fbpx

Kościół rektoralny św. Idziego

Nasza Fundacja jest organem prowadzącym remont elewacji kościoła św. Idziego, mieszczącego się pod Wawelem, przy pl. im. ojca Adama Studzińskiego w Krakowie.

Projekt jest finansowany w 42% ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Prace podzielono na 3 etapy z zamknięciem całości prac do 30.10.2020 roku.

Prace wykonuje AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski sp.j.


 

O kościele

Od roku 1595 bracia z klasztoru krakowskiego opiekują się kościołem św. Idziego, w pobliżu wzgórza wawelskiego. Kościół został wybudowany przez księcia krakowskiego Władysława Hermana jako dziękczynienie po urodzeniu się jego syna Bolesława Krzywoustego w r.1085.

Obecny gotycki z początku w. XIV jest jedną z pierwszych budowli ceglanych w Krakowie. Dzisiejszy wygląd jest rezultatem kilkakrotnej przebudowy. Kościół gruntownie odnowiony w latach 1982-86.

Obraz Patrona kościoła św. Idziego z początku w. XVII niewiadomego autora. Obraz ten w przeszłości otoczony był czcią i uważany za cudowny. W pierwszej połowie w. XX, były przy nim wota. Stalle w prezbiterium z różnobarwnych marmurów, wapienia pińczowskiego, piaskowca i alabastru, z późnorenesansowego, baldachimowego nagrobka św. Jacka z jego kaplicy w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, zestawionego w kościele św. Idziego w r. 1629. Ołtarz główny, późnorenesansowy z początku w. XVII, o schemacie tryptyku z ornamentem okuciowym i figurami świętych oraz dwa ołtarze barokowe i ambona z tego samego okresu, z gwiaździstym baldachimem i figurą św. Jana na szczycie.

Krucyfiks z około r. 1520 i figury Matki Boskiej i św. Jana z około r. 1470, na barokowej siedemnastowiecznej belce o wykroju trójlistnym. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z w. XVI na desce i inne bardzo ciekawe zabytki gotyckie, renesansowe, barokowe i współczesne.

 

Jeśli uważasz, że ten projekt jest wartościowy, prosimy pomóż nam, udostępniając go światu: