fbpx

Krystian Neścior

Kompozytor, śpiewak i kantor

Kompozytor, śpiewak i kantor, magister teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; obecnie studiuje w klasie kompozycji prof. dr hab. Anny Zawadzkiej-Gołosz oraz w klasie śpiewu ks. prof. dr. hab. Zdzisława Madeja w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Dla Krystiana muzyka liturgiczna jest przestrzenią, w której ogniskują się jego główne zainteresowania, tj. teologia, kompozycja, śpiew, praca z ludźmi i modlitwa. Jest laureatem kilku ogólnopolskich konkursów kompozytorskich. Obok twórczości z zakresu muzyki wysokiej znajdują się utwory liturgiczne: pieśni, opracowania oraz liczne orkiestracje, które zdążyły wejść do repertuaru wielu dominikańskich schól.

Związany ze środowiskiem oo. Dominikanów w Krakowie, gdzie kilkukrotnie przygotowywał i przewodził scholom podczas Triduum Paschalnego czy Bożego Narodzenia. Prowadzi warsztaty muzyki liturgicznej w różnych miejscach Polski. Od roku akademickiego 2019/2020 jest wykładowcą w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu.