„Modlić się liturgią. Mistagogia Eucharystii i Liturgii godzin” – to temat jedenastych rekolekcji Mysterium fascinans, które odbędą się w dniach 7-9 września. Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem wakacji ruszają zapisy.

Po ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji rekolekcji, możemy już stwierdzić, że wiemy, co jest ważne i doceniane przez naszych uczestników, co stanowi o tożsamości tych unikatowych rekolekcji liturgicznych i co jest warte zachowania. Jednocześnie każdy, kto był już na Mysterium fascinans wie, że każda edycja przynosi nowości i niespodzianki – nie brakuje nam determinacji w udoskonalaniu propozycji, poszukiwaniu jak najlepszych tematów oraz zapraszaniu prelegentów.

– „Ostatnie edycje Rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans poświęciliśmy tematowi ducha liturgii” – przypomina ks. Krzysztof Porosło, pomysłodawca rekolekcji. – „To, co zwykliśmy nazywać duchem liturgii, jest dla niej jak dusza dla ciała. Nie da się tych rzeczywistości od siebie oddzielić. To ona jest formą dla ciała, a równocześnie to, co cielesne, staje się jedyną drogą poznania tego, co duchowe” – tłumaczy ks. Porosło.

Ks. Krzysztof wyjaśnia też w jaki sposób temat będzie kontynuowany. – „W czasie dwóch najbliższych edycji będziemy przechodzili przez rytuał Eucharystii i Liturgii godzin, krok po kroku odkrywając całe bogactwo treści, która kryje się w świętych obrzędach Kościoła. Będziemy wchodzić coraz głębiej w celebrowane misterium przez odkrywanie znaczenia i symboliki rytuału, aby całe nasze życie było przemieniane przez liturgię. Ważne jest to zakotwiczenie w konkretnym życiu uczestnika celebracji, które zostaje uświęcone, ukształtowane i przemienione przez liturgię, którą człowiek się modli. Właśnie te słowa papieża Piusa X („modlić się liturgią”) wybraliśmy na hasło przewodnie tegorocznej edycji. Nie chodzi o to, aby modlić się w czasie liturgii, jakby jedną rzeczą było wypełnianie rytuału, a drugą modlitwa, o którą trzeba niejako powalczyć w międzyczasie. Rzecz w tym, żeby modlić się liturgią, a więc wszystkimi słowami modlitw, śpiewami, gestami i postawami ciała, wszystkimi zmysłami zaangażowanymi w odbiór całego bogactwa liturgicznych symboli, którymi mówi liturgia”.

Uczestnicy jedenastej edycji będą mogli wysłuchać nauk rekolekcyjnych ks. Piotra Roszaka z Torunia. Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się znani polscy liturgiści: ks. Stanisław Mieszczak, sercanin z Krakowa; ks. Tomasz Bać z Rzeszowa; o. Dominik Jurczak OP, wykładowca na rzymskim Anselmianum; Tomasz Grabowski OP z Poznania, Piotr Oleś OP, historyk sztuki z Krakowa oraz ks. Krzysztof Porosło, doktorant dogmatyki w Pampelunie.

W tym roku nowością będzie miejsce – choć tegoroczna lokalizacja jest odległa od dotychczasowej o niecałe 500 metrów. W związku z koniecznością wykonania nieoczekiwanego, ale poważnego remontu w krakowskim seminarium przy ul. Podzamcze, w tym roku uczestników gościć będzie wyjątkowo klasztor oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej, a noclegi zapewni położony w pobliżu Hotel Studencki Żaczek.

To połączenie sprawdziło się doskonale już podczas ubiegłorocznych, tygodniowych Warsztatów Muzyki Niezwykłej, kiedy w Żaczku nocowała prawie połowa z ponad 300 uczestników, a w zabytkowych wnętrzach klasztoru odbywały się całodzienne zajęcia i wszystkie modlitwy.

Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (którzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy czy bracia i siostry zakonne. Aby wziąć udział w rekolekcjach, należy wypełnić formularz internetowy na stronie www.mf.org.pl.