fbpx

Ks. Grzegorz Strzelczyk

Dogmatyk, śląski farorz

Urodzony w 1971 roku w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji katowickiej, teolog. W 1991 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku.

W latach 1995-1999 kontynuował studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) zakończone licencjatem kanonicznym (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 2000-2004 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Zakończył je obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive w 2004 roku.

W latach 2004-2012 pracował jako adiunkt i kierownik Pracowni Komputerowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2008-2012 pełnił urząd prodziekana ds. nauki tegoż Wydziału. W latach 2007-2011 redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce”. W latach 2012-2016 sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Obecnie pełni posługę jako proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach, dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej oraz od 2017 roku ponownie pracuje jako adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem; wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego.

Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi. Współzałożyciel i stały współpracownik kanału boska.tv. Felietonista miesięcznika W drodze (od 2013).