fbpx

Lekcje religii dla dorosłych

Wpisując się w obchody ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary, Dominikański Ośrodek Liturgiczny razem z krakowskim klasztorem Dominikanów i Bazyliką Mariacką, przygotował propozycje na owocne przeżycie tego wyjątkowego czasu.

Rok wiary ma przede wszystkim posłużyć nam do pogłębionego przyjęcia prawd wiary katolickiej. Dlatego przede wszystkim zapraszamy na cykl lekcji religii dla dorosłych poświęconych Credo – Wyznaniu wiary.

Przez kolejne spotkania bracia dominikanie (wykładowcy naszego Kolegium) będą tłumaczyć podstawowe prawdy wiary. Po 45 minutach lekcji i kwadransie pytań zapraszamy do udziału w Mszy świętej, a niekiedy w dodatkowych nabożeństwach, które wyznacza rok liturgiczny.

2. „W Boga jedynego”

Podczas drugiej Lekcji Religii o. Janusz Pyda przedstawiał historię dowodów na istnienie Boga. Boga z określonymi cechami. Wyszliśmy od definicji wiary, sformułowanej przez św. Tomasza, przez dowód Anzelma z Canterbury, argumenty apodyktyczne i probabilistyczne, a skończyliśmy na przymiocie Boga, jakim jest Boża prostota.

3. „W Boga Wszechmogącego”

Trzecia lekcja religii dla dorosłych jest poświęcona pojęciu wszechmocy Boga, zawartego w pierwszym zdaniu Credo. Wszechmoc jest jedynym przymiotem Bożym, zawartym w Składzie Apostolskim. Jest powszechna, miłująca i tajemnicza – o czym szeroko i ciekawie opowiada Janusz Pyda OP.

4. „Stworzyciela nieba i ziemi”

Polecamy fragment kolejnej, czwartej, lekcji religii dla dorosłych. O. Wojciech Surówka mówił o tym, że dzięki rozumowi możemy poznawać stworzenie Boga oraz że pierwsze objawienie, jakie otrzmyjemy od Niego, to to, że jest dawcą życia. Bóg – nie tak jak artysta – stworzył świat z niczego; świat był u początków emanacją samego Boga.

5. O grzechu pierworodnym

Podczas 6. Lekcji religii dla dorosłych o. Paweł Klimczak OP mówił o wierze w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Swój wykład rozpoczął od omówienia poszczególnych słów: Jezus, Chrystus i Pan – sięgając do ich etymologii i biblijnego sensu.

6. „I w jednego Pana Jezusa Chrystusa”

Podczas 6. Lekcji religii dla dorosłych o. Paweł Klimczak OP mówił o wierze w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Swój wykład rozpoczął od omówienia poszczególnych słów: Jezus, Chrystus i Pan – sięgając do ich etymologii i biblijnego sensu.

7. „Syna Bożego Jednorodzonego…”

Podczas siódmej Lekcji religii dla dorosłych o. Damian Mrugalski OP zatrzymał się na fragmencie Credo „[Wierzę w] Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”. Swój wykład rozpoczął, odwołując się do Prologu Ewangelii wg św. Jana.

8. „Zrodzony, a nie stworzony…”

Podczas ósmej Lekcji religii dla dorosłych o. Damian Mrugalski OP zatrzymał się na fragmencie Credo „Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało”. W wykładzie na temat współistotności Osób Trójcy Świętej o. Damian, patrolog z krakowskiego klasztoru oo. Dominikanów, wspomniał m.in. o nurcie duchoburców (pneumatomachów).

9. „…stał się człowiekiem”

Co to znaczy, że Syn Boży był Bogiem i przyjął ciało? Czy miał ludzką duszę? Jako człowiek powinien mieć ludzką duszę. Jak wpływa boski rozum na ludzkie poznanie? I jaką rolę odegrała Maryja Dziewica we Wcieleniu – to pytania, które na wstępie do katechezy stawia o. Damian Mrugalski OP. Swój wykład rozpoczyna jednak od tematu arianizmu.

10. „…został umęczony i pogrzebany”

Podczas dziesiątej Lekcji religii dla dorosłych o. Paweł Klimczak OP zatrzymał się na fragmencie Credo „Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany”. W swojej katechezie o. Paweł mówił o różnych koncepcjach postrzegania śmierci Chrystusa, które istniały na przestrzeni wieków, podkreślając jednocześnie ich „polifoniczność”, czyli niewykluczające się współistnienie. W dalszej części poruszył także temat ofiary.

