fbpx

Tomasz Albrecht OP

Rektor kościoła św. Idziego

Przyjął świecenia prezbiteratu w 2008 r., w 2019 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Duszpasterz wspólnoty anglojęzycznej w kościele św. Idziego pod Wawelem, współprowadzący kursy przedmałżeńskie w języku polskim i angielskim.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z nową ewangelizacją, wielokulturowością, modelem parafii jako wspólnoty wspólnot. Pasjonat liturgii od „kuchni” oraz sztuk kulinarnych od ich liturgicznej strony.