fbpx

Katarzyna Młynarska

Wokalistka, muzykolog

Wokalistka, trener emisji głosu, dyrygent, mówca motywacyjny, muzykolog. Pomysłodawczyni, dyrektor i wykładowca Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego​. Absolwentka Instytutu Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie, Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy oraz Studium Teologii Rodziny w Krakowie.

W trakcie studiów doskonaliła swój warsztat aktorski pod okiem aktorów z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, a umiejętności wokalne podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez Paula Esswooda, Annę Reynolds, Liobe Braun i Ryszarda Karczykowskiego. Przez szereg lat zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując jako solistka i chórzystka z Operą Krakowską​, Capellą Cracoviensis​, Radiem Kraków​, International Bachakademie Stuttgart, Chórem Kameralnym Kantorei Sankt Barbara​.

Prowadzi autorskie warsztaty emisji głosu (w tym śpiewu liturgicznego, przygotowanie emisyjne solistów, chórów i zespołów do koncertów oraz sesji nagraniowych), szkolenia dla osób, dla których głos jest podstawowym narzędziem pracy, jak również warsztaty wspierające rozwój osobisty kobiet i mężczyzn w oparciu o holistyczną koncepcję człowieka według Jana Pawła II. Pracuje również w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu, prowadzi wykłady w Franciszkańskiej Szkole Muzyki i Liturgii​ oraz w prenowicjacie franciszkanów konwentualnych.

Współprowadziła warsztaty Triduum Sacrum, organizowane przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, prowadziła też zajęcia z emisji głosu na Warsztatach Muzyki Niezwykłej (w 2014, 2015, 2019 r.).