fbpx

Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Chór działał w latach 2015-2018.
Jako swoje główne zadanie obrał popularyzację wartościowej muzyki sakralnej. Zespół podejmuje pracę nad różnorodną muzyką sakralną, tak by móc zarówno służyć podczas liturgii, jak i brać udział w wydarzeniach kulturalnych.

Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, pracujący pod dyrekcją Ewy Kieres, jako swoje główne zadanie obrał popularyzację wartościowej muzyki sakralnej. Zespół podejmuje pracę nad różnorodną muzyką sakralną, tak by móc zarówno służyć podczas liturgii, jak i brać udział w wydarzeniach kulturalnych. W repertuarze chóru znajdują się utwory takich kompozytorów jak: A.Vivaldi, G. F. Händel, J. Brahms, E. Grieg, A. Dvořák, G. Fauré, F. Poulenc, M. Duruflé.

Chór rozpoczął swą działalność w maju 2015 roku. Pierwszy raz włączył się swym śpiewem w liturgię 29 czerwca 2015 roku w bazylice pw. Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej w Krakowie, prezentując utwory Gabriela Fauré. Jesienią 2015 roku rozpoczął pracę nad Te Deum utrechckim Georga Friedricha Händla. Z towarzyszeniem solistów i orkiestry utwór wykonany został 22 grudnia tegoż roku w bazylice oo. Dominikanów, w dniu 799. rocznicy założenia zakonu dominikańskiego.

Na początku 2016 roku chór rozpoczął pracę nad Mszą D-dur Antonína Dvořáka. Utwór w wersji na chór, solistów i organy zabrzmiał 4 czerwca w bazylice oo. Karmelitów przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Na zakończenie sezonu pracy zespół włączył się ze swoim wykonaniem dzieła Dvořáka w celebrację Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

W roku 2017 chór skupił swoją pracę nad utworami związanymi z tematyką maryjną, dzięki czemu poszerzył swój repertuar o cykl pieśni maryjnych Johannesa Brahmsa, utwory Edvarda Griega i Marka Raczyńskiego. Ponadto w uroczystość Zwiastowania Pańskiego uczestniczył w świątecznych nieszporach, wykonując wraz z orkiestrą Magnificat Antonio Vivaldiego.

By doskonalić wokalne umiejętności i dzięki temu móc jak najpełniej dbać o piękno liturgii, członkowie chóru biorą udział w regularnych próbach oraz warsztatach muzycznych. Zależy nam na tym, aby chór był nie tylko zespołem o wysokim poziomie artystycznym, ale także wspólnotą, która uwielbia Pana i przeżywa uświęcenie dzięki Jego łasce. Dlatego chórzyści dbają o wspólną modlitwę, adoracje Najświętszego Sakramentu, wspólne uczestnictwo w Mszach świętych.

Nad duszpasterskim aspektem działalności chóru czuwał opiekun ze strony Fundacji, o. Grzegorz Doniec OP.

Swoją pasję wielu chórzystów nadal realizuje w Chórze św. Michała Archanioła u ojców paulinów na Skałce.

„Zależy nam na tym, aby chór był nie tylko zespołem o wysokim poziomie artystycznym ale także wspólnotą wokalistów, którzy razem uwielbiają Pana i przeżywają uświęcenie dzięki Jego łasce”

Grzegorz Doniec OP

Opiekun Chóru

1% to Wielka Sztuka

Wiara, aby móc się rozwijać, potrzebuje prawdy i piękna.
Chcemy tworzyć dla niej taki ekosystem, by poprzez niego otwierać innych na Boga.

Dyrygentka

Ewa Kieres ukończyła studia na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury chóralnej prof. dr hab. Lidii Matynian (dyplom z wyróżnieniem). Prowadzi Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, z którym realizuje różne projekty a capella oraz wokalno-instrumentalne (m.in. Gloria A. Vivaldiego, Stabat Mater E. d’Astorgi, koncert w 450. rocznicę urodzin Williama Szekspira). Chór V LO jest laureatem wielu konkursów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim (zespół zdobył m.in. Srebrny Kamerton i nagrodę dla najlepszego debiutanta w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych a capella w Bydgoszczy w 2012 roku, dwukrotnie – Złotą Strunę na Małopolskim Festiwalu Chóralnym „O Złotą Strunę” w Niepołomicach oraz zajął III miejsce Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie).

Swoją pasję w zakresie chóralistyki rozwija również jako chórzystka w Chórze Kameralnym Lege Artis działającym od 2005 roku pod kierunkiem Agnieszki Treli-Jochymek.

Ukończyła również studia na Wydziale Instrumentalnym krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie oboju prof. dr hab. Marka Mleczki. W ramach programu Erasmus studiowała również w Conservatorio Statale di Musica E. F. dall’Abaco w Weronie pod kierunkiem Paolo Grazzi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oboju barokowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Rafaela Gabriela Przybyły. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Franka de Bruine, Alfredo Bernardiniego, Petera Frankbergera, Sophii MacKenna, Marka Niewiedziała. Zainteresowanie muzyką dawną rozwija w zespole Il Vento; współpracuje także z innymi zepołami i orkiestrami. Jest również absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od wielu lat związana jest jako instrumentalistka i dyrygent ze środowiskiem muzycznym skupionym przy Klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie.