fbpx

Liturgiczny nurt kultury

Sesja wykładowo-warsztatowa o liturgicznej tradycji Kościoła łacińskiego na Akademii Ignatianum i w Klasztorze Ojców Dominikanów, 16-18.05.2014.

Sesja wykładowo-warsztatowa zatytułowana „Liturgiczny nurt kultury europejskiej” jest przeznaczona dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat liturgicznej tradycji Kościoła łacińskiego w aspekcie jej historycznego umocowania i znaczenia oraz dotknięciem jej praktycznego wymiaru.

Będzie obejmować wykłady i seminaria naukowe oraz warsztaty poświęcone chorałowi gregoriańskiemu. Wykłady o charakterze historycznym będą dotyczyć historii rytu rzymskiego (w formie, którą uzyskał do 1962 r.), a także jego wariantu w postaci rytu dominikańskiego. Osobne prelekcje zostaną poświęcone historii śpiewu liturgicznego na Zachodzie, chorałowi dominikańskiemu oraz kwestiom związanym z łaciną jako językiem sakralnym i liturgicznym. By pogłębić refleksję nad samym znaczeniem liturgii, zaproponujemy wzięcie udziału w seminarium wokół fragmentu książki Lawrence’a Hemminga Liturgia jako objawienie.

W ciągu pierwszych dwóch dni, uczestnicy będą mogli zapoznać się ze śpiewem liturgicznym w praktyce, w ramach warsztatów, które poprowadzi Sławomir Witkowski (Schola Cantorum Minorum Chosoviensis). W trakcie tych warsztatów uczestnicy przygotują oficjum (jutrznię i nieszpory) w rycie dominikańskim, które zostaną odprawione w ostatni dzień całego wydarzenia. Tego dnia również proponujemy uczestnikom wzięcie udziału w Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. Św. Krzyża w Krakowie.

Koordynatorką projektu była Barbara Szymańska.

Organizatorzy sesji:

[gallery columns=”2″ size=”full” link=”none” ids=”6067,6069″

Patroni medialni:

[gallery columns=”4″ size=”full” link=”none” ids=”6065,6073,6071,6063″

Program sesji

Piątek, 16 maja 2014
Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, Kraków

15:45 – 16:45 warsztaty chorału rzymskiego i dominikańskiego – praktyczne zaznajomienie z muzycznym wymiarem kultury liturgicznej (Sławomir Witkowski, Schola Cantorum Minorum Chosoviensis)
17:00 – 18:00 dr Tomasz Dekert: Łacina jako język sakralny i liturgiczny – perspektywa religioznawcza
18:00 – 18:15 dyskusja
18:15 – 18:45 przerwa kawowa
18:45 – 19:45 dr Maciej Zachara MIC, Liturgia rzymska w kulturze Europy: Historia Mszału Rzymskiego I: początki liturgii łacińskiej do wczesnośredniowiecznych sakramentarzy
19:45 – 20:00 dyskusja

Sobota, 17 maja 2014
Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, Kraków

9:00 – 10:00 warsztaty chorału rzymskiego i dominikańskiego – praktyczne zaznajomienie z muzycznym wymiarem kultury liturgiczne (Sławomir Witkowski, Schola Cantorum Minorum Chosoviensis)
10:00 – 11:00 mgr Piotr Kaznowski: Seminarium wokół tekstu filozoficznego dot. reformy liturgicznej
11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 12:30 dr Maciej Zachara MIC, Liturgia rzymska w kulturze Europy: Historia Mszału Rzymskiego II: Średniowieczna liturgia rzymska do Mszału Jana XXIII
12:30 – 12:45 dyskusja
12:45 – 13:45 mgr lic. Tomasz Grabowski OP: Pluralizm łacińskiej kultury liturgicznej I – historia powstania i specyfika rytu dominikańskiego
13:45 – 14:00 dyskusja
14:00 – 15:30 przerwa obiadowa
15:30 – 16:30 dr Paweł Milcarek: Tradycyjna rzymska kultura liturgiczna po Vaticanum II
16:30 – 16:45 dyskusja
16:45 – 17:45 mgr Michał Barcikowski: Wprowadzenie (struktura i przebieg) Mszy wg Mszału Jana XXIII oraz Ministrantura w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
17:45 – 18:00 dyskusja
18:00 – 19:00 warsztaty chorału rzymskiego i dominikańskiego – praktyczne zaznajomienie z muzycznym wymiarem kultury liturgicznej (Sławomir Witkowski, Schola Cantorum Minorum Chosoviensis)
19:00 – 20:00 mgr Piotr Kaznowski: Seminarium wokół tekstu filozoficznego dot. reformy liturgicznej
20:00 Integracja w klubie „Stolarnia”

Niedziela, 18 maja 2014
Klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków

8:30 – 9:00 Jutrznia – Kapitularz oo. Dominikanów
10:30 – 11:45 Msza Święta – Kościół św. Krzyża
12:15 – 13:15 dr Jakub Kubieniec: Historia muzyki liturgicznej na Zachodzie I
13:15 – 13:30 dyskusja
13:30 – 14:30 dr Jakub Kubieniec: Historia muzyki liturgicznej na Zachodzie II
14:30 – 14:45 dyskusja
14:45 – 16:15 przerwa obiadowa
16:15 – 17:15 mgr lic. Tomasz Grabowski OP: Pluralizm łacińskiej kultury liturgicznej II – chorał dominikański
17:15 – 17:30 dyskusja
17:30 – 18:15 Nieszpory
19:00 – 20:00 Koncert chorału gregoriańskiego (Schola Cantorum Minorum Chosoviensis)

Potwierdź swój udział

Wstęp na wydarzenie jest wolny i nie wymaga rejestracji. Zobacz aktualne informacje o sesji na Facebooku i udostępnij wydarzenie innym.