fbpx

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej

Kraków

Od 2018 roku Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi jedyne w Polsce Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej. Studia trwają 4 semestry i dają niepowtarzalną okazję do spotkania najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Europie.

Zajęcia prowadzą m.in. Alberto Turco, Juan Carlos Asensio Palacios, Gionata Brusa, Johannes Berchmans Göschl, Marco Gozzi, Luisa Nardini, Thomas Forrest Kelly, o. dr Dominik Jurczak OP, o. Bernard Sawicki OSB i wielu innych – ich sylwetki można znaleźć na Facebooku studiów. Kierownikiem studiów jest s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII.

Podczas każdego zjazdu odbywają się wykłady, a także ćwiczenia z danego zagadnienia. Można w ten sposób nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną dla prawidłowego rozumienia tej muzyki oraz praktykę w śpiewaniu i prowadzeniu scholi gregoriańskiej. Każdy zjazd kończy się Mszą świętą (albo nieszporami) w języku łacińskim, podczas której uczestnicy kursu mają możliwość wykonać i sami poprowadzić śpiewy przygotowane podczas ćwiczeń. Daje to możliwość zapoznania się w praktyce z miejscem i znaczeniem tych śpiewów w Liturgii, a przede wszystkim jest źródłem przeżyć estetycznych i duchowych.

Adresatami oferty są wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy); księża, siostry zakonne, bracia zakonni; prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie; organiści; absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej; wszyscy zainteresowani śpiewem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej; osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi analizować i przygotować utwór z repertuaru śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej, zrozumieć go w kontekście historyczno-liturgicznym, zinterpretować jego znaczenie teologiczno-duchowe wychodząc z badań nad ścisłą symbiozą między tekstem a melodią. Absolwent potrafi zaśpiewać, przygotować scholę gregoriańską i ją poprowadzić.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej (zachodniej i wschodniej tradycji) ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej.

Strona internetowa