim pozycji fundamentalnych dla tego tematu. Dotychczas ukazały się przekłady dzieł Josepha Ratzingera, Dietricha von Hildebranda, Roberta Tafta, Paula Bradshawa oraz Davida Fagerberga.