Ojcowie z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego są czynnie zaangażowani w spotkanie nowicjatów mniszek dominikańskich z Polski i Czech, które odbywa się właśnie w Krakowie na Gródku – mają okazję rozmawiać z nimi o liturgii i śpiewie gregoriańskim.

Wykłady głosili ojcowie Dominik Jurczak i Wojciech Sznyk; wśród zaproszonych są także o. Tomasz Grabowski OP oraz ks. Krzysztof Porosło, związani z naszym Ośrodkiem.