fbpx

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne

Wrocław

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne zostało założone w 2009 roku z inicjatywy środowiska wrocławskich dominikanów oraz Katarzyny Młynarskiej, która w 2006 roku utworzyła Liturgiczne Studium Wokalne w Krakowie.

U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest również zaangażowaniem siebie i swoich emocji prowadzącym do czynnego uczestnictwa w Eucharystii. Mając na uwadze, iż świadomość liturgiczna w wielu środowiskach związanych z muzyką liturgiczną wymaga rozwoju oraz kształcenia na wyższym poziomie, WLSW postawiło sobie następujące cele:

  • poszerzanie wiedzy liturgicznej,
  • doskonalenie umiejętności wokalnych,
  • propagowanie czynnego i świadomego zaangażowania w liturgię Kościoła poprzez śpiew.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne rozpoczęło działalność w październiku 2009 roku jako pierwszy tego typu projekt w Polsce. Jego założycielką i dyrektorem jest Katarzyna Młynarska (wokalistka, muzykolog, chórmistrz, absolwentka Instytutu Muzykologii UJ, Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

Kadrę WLSW stanowią profesjonaliści i pasjonaci z dziedziny wokalistyki, teologii, teorii muzyki i dyrygentury łączący w swej pracy doświadczenie, wiedzę i wielkie zamiłowanie przedmiotu.

Strona internetowa