fbpx

Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia

Kraków

Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia, założony w roku 1968 przez Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego Karola Wojtyłę, istnieje i działa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Patronem Instytutu Liturgicznego jest bł. Michał Giedroyć, którego relikwie znajdują się w pomieszczeniach kościoła pw. Świętego Marka Ewangelisty zwanych Giedroycianum.

Celem Instytutu Liturgicznego jest pogłębianie wiary i życia chrześcijańskiego przez odnowę liturgiczną w duchu nauki Soboru Watykańskiego II. Zadanie to Instytut spełnia przez działalność naukowo-badawczą, wydawniczą i pastoralną.

Atutami studiów są: nauka języka łacińskiego na źródłach (najstarszych w Polsce księgach liturgicznych) dostępnych w archiwum katedry na Wawelu; dostęp do bazy naukowej Instytutu Liturgicznego; możliwość korzystania z unikatowych pozycji liturgicznych, znajdujących się w kolekcji Jana Pawła II; współpraca ze Szkołą Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego; współpraca z Ośrodkiem Katechumenalnym; wyjątkowy klimat naukowy Krakowa (kościoły, święci, liczne archiwa i biblioteki, Biblioteka Jagiellońska).

Instytut Liturgiczny prowadzi studia w zakresie liturgiki, homiletyki, katechumenatu.

Strona internetowa