fbpx

Paweł Milcarek

Filozof, publicysta

Filozof, publicysta, założyciel i wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”, od 1992 do 2008 r. wykładowca w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2008–2009 dyrektor i redaktor naczelny II Programu Polskiego Radia.

Uczestniczył w staraniach o przywrócenie dostępu do tradycyjnej liturgii rzymskiej. Był polskim przedstawicielem w Centre International d’Etudes Liturgiques. W 1999 roku założył pismo „Christianitas”, którego redaktorem naczelnym był do 2008 roku.

W 2001 roku uczestniczył w zamkniętych Dniach Liturgicznych odbywających się w klasztorze benedyktyńskim w Fontgombault z udziałem kardynała Josepha Ratzingera.

Autor wielu artykułów w „Rzeczpospolitej”, „Niedzieli”, „Ozonie”, a także w „Przewodniku Katolickim”. W latach 1997–2001 członek Rady Programowej Polskiego Radia. Autor książek „Historia Mszy” oraz „Według Boga czy według świata?”. Obecnie zajmuje się opracowywaniem wydań krytycznych dokumentów Soboru Watykańskiego II.