fbpx

Susi Ferfoglia

Śpiew gregoriański

Organistka, gregorianistka, wykładowca w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na UPJPII w Krakowie. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (organy) oraz Akademii Ignatianum (pedagogika).

Uzyskała doktorat z filozofii kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację na AM w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym. W roku 2019 ukończyła specjalizację z semiologii i paleografii gregoriańskiej w Conservatorio di Musica della Svizzera Italiana w Lugano (Szwajcaria).

Jest założycielką i kierownikiem Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej na UPJPII; założycielem żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum, który od 2007 roku zajmuje się propagowaniem dzieł św. Hildegardy z Bingen oraz polskiej tradycji monodycznej. Oprócz działalności koncertowej angażuje się w inicjatywy propagujące wykonawstwo śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologicznej także w ramach liturgii.

Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została odznaczona Złotym Krzyżem za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej oraz za osiągnięcia w działalności artystycznej i naukowej. Jest dyrektorem Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej na UPJPII i AM w Krakowie.