Początek lipca to tradycyjnie czas zmian personalnych w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Decyzją ojca prowincjała niektórzy ojcowie zmieniają miejsce swojego zamieszkania i pracy.

Wojciech SznykMiło nam poinformować, że w tym roku do naszego zespołu w Krakowie dołączy o. Wojciech Sznyk OP, który przez ostatnie dwa lata pracował w dominikańskim klasztorze w Gdańsku.

Ojciec Wojciech jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Łódzkim, teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadził schole liturgiczne, pełnił funkcję kantora oraz brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych religijnych i świeckich. Po otrzymaniu święceń diakonatu, a potem kapłańskich pracował już w naszym Ośrodku. W latach 2016-2018 pełnił funkcję kantora klasztoru w Gdańsku i posługiwał jako duszpasterz młodzieży.

Jednocześnie w ostatnich dniach pożegnaliśmy w naszym zespole o. Grzegorza Dońca OP, z wdzięcznością za jego dwuletnią pracę nad wieloma projektami, zwłaszcza jako koordynator i wykładowca Szkoły Kantorów oraz opiekun Chóru Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Ojciec Grzegorz jest muzykiem-instrumentalistą oraz pasjonatem liturgii i muzyki liturgicznej. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klarnetu. Po święceniach rozpoczął doktorat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego św. Jana Pawła II. W Zakonie, jako wieloletni kantor, uczył śpiewu i był inicjatorem różnych inicjatyw muzycznych, związanych głównie z popularyzacją chorału gregoriańskiego. Swoją pracę magisterską z teologii poświęcił prezentacji muzyki liturgicznej w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, dlatego na pożegnanie i pamiątkę otrzymał od nas „L’Esprit de la liturgie”, czyli francuskie wydanie „Ducha Liturgii”. Od początku lipca posługuje w klasztorze w Tarnobrzegu.