fbpx

Ośrodek Formacji Liturgicznej

Zawichost

Powstał z inicjatywy Księdza Biskupa prof. Wacława J. Świerzawskiego. Jego prowadzenie powierzone zostało Zgromadzeniu Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, których charyzmatem jest posługa Chrystusowi obecnemu w Liturgii, zwłaszcza w sakramentach chrześcijańskiej inicjacji.

Ośrodek pragnie wyjść naprzeciw potrzebie formacji, głównie formacji liturgicznej, związanej z troską o głębsze przeżywanie misterium Boga obecnego w Liturgii, w spotkaniu ze Słowem Bożym, które w Liturgii dokonuje dzieł zbawczych. W ramach pracy naszego Ośrodka proponujemy sesje, rekolekcje, indywidualne dni skupienia, lektury. Pragniemy pomagać w spotkaniu z Chrystusem Obecnym w misterium roku liturgicznego, w misterium sakramentów poprzez objaśnianie słów i gestów sakramentalnych obrzędów. Liturgia sakramentów odsłania bowiem samą istotę życia Kościoła, jego źródło i szczyt: wskazuje na obecność i działanie Chrystusa, który poprzez sakramenty daje siebie Kościołowi. Ośrodek pragnie również pomagać w pogłębianiu rozumienia sakramentaliów i nabożeństw, czerpania z nich jako ze skarbca Kościoła. Pragnie również służyć wtajemniczaniu w posługi liturgiczne, szczególnie w posługę zakrystiana.

Ośrodek proponuje zarówno osobom duchownym, jak i świeckim, udział we wspólnych i indywidualnych rekolekcjach, sesjach formacyjnych w klimacie ciszy, z możliwością uczestniczenia w Eucharystii i Liturgii Godzin, z możliwością spowiedzi i indywidualnych rozmów.

Strona internetowa