fbpx

Perfugium

Kraków

Zespół Muzyki Dawnej „Perfugium” powstał w 1997 roku przy klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie. Początkowo związany był z Duszpasterstwem Młodzieży Szkół Średnich „Przystań”, potem z kościołkiem św. Idziego, od kilku lat zaś pracuje i koncertuje przy krakowskim kościele św. Marka. Od samego początku istnienia zespołu kierownikiem artystycznym jest gambista Mateusz Kowalski.

W skład zespołu wchodzi 13 śpiewaków (soprany – Bogumiła Kowalska, Natalia Kucia, Joanna Przybyłowska, Bożena Solarz; alty – Magdalena Rychlak, Zofia Nowak, Anna Iwan; tenory – Paweł Iwan, Mateusz Kowalski, Mateusz Solarz; basy – Wojciech Butryn, Piotr Przybyłowski).

Wszystko zaczęło się od zachwytu nad pięknem muzyki dawnej. Potem były długie godziny prób i odkrywania, że można się zachwycać także śpiewając. A teraz jest radość ciężkiej pracy, która daje owoce, radość tworzenia piękna i niezwykłych przestrzeni, radość wspólnego bycia. Zaczęli od współtworzenia liturgii, od próby jej godnego celebrowania. Później zrodził się pomysł, by na kanwie roku liturgicznego przygotowywać koncerty-opowieści o poszczególnych tajemnicach wiary, by dzielić się pięknem i bogactwem muzyki dawnej.

Dzisiaj „Perfugium” sporo koncertuje, nie tylko w Krakowie. Zespół zajmuje się przede wszystkim muzyką liturgiczną i tradycyjną, chociaż wykonuje również utwory świeckie. Repertuar jest bardzo zróżnicowany, w pełni odzwierciedla fascynacje całego zespołu. Muzyczne poszukiwania zaczynają się od chorału, poprzez średniowieczne i renesansowe kompozycje polifoniczne, aż do współczesnych opracowań pieśni tradycyjnych. Zespół ze szczególną uwagą poświęca się pracy nad utworami polskich kompozytorów, ale wykonuje również kompozycje obcej proweniencji.

Zespół brał udział w nagraniu płyty Pawła Bębenka Msza o miłosierdziu. Część śpiewaków współpracuje również z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, którego nakładem zostały wydane dwie płyty zespołu Alfa i Omega oraz Inviolata. W maju 2018 ukazała się kolejna płyta, tym razem z międzynarodowym repertuarem pieśni świeckich. „Kraków – Pępek Świata” to opowieść o stolicy Polski w czasach Złotego Wieku, kiedy to miasto zamieszkiwała wielobarwna społeczność ludzi przybyłych z wszystkich stron Europy.

Oficjalna strona internetowa zespołu: www.perfugium.eu.