fbpx
Studium Dominicanum

Studium Dominicanum

Warszawa

Studium Dominicanum powstało w styczniu 2013 roku z inicjatywy dominikanów z warszawskiego klasztoru na Służewie. Studium jest szkołą filozoficzno-teologiczną dla wszystkich, którzy pragną w sposób spójny i systematyczny pogłębić swoją wiedzę na temat wiary i Kościoła.

Szkoła stawia sobie za cel pomoc ludziom wierzącym w kreatywnym współtworzeniu i promowaniu kultury chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Ofiaruje też wsparcie w kształtowaniu narzędzi potrzebnych do świadomej odpowiedzi na jego wyzwania. Studium Dominicanum tworzy przestrzeń wspólnego i samodzielnego odkrywania prawdy, której poszukiwanie i głoszenie leży w sercu charyzmatu Zakonu Dominikanów.

Program dwuletniego kursu podstawowego Studium Dominicanum obejmuje zajęcia z podstaw filozofii i teologii katolickiej. Jego celem jest wprowadzenie słuchaczy w najważniejsze zagadnienia filozofii naturalnej, metafizyki, filozofii przyrody, teologii naturalnej, teologii w dialogu z naukami przyrodniczymi, egzegezy i teologii biblijnej, kluczowych traktatów teologii dogmatycznej, podstaw teologii moralnej, bioetyki, teologii liturgii i sakramentów oraz elementów historii teologii i historii Kościoła.

Szkoła oferuje także dwa kursy uzupełniające. Dwuletni kurs biblijny obejmuje wprowadzenie do wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Dwuletni cykl seminariów tomistycznych wprowadza w kluczowe zagadnienia myśli filozoficznej i teologicznej św. Tomasza z Akwinu w odniesieniu do współczesności. Kursy uzupełniające wzbogaca bogata oferta wykładów monograficznych.

Wykłady w ramach Studium Dominicanum poprowadzą znakomici i cenieni wykładowcy z najważniejszych akademickich ośrodków w Polsce. Wśród dominikańskich wykładowców znajduje się grupa ojców pracujących na co dzień w Instytucie Tomistycznym, który ma patronat nad szkołą. Słuchacze Studium Dominicanum mają także dostęp do biblioteki Instytutu Tomistycznego, która posiada bogate zbiory z dziedziny filozofii i teologii.

Zajęcia w Studium Dominicanum odbywają w 14 wybranych sobót w roku akademickim, przy klasztorze św. Józefa Ojców Dominikanów na Służewie w Warszawie. Każdy zjazd obejmuje 8 godzin wykładowych z przerwami.

Szkoła kieruje swoje zaproszenie także do osób spoza Warszawy. W ramach oferty E-STUDIUM osoby te mogą wykupić dostęp online do nagrań audio wszystkich wykładów dla kursu podstawowego oraz kursów uzupełniających Studium.

Studium Dominicanum