11. „I zmartwychwstał dnia trzeciego”

Podczas jedenastej Lekcji religii dla dorosłych o. Grzegorz Chrzanowski OP zatrzymał się na temacie zmartwychwstania, o którym mówi Credo. W swoich rozważaniach oparł się o teksty Nowego Testamentu i Tradycji. O. Chrzanowski odwoływał się także wielokrotnie do wypowiedzi XX-wiecznego belgijskiego teologa, Adolphe Gesché.

 • Miejsce spotkań

  Lekcje religii odbywały się w czwartki w Auli św. Tomasza (klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków), o godz. 18:15.

 • Terminy spotkań

  • 11.10.2012: „Wierzę” – Janusz Pyda OP
  • 18.10.2012: „W Boga Jedynego” – Janusz Pyda OP
  • 8.11.2012: „Ojca wszechmogącego” – Janusz Pyda OP
  • 15.11.2012: „Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych” – Wojciech Surówka OP
  • 29.11.2012: Grzech pierworodny – Paweł Klimczak OP
  • 6.12.2012: „I w jednego Pana Jezusa Chrystusa” – Paweł Klimczak OP
  • 13.12.2012: „Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego” – Damian Mrugalski OP
  • 3.01.2013: „Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.” – Damian Mrugalski OP
  • 10.01.2013: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.” – Damian Mrugalski OP
  • 17.01.2013: „Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.” – Paweł Klimczak OP
  • 31.01.2013: „I zmartwychwstał dnia trzeciego” – Grzegorz Chrzanowski OP
  • 7.02.2013: „Jak oznajmia Pismo” – Tomasz Grabowski OP
  • 14.02.2013: Biblia – Tomasz Grabowski OP
  • 28.02.2013: „I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.” – Tomasz Grabowski OP
  • 7.03.2013: „I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca” – Mateusz Przanowski OP
  • 21.03.2013: „Wierzę w Ducha Świętego” – Grzegorz Mazur OP (zamiast 14.03)
  • 25.04.2013: „który mówił przez proroków” – Grzegorz Mazur OP
  • 9.05.2013: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” – Tomasz Grabowski OP (zamiana terminów)
  • 16.05.2013: „Wyznaję jeden chrzest” – Tomasz Grabowski OP
  • 06.06.2013: „Na odpuszczenie grzechów” – Tomasz Grabowski OP
  • 13.06.2013: „I oczekuję wskrzeszenia umarłych” – Grzegorz Chrzanowski OP
  • 27.06.2013: „I życia wiecznego w przyszłym świecie” – Mateusz Przanowski OP
   19:30 Msza na zakończenie katechez. Kazanie: „Amen” – Bóg jest gwarantem naszej wiary. – Tomasz Grabowski OP

Dominikańska Szkoła Patrzenia

Myślenie religijne to coś więcej niż tylko znajomość doktryny. To cały świat widziany i rozumiany w pryzmacie Ewangelii. Stąd zaproszenie na zajęcia Szkoły Patrzenia.

Dominikańska Szkoła Patrzenia to znane i lubiane filmy, których autorzy – umiejętnie posługując się warsztatem – potrafili pokazać „coś więcej”.

Nie jest to typowy Klub Filmowy. Projekcje będą przerywane i dyskutowane również w trakcie, by w ten sposób lepiej poznać język kina i nauczyć się jego symboliki.

Cykl zorganizował i poprowadził o. Tomasz Rojek OP z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Zajęcia odbywały się w czwarty czwartek miesiąca (zamiast Lekcji religii dla dorosłych) w Auli św. Tomasza o godz. 18:15.

 1. 25.10.2012
  Giuseppe Tornatore – wprowadzenie w język kina, zobacz zwiastun

 2. 22.11.2012
  Bob Fosse – szkoła amerykańska – analogia i metafora, zaproszenie

 3. 24.01.2013
  Kay Pollak – szkoła skandynawska – prostota i czytelność symboli

 4. 21.02.2013
  Ang Lee – szkoła chińska – uniwersalność języka symboli

 5. 14.03.2013
  Blake Edwards – baśń niebanalna (zamiast 21.03)

 6. 18.04.2013
  Liev Schreiber – świat w zwierciadle

 7. 23.05.2013
  Doug Liman – kino komercyjne nie takie głupie

 8. 20.06.2013
  Giuseppe Tornatore – podsumowanie

„Język religijny posługuje się alegoriami, w trakcie Szkoły staramy się rozpoznawać i rozumieć alegorie. Cykl DSP w sposób łatwy i przyjemny, za pomocą popularnych filmów, wcale nie z najwyższej półki, uczy myślenia, czytania obrazów i rozumienia symbolicznego”

Tomasz Rojek OP

Prowadzący Dominikańską Szkołę Patrzenia