W najbliższą sobotę 26 marca zapraszamy na koncert jubileuszowy w ramach obchodów 800-lecia dominikanów w Polsce, podczas którego nastąpi prawykonanie „Requiem za ofiary Covid”, skomponowanego przez Dawida Kusza OP.

12 marca 2020 roku media doniosły o pierwszej śmiertelnej ofierze pandemii koronawirusa w Polsce, 56-letniej, anonimowej mieszkance Poznania. W ciągu ostatnich 2 lat choroba pochłonęła życie 110 tysięcy Polek i Polaków – podobnie jak ona – bez imion, bez nazwisk, bez twarzy. Osób, które stały się liczbami w codziennych statystykach.

W dwa lata po wybuchu pandemii, 26 marca 2022, o godzinie 20:30 w Bazylice Świętej Trójcy oo. dominikanów w Krakowie, chcemy oddać cześć wszystkim ofiarom, upamiętnić je i wyrazić wdzięczność wobec medyków walczących o życie chorych. W ten sposób sztuka i religia stworzą przestrzeń do wspólnego przeżycia żałoby. Ufamy, że koncert ten nie będzie tylko doświadczeniem estetycznym, ale stanie się ważnym symbolem jedności Polaków wobec dramatu cierpienia i śmierci rodziców, rodzeństwa, dzieci i przyjaciół. Niech piękno muzyki i duchowe skupienie przyniosą pocieszenie i pokrzepienie bliskim ofiar.

Requiem zostało skomponowane przez młodego krakowskiego kompozytora, wykładowcę UPJPII, o. dr. Dawida Kusza OP. Utwór został zamówiony specjalnie na tę okazję.

Koncert odbędzie się w bazylice Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. Wystąpi chór kameralny Sancta Trinitas oraz zaproszeni instrumentaliści. Początek o godzinie 20:30, wstęp wolny. Zapraszamy do udostępniania wydarzenia na Facebooku oraz wysłuchania nagrań z wcześniejszych koncertów, dostępnych na naszym YouTube.

Dawid Kusz – dominikanin. Urodzony w 1979 roku w Rzeszowie. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1998 roku, a w 2005 przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych oraz Nauczanie Przedmiotów Muzyczno-Teoretycznych. W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie dyrygentura. W roku 2012 rozpoczął studia z kompozycji, najpierw w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego (licencjat), a ukończył je w 2016 roku w klasie prof. Józefa Rychlika.

Był dyrygentem chóru i orkiestry podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016) oraz podczas Mszy św. kończącej jubileusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego pod przewodnictwem papieża Franciszka na Lateranie (2017). Jest wykładowcą przedmiotów muzyczno-teoretycznych (na stanowisku adiunkta) w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej.