fbpx

Między niebem a ziemią

Spotkania o uczestnictwie w Eucharystii w kościele św. Idziego, w 2005 roku

Dominikański Ośrodek Liturgiczny zorganizował cykl katechez liturgicznych poświęconych mszy świętej. Program spotkań obejmuje Eucharystię oraz konferencję. W trakcie Eucharystii kazania wyjaśniające obrzędy mszy świętej będzie głosił ojciec Michał Adamski OP. Po mszy brat Tomasz Grabowski OP będzie opowiadał na temat historii liturgii dominikańskiej.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, biskupi lub specjalnie przeznaczeni do tego kapłani, głosili tak zwane katechezy mistagogiczne. Katechezy tłumaczyły sens sakramentów. Głoszono je zawsze w czasie sprawowania sakramentów lub krótko po tym, jak wierni przystępowali do świętych misteriów. Mistagodzy – nauczyciele – mówili do tych, którzy uczestniczyli w świętych tajemnicach, by uświadomić im znaczenie obrzędu.

Katechezy liturgiczne u św. Idziego nawiązują do tej dawnej tradycji. Ojciec Michał Adamski OP, będzie głosił cykl konferencji, w czasie których omówi poszczególne części celebracji. Będzie wyjaśniał, co naprawdę się dzieje za każdym razem, gdy uczestniczymy w mszy świętej.

Po zakończeniu Eucharystii, brat Tomasz Grabowski OP w krótkich konferencjach będzie opowiadał o historii liturgii mszy świętej. Szczególnie skupi się na rycie dominikańskim, a więc obecnie już prawie zapomnianej formie sprawowania sakramentów, która dawniej obowiązywała w Zakonie braci kaznodziejów.

Śpiew podczas mszy będzie animował nowopowstały zespół muzyki dawnej Redivivum – tworzy go ośmioro śpiewaków, którzy przez lata współpracowali z lutnistą Antonim Pilchem, współtworząc grupę Bractwo Lutni. Członkowie zespołu prezentują przede wsystkim muzykę renesansową i barokową. Wykonują również współczesną wielogłosową muzykę liturgiczną.

Tych wszystkich, którzy nie znają Krakowa informujemy, że Kościół św. Idziego jest położony przy ul. Grodzkiej, u podnóża Wawelu. To jeden z dwóch kościołów (wcześniej również klasztor) krakowskich dominikanów. Wzniesiony w I połowie XIV w., a przebudowany z końcem XVI w. zachował swój pierwotny, gotycki charakter. Choć niewielki (zaledwie jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium), to jednak tworzy wyraźnie sakralną przestrzeń. Ołtarz główny jest późnorenesansowy – został tu przeniesiony z kaplicy świętego Jacka w kościele Dominikanów przy ul. Stolarskiej. Portale w prezbiterium i nawie, stalle oraz dekoracja ścian prezbiterium trafiły do św. Idziego w 1629 r., również pochodzą z elementów nagrobka ze świętojackowej kaplicy.

Przebywając w Kościele nie sposób nie zwrócić uwagi na belkę tęczową, na której znajduje się późnogotycka grupa Ukrzyżowania: krucyfiks z około 1520 r., figury Matki Boskiej i św. Jana z około 1470 r. Kościół można łatwo rozpoznać z zewnątrz, ponieważ, na ścianie prezbiterium, znajduje się obraz Matka Boża z Dzieciątkiem z XVII w. Ponadto przy kościele ustawiono w 1990 r. Krzyż upamiętniający ofiary z Katynia.

Tematy kazań, które wygłosił Michał Adamski OP:

 •  07.02.2005 – O pierwszym kroku do nieba.
 •  21.02.2005 – O śpiewie, czyli o życiu w tonacji miłości.
 •  28.02.2005 – O pocałunku tego, komu wiele wybaczono.
 •  07.03.2005 – O milczeniu, które rodzi Słowo.
 •  21.03.2005 – Gościnnie inny kaznodzieja.
 •  04.04.2005 – O Marsyliance, anielskiej rewolucji i wielbieniu.
 •  18.04.2005 – O afrykańskim buszu, bizantyńskich przekupkach i skarbie Kościoła.
 •  25.04.2005 – O kropli wody zanurzonej w winie.
 •  09.05.2005 – O czekaniu na miłość, która się spóźnia.
 •  16.05.2005 – O Mszalnej pokusie.
 •  30.05.2005 – O dotyku Ducha Świętego.
 •  13.06.2005 – O połamanym chlebie i połamanym życiu.
 •  27.06.2005 – Idźcie w pokoju i wytrwajcie we mnie.

Tematy konferencji, które wygłosił Tomasz Grabowski OP:

 • 07.02.2005 – Demokracja umarłych, czyli badanie źródeł liturgii.
 • 21.02.2005 – Kościół wieków ciemnych, czyli świetlany wiek celebracji.
 • 28.02.2005 – Spór kaznodziejów z żebrakami, czyli powstanie rytu dominikańskiego.
 • 07.03.2005 – Gościnnie inny prelegent.
 • 21.03.2005 – Krzyżacy, mnisi i Ormianie, czyli powstanie rytu dominikańskiego.
 • 04.04.2005 – Tylko powoli, czyli rola czasu i obrzędowości w liturgii braci św. Dominika.
 • 18.04.2005 – Małe, białe i nic nie widać, czyli kościół braci kaznodziejów.
 • 25.04.2005 – Na czczo, czyli rekonstrukcja mszy w rycie dominikańskim.
 • 09.05.2005 – Muzykańci z Paryża, czyli chorał niesłusznie zwany gregoriańskim.
 • 16.05.2005 – I dalej się módl, czyli rekonstrukcja mszy w rycie dominikańskim.
 • 30.05.2005 – W samym środku, czyli historia i teologia kanonu rzymskiego, cz. I.
 • 13.06.2005 – Taniec, czyli historia i teologia kanonu rzymskiego, cz. II.
 • 27.06.2005 – Od początku, czyli adaptacja rytu do reformy II Soboru Watykańskiego.

 

 

Jeśli uważasz, że ten projekt jest wartościowy, prosimy pomóż nam, udostępniając go światu: