fbpx

Studium Muzyki Liturgicznej

Poznań

Dwuletnie Studium Muzyki Liturgicznej dedykowane jest wszystkim osobom, którym leży na sercu piękno liturgii. Każdy uczestnik studium wybiera jedną z dwóch specjalizacji: śpiewak w scholi/chórze lub prowadzący scholę.

Studium – inspirowane podobnymi inicjatywami prowadzonymi przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, Urszulę Rogalę w Warszawie i Katarzynę Młynarską we Wrocławiu – jest odpowiedzią na potrzebę wielkopolan, by rozwijać się zarówno wokalnie jak i dyrygencko w duchu dominikańskiej kultury liturgicznej. Organem założycielskim szkoły jest spółka Musica Est założona na potrzebę tej inicjatywy przez Marię Antkowiak, Annę Hyjek oraz Magdalenę Szymańską.

Każdy z czterech semestrów to 9 sobotnich zjazdów podczas których odbywają się zajęcia indywidualne z emisji głosu oraz zajęcia grupowe (m.in. wprowadzenie do teologii liturgii, dobór repertuaru, emisja głosu, zasady muzyki i czytanie nut głosem, chorał gregoriański, śpiew wielogłosowy oraz śpiew psalmów i prowadzenie liturgii godzin). Zajęcia odbywać się będą w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej przy ul. Solnej w Poznaniu, mieszczącej się nieopodal poznańskiego klasztoru oo. Dominikanów.

Lekcje śpiewu prowadzą certyfikowani pedagodzy wokalni Natural Voice Perfection. Kadrę zajęć muzycznych tworzą wykwalifikowani pedagodzy z doświadczeniem zarówno artystycznym jak i pedagogicznym, którzy są aktywnymi artystami. Opiekunem inicjatywy jest o. Tomasz Grabowski OP, a na zaproszenie do prowadzenia zajęć pozytywnie odpowiedzieli o. Grzegorz Doniec OP, o. Stanisław Nowak OP, o. Wojciech Sznyk OP.