Trwając w paschalnej radości dzielimy się z Wami naszym nagraniem pieśni „Wesel się Królowo”. Jej tekst jest parafrazą wielkanocnego odpowiednika modlitwy Anioł Pański, czyli antyfony „Regina cæli” (X w.). 

Nagranie obejmuje trzy części. Pierwszą jest śpiew „Wesel się Królowo” według melodii ze śpiewnika Klonowskiego (1861), wykonany przez Marię Klich. Drugą stanowi preludium organowe „Wesel się Królowo” według muzyki Dawida Kusza OP, które wykonał Marek Pawełek. Utwór zamyka „Wesel się Królowo” na chór mieszany a cappella, także w opracowaniu Dawida Kusza OP. Podczas słuchania nagrania, można śledzić na bieżąco nuty, wyświetlane na YouTube.

Wykonawcy: Maria Klich, Magdalena Pawełek – soprany; Barbara Kucharska, Kama Hawryszków, Helena Kieferling – alty; Mateusz Kucharski, Hubert Boćko, Wojciech Sznyk OP – tenory; Grzegorz Szulik, Jakub Figus, Mirosław Chudy, Maciej Ordowski – basy. Realizacja: Mateusz Kucharski, Marek Pawełek.

Nagrania dokonano 8.05.2021 w krakowskich kościołach: dominikańskiej bazylice Trójcy Świętej (chór) oraz św. Agnieszki (organy).

Dawid Kusz – dominikanin. Urodzony w 1979 roku w Rzeszowie. Do zakonu wstąpił w 1998 roku, a w 2005 przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych oraz Nauczanie Przedmiotów Muzyczno-Teoretycznych. W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie dyrygentura. W roku 2012 rozpoczął studia z kompozycji, najpierw w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego (licencjat), a ukończył je w 2016 roku w klasie prof. Józefa Rychlika. Jest wykładowcą przedmiotów muzyczno-teoretycznych (na stanowisku adiunkta) w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej.

Nagranie przygotowane dla Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i serwisu Liturgia.pl, zostało sfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby wesprzeć realizację kolejnych projektów, prosimy Cię o przekazanie jednego procenta podatku w kolejnych latach lub złożenie dowolnej darowizny.