Przygotowania do Eucharystii zamykającej Jubileusz Zakonu Kaznodziejskiego, której 21 stycznia 2017 w Bazylice na Lateranie będzie przewodniczył papież Franciszek, warto rozpocząć od uchwycenia właściwej perspektywy. Mowa o Mszy papieskiej, która – nawet jeśli zawierać będzie pewne elementy tradycji liturgicznej Kaznodziejów, które duchowo karmiły Zakon przez stulecia – nadal taką pozostaje. Nie jest to więc liturgia Kaznodziejów celebrowana przez Papieża, ale Msza papieska z elementami dominikańskiej liturgii.

Pierwszy element to formularz Mszy świętej: wotywa o św. Dominiku, prawdopodobnie skomponowana na okoliczność jego kanonizacji w 1234 roku. Teksty te są jednymi z najwcześniejszych świadectw liturgii dominikańskiej, jeszcze sprzed jej unifikacji w 1256 roku, które ukształtowały sposób modlitwy Kaznodziejów przez wieki.

Podczas Eucharystii będzie śpiewanych kilka nowych kompozycji w trzech oficjalnych językach Zakonu. Na wejście „Mon Dieu, ma Misericorde” po francusku, która odwołuje się do modlitwy świętego Dominika u stóp krzyża: „Boże, co się stanie z grzesznikami”. Z tą samą gorliwością także my możemy zanieść bliskich naszemu sercu, radości i trudności każdego dnia, by załączyć je z Ofiarą krzyża. W czasie przygotowania darów zaśpiewany zostanie po hiszpańsku utwór „El Pan de San Sixto”, który przenosi nas do refektarza pierwszej dominikańskiej fundacji w Rzymie, wspominając cud św. Dominika, kiedy to wstawił się za głodnymi braćmi. Na komunię, pełni radości i wdzięczności, zaśpiewamy po angielsku „Thanks be to You, O Lord!” (Dzięki Ci Panie). W końcu, na zakończenie zaśpiewamy dwie dominikańskie antyfony: „Salve Regina” do Matki Boskiej i „O Lumen Ecclesiae” do świętego Dominika, prosząc ich o wstawiennictwo.

Z całej celebracji niech mi wolno będzie podkreślić dwie znaczące chwile. Pierwszą jest modlitwa Ojcze nasz (Pater Noster), którą zaśpiewamy po łacinie; druga to modlitwa wiernych. Oba momenty łączą w sobie powszechność Zakonu i pragnienie wspólnej modlitwy, które jest częścią tradycji i duchowości dominikańskiej, o czym przypomina nam Reguła św. Augustyna:„przede wszystkim zgromadziliśmy się po to, by jednomyślnie mieszkać w domu, mając dusze i serca zjednoczone w Bogu”. W modlitwie powszechnej będzie siedem wezwań; każde krótko będzie wprowadzone po łacinie, dając każdemu możliwość modlitwy, gdyby nie rozumiał języka, w którym następowała będzie modlitwa. Na końcu każdego z wezwań śpiewać będziemy Kyrie eleison.

Zakończę krótkim wytłumaczeniem, dlaczego Zakończenie Jubieluszu 800-lecia odbywać się będzie w Bazylice świętego Jana na Lateranie. To nie dlatego, że Bazylika św. Piotra byłaby do tego nieodpowiednia. Lateran – katedra biskupa Rzymu – jest bazyliką, przy której rezydował papież w czasach św. Dominika, gdzie prawdopodobnie odbywali swoje spotkania. W tym szczególnym dla nas wszystkich dniu, wezwani przez samego Chrystusa i pod przewodnictwem Papieża Franciszka, chcemy na nowo odkryć nasze powołanie i misję Zakonu Kaznodziejskiego. By sformułować to jeszcze inaczej, przed contemplata aliis tradere, musimy contemplari.

Ponieważ Eucharystia jest obrazem Kościoła, więc także Rodziny Dominikańskiej w całym bogactwie form życia, bracia i siostry przybędą w habitach i kapach, czyli uroczystych szatach. Wejście do bazyliki zostanie otwarte o 14:30 dla osób posiadających wejściówki. Ci, którzy nie będą mogli wziąć udziału w świętowaniu osobiście, będą mogli oglądać transmisję internetową.