fbpx

Serwis internetowy „7 pierwszych” ma pomóc w przygotowaniu się do każdego z siedmiu sakramentów i podpowiedzieć, ja żyć nimi na co dzień.

Opowieść o każdym znaku łaski rozpoczyna się od filmu, w którym ojcowie Tomasz Grabowski OP i Stanisław Nowak OP przedstawiają rdzeń teologii, czym jest ten sakrament w swojej istocie i co każdy katolik powinien o nim wiedzieć. Filmy powstały przy wsparciu portalu Stacja7.pl.

Strona zawiera listę koniecznych formalności, jakie należy spełnić, by otrzymać dany sakrament. Czasem są propozycje prezentów, które można podarować przyjmującym sakrament. Przede wszystkim jednak – to inspiracje dla duszy.

Można się tutaj dowiedzieć, jakie jest znaczenie poszczególnych sakramentów. Cytaty z Biblii wskazują, co o nich myśli sam Bóg, a fragmenty z pism Ojców Kościoła pokazują, jak są one głęboko osadzone w chrześcijańskiej tradycji. Znajdują się również odpowiedzi na wątpliwości, które u wiernych wzbudza czasem przyjmowanie sakramentów. Na pytania odpowiada w formie audio ks. Grzegorz Strzelczyk.

Na pomysł jako pierwszy wpadł Dawid Gospodarek. Tę ideę podjęła wkrótce redakca Liturgia.pl, a równolegle ojcowie z redakcji serwisu Dominikanie.pl. Kulisy prac można było śledzić na blogu, który był dostępny do czasu premiery właściwego serwisu. Ten niezwykły projekt został przygotowany wspólnie przez Dominikanie.pl i portal Liturgia.pl, którego wydawcą jest Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Nowy serwis jest dostępny pod adresem 7pierwszych.pl.

Poprzez 7/1 chcemy w atrakcyjnej formie graficznej i multimedialnej opowiedzieć o życiu, do jakiego wszyscy mamy darmowy dostęp dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Postaramy się przybliżyć Was do tajemnicy, która zawarta jest w 7 kolejnych Sakramentach. W myśleniu o tym projekcie pomogły nam anonimowe ankiety. Zbieraliśmy je wśród ludzi młodszych i starszych, wierzących i poszukujących – wszyscy zadawali inspirujące, potrzebne pytania.

Chrzest

to dynamiczny ruch  zanurzania się i wyłaniania, wyrzeczenia siebie i ponownego zintegrowania. Historia Sakramentu chrztu od czasów biblijnych to zapis relacji pomiędzy wiarą,  obumieraniem i ożywieniem. Lektura Ojców Kościoła daje pewność, że od czasów biblijnych rdzeń sakramentu aż do dziś nie uległ zmianie – zanurzając się w wodzie, człowiek wierzący zanurzał się w historii, którą woda oznaczała.

Chrzest

to dynamiczny ruch  zanurzania się i wyłaniania, wyrzeczenia siebie i ponownego zintegrowania. Historia Sakramentu chrztu od czasów biblijnych to zapis relacji pomiędzy wiarą,  obumieraniem i ożywieniem. Lektura Ojców Kościoła daje pewność, że od czasów biblijnych rdzeń sakramentu aż do dziś nie uległ zmianie – zanurzając się w wodzie, człowiek wierzący zanurzał się w historii, którą woda oznaczała.

Bierzmowanie

jest bardzo mocno połączone z chrztem zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Jedność rytów chrztu i bierzmowania pozostaje w takiej samej relacji jak misterium paschalne i zesłanie Ducha Świętego. Na Zachodzie obrzęd drugiego namaszczenia „olejem dziękczynienia” tuż po chrzcie (na głowie) połączony z włożeniem rąk i wezwaniem Ducha Świętego – to korzeń, z którego wyrasta bierzmowanie.

Bierzmowanie

jest bardzo mocno połączone z chrztem zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Jedność rytów chrztu i bierzmowania pozostaje w takiej samej relacji jak misterium paschalne i zesłanie Ducha Świętego. Na Zachodzie obrzęd drugiego namaszczenia „olejem dziękczynienia” tuż po chrzcie (na głowie) połączony z włożeniem rąk i wezwaniem Ducha Świętego – to korzeń, z którego wyrasta bierzmowanie.

Eucharystia

Wspólnoty apostołów zaczęły gromadzić się na celebrowaniu wspólnoty połączonej ze wspólnotowym posiłkiem – pokazuje nam to wyraźnie 1 Kor 11, 17-34. Eucharystię zaczyna się celebrować już w bardzo wstępnej fazie w Dniu Pańskim, w niedzielę, przy określonych dokładnie warunkach udziału.

Eucharystia

Wspólnoty apostołów zaczęły gromadzić się na celebrowaniu wspólnoty połączonej ze wspólnotowym posiłkiem – pokazuje nam to wyraźnie 1 Kor 11, 17-34. Eucharystię zaczyna się celebrować już w bardzo wstępnej fazie w Dniu Pańskim, w niedzielę, przy określonych dokładnie warunkach udziału.

Pokuta i pojednanie

jest ściśle powiązany z sakramentem chrztu. Pierwszy z sakramentów to obmycie odnawiające w Duchu Świętym – już wtedy dokonuje się w nas przemiana w „nowe stworzenie”. Chrześcijanin trwa w tym stanie dopóki nie popełni grzechu i nie utraci zjednoczenia z Bogiem przez łaskę.

Pokuta i pojednanie

jest ściśle powiązany z sakramentem chrztu. Pierwszy z sakramentów to obmycie odnawiające w Duchu Świętym – już wtedy dokonuje się w nas przemiana w „nowe stworzenie”. Chrześcijanin trwa w tym stanie dopóki nie popełni grzechu i nie utraci zjednoczenia z Bogiem przez łaskę.

Małżeństwo

Nie tylko uświęca małżonków, ale jest też ludzkim wyrazem kultu i uwielbienia Boga. Małżonkowie uświęceni łaską sakramentu zaczynają tworzyć Kościół domowy.

Małżeństwo

Nie tylko uświęca małżonków, ale jest też ludzkim wyrazem kultu i uwielbienia Boga. Małżonkowie uświęceni łaską sakramentu zaczynają tworzyć Kościół domowy.

Sakrament Święceń

Chrystus ustanowił go, powołując Apostołów i przekazując im władzę, przede wszystkim: sprawowania Eucharystii i odpuszczania grzechów. W Kościele pierwotnym, gdy Apostołowie i ich uczniowie chcieli kogoś włączyć do hierarchii, dokonywali tego przez zewnętrzny gest – włożenia rąk. Święty Paweł wspomina ten obrzęd w listach do Tymoteusza.

Sakrament Święceń

Chrystus ustanowił go, powołując Apostołów i przekazując im władzę, przede wszystkim: sprawowania Eucharystii i odpuszczania grzechów. W Kościele pierwotnym, gdy Apostołowie i ich uczniowie chcieli kogoś włączyć do hierarchii, dokonywali tego przez zewnętrzny gest – włożenia rąk. Święty Paweł wspomina ten obrzęd w listach do Tymoteusza.

Namaszczenie

Człowiek starego testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Choroba staje się drogą nawrócenia, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu przywraca życie.

Namaszczenie

Człowiek starego testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Choroba staje się drogą nawrócenia, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu przywraca życie.

„Przeglądając w sieci niezliczone ilości komentarzy, profile naszych znajomych (także tych, którzy właśnie zrywają z katolicyzmem) – zrozumieliśmy, że tym co osłabia ludzi ochrzczonych jest rodzaj dezinformacji, czyli brak rzetelnej wiedzy. Wierzymy, że nasz projekt nakarmi «głodnych»”

Stanisław Nowak OP

Współtwórca serwisu

Sakramenty dla dorosłych

W Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym prowadzimy grupowe przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrztu (katechumenat), Bierzmowania i Eucharystii. Zapraszamy do wspólnej drogi